Vysazení motoru a selhání podélného řízení u ULLa ASSO

28.01.2005

Vysazení motoru a selhání podélného řízení u ULLa ASSO
Vysazení motoru a selhání podélného řízení u ULLa ASSO (Zdroj: Aeroweb.cz)
Pilot se svojí dcerou létal nad domem známého. Během letu začaly problémy s podélným řízením a rovněž začal vynechávat motor, až se zastavil úplně. Pilot se pokusil odletět mimo zástavbu, dostal se nad řepkové pole, kde se pokusil přistát. Před dosednutím pilot počal vysouvat podvozek. SLZ se kontaktem s řepkou velmi silně zbrzdilo, neúplně vysunutý podvozek způsobil těžkou destrukci. SLZ se setrvačností sunulo cca 2 metry směrem dopředu doprava, přičemž přední část trupu s motorem se otočila tak, že příďová podvozková noha čněla vzhůru. Pravděpodobně v této fázi došlo k uvolnění poutacích pasů spolucestující, které se podařilo vyvléknout. Protože pilot byl připoután pouze bederními pásy, byla horní polovina jeho těla vržena dopředu, což bylo příčinou smrtelného zranění při nárazu do překážky.

Rozbor

  • pilot měl platný průkaz uživatele SLZ a Osvědčení zdravotní způsobilosti s platností do 15.05.2005
  • technický průkaz SLZ
  • platnost do 31.05.2004
  • při letu nad zastavěnou oblastí došlo k vysazení motoru. Pilot ve snaze dostat se mimo zastavěnou oblast se rozhodl pro přistání na velké pole
  • působení stresu způsobilo energické zásahy do řízení letounu. Poté již nebylo možno nastavit výškové kormidlo do polohy přitaženo, čímž došlo ke střetu letounu se zemí a k následné destrukci
  • pilot se navíc pokusil vysunout podvozek, což se úplně nepodařilo. Odborná komise dospěla k závěru, že vysunutí podvozku se výrazně podílelo na deformaci letounu a tím i na smrtelném zranění pilota

Závěry

  • Hlavní příčinou LN bylo selhání podélného řízení
  • Spolupůsobící příčinou bylo i vysazení motoru během letu, což evidentně způsobilo pilotovi silný stres

Datum : 11.července 2003
Místo : pole 1,3 km N Postoloprty
Typ letounu : ULLa ASSO - amatérská stavba dle italské dokumentace

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář