Jak se létá v CTR s větroněm?

27.01.2006

Odpověď by se dala vyjádřit velmi stručně, ale … .

Jak se létá v CTR s větroněm?
Jak se létá v CTR s větroněm? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Letňanské letiště svoji polohou patří k těm provozně složitějším. Nachází se v průniku CTR vojenského letiště Kbely, CTR Praha a pod TMA Praha. I za těchto okolností a při pečlivém dodržování dohodnutých postupů lze však v tomto složitém prostoru i plachtit. Bezmotorové letadlo potřebuje pro svůj pohyb prostorem zcela odlišné výškové režimy než letadlo s vlastním pohonem. Je-li nad letištěm omezena použitelná výška, znamená to,  že se lze od letiště vzdálit jen tak daleko, aby bylo možné doklouzat bezpečně zpět. Tedy bez zvýšené hladiny adrenalinu posádky a dalších osob. Osnova výcviku pilota bezmotorových letadel však předepisuje letové úlohy, pro jejichž plnění je potřebná výška značně převyšující spodní limitní výšku řízených prostorů. Výkonné sportovní lety a přelety bezmotorovým letadlem vyžadují bezpečně překonat prostor pod TMA letem od stoupáku ke stoupáku, pokud možno bez zvýšeného rizika nežádoucího předčasného přistání do terénu.

Dohoda o pravidlech

V roce 2002 vznikl přispěním všech zainteresovaných složek dokument - Koordinační dohoda. Cílem Koordinační dohody pro koordinaci a poskytování služeb ATS mezi APP Praha, MTWR Kbely a Aeroklubem Letňany, na letišti LKLT, je vymezení provozních a právních vztahů mezi poskytovateli ATS v řízeném okrsku Ruzyně, koncové řízené oblasti Praha, vojenském řízeném okrsku Kbely, vojenské koncové řízené oblasti Kbely a letovém informačním prostoru Letňany, definice pravomocí a odpovědností všech smluvních stran za účelem bezpečného, pravidelného, účinného a hospodárného provádění letů všech uživatelů příslušného vzdušného prostoru.

Pro účely dohody byly zřízeny podmínkové vzdušné prostory LT2, LT3, LT4 a LT5 k využití stanovištěm AFIS LKLT. Režim poskytování letištní letové informační služby a pohotovostní služby je všeobecně platný, jako pro letiště AFIS. Za koordinaci mezi APP Praha, MTWR Kbely a AFIS LKLT odpovídá pověřený personál AFIS LKLT.

APP Praha má výhradní právo provoz v části Prostoru Letňany, zasahující do CTR Ruzyně nebo v prostorech LT4 a nebo LT5 povolit, omezit nebo zakázat. MTWR Kbely má výhradní právo provoz v MCTR Kbely a MTMA Kbely povolit, omezit nebo zakázat.

Tak jak se v tom dá létat? 

Není to tak složité, pokud jsou dodrženy napsané zásady, pokud není na velkých letištích provozně mimořádná situace, pokud je na věži v Letňanech zkušený a znalý dispečer, pokud bezchybně funguje radiové spojení, pokud … . Těch pokud by mohlo být jmenováno jistě více, ale praxe potvrzuje, že to jde. Pro výcvikový let do prostoru LT4, což je územně a výškově definovaný prostor jižně základny v Letňanech, je potřeba po konzultaci s MTWR Kbely vyžádat jeho aktivaci na APP Praha, vyžádat frekvenci, na které bude koordinace prováděna. Posádka vlečného a bezmotorového letadla je pak informována o platné mezi povolení. Dispečer AFIS komunikuje s oběma složkami řízení letového provozu a na domácí frekvenci pak s letadly v delegovaných prostorech. Před vzletem posádky nastaví v tomto případě Ruzyňské QNH a radostně stoupají až do max. 4000 stop. Musí být ale kdykoli připraveny delegovaný prostor opustit a to do tří minut.

Kdo nikdy v podobně složitém prostoru nelétal a má to v plánu, bude velmi žádoucí, aby si nejdříve zjistil všechny dostupné informace (AIP, NOTAM) a teprve poté se spojil s VLP AK Letňany, který je povinen s touto dohodou prokazatelně seznámit všechny velitele letadel, kteří zamýšlejí létat na letišti LKLT. Důvodem není nedůvěra ke schopnostem letců, ale nutnost neporušit v žádném případě kteroukoli přijatou zásadu stanovenou Koordinační dohodou. Jde jistě i o udržení vzájemné důvěry a naprosté spolehlivosti v konání všech zainteresovaných složek, z nichž právě aktivisté z aeroklubu a další provozovatelé malých letadel přicházejí do kontaktu s profesionály na straně orgánů řízení velkého provozu. Jistě je nepřípustné, abychom jim zavdávali příčinu si o nás myslet, že jsme „jenom amatéři."

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář