Ultralehká Itálie

10.12.2012 7 příspěvků

Každá země má z hlediska létání svá specifika a zvláštnosti a Itálie není v tomto směru výjimkou. Z mého pohledu jí charakterizuje množství ultralehkých ploch a svým způsobem i oddělení UL létání od GA – hlavně tedy mentální.

Ultralehká Itálie
Ultralehká Itálie (Zdroj: Aeroweb.cz)

Ať už tak či onak, určitě stojí za to Itálii navštívit, a proto bych se rád na následujících řádcích podělil o své zkušenosti, které jistě další doplní či opraví (nikdo nemá patent na rozum) v případné diskusi. V textu se zaměřuji na UL létání nechávaje „dospěláky“ mírně stranou.

Nástroje

Asi neřeknu nic nového, když prohlásím, že základem úspěchu je řádná příprava, a ta bez informací a nástrojů není možná.

Naprostým základem je publikace známá jako AvioPortolano (AP). Ono se jedná vlastně o několik produktů, kde nosným z nich je kniha (obdoba české Databáze letišť od Patrika Sainera) popisující veškerá letiště včetně kontaktů, mapek a fotografií. V publikaci jsou uvedeny i případné výstrahy, které jsou v podání italských UL ploch extrémně důležité, jak zmíním dále.


Tato kniha je doprovázena v letošním roce šesticí samostatných map celé Itálie včetně Sicílie a Sardinie

V loňském roce vyšla tato publikace i v anglickém jazyce, letos je zatím k dispozici jen v italštině. Pro snadnější orientaci jsou některá letiště označena logem AvioPortolano. Ze zkušenosti mohu říci, že tato letiště patří rozhodně mezi ty kvalitnější. Více informací, včetně objednávky, lze získat na http://www.avioportolano.it. Po registraci lze z tohoto severu i stáhnout databázi letišť ve formátu GPX pro nahrání do GPS. Registrace dále umožňuje přístup k online informacím o letištích, jejich vyhledávání podle parametrů apod.

Pro plánování trasy je mým aktuálním favoritem PocketFMS (http://www.pocketfms.com). Jeho použití nebylo pro mne jako pro zatvrzelého „Jeppeseňáka“ ze začátku příliš příjemné, ale po pár plánováních jsme se docela skamarádili.

Důvody, proč jsem se dal cestou FMS, jsou:

  • Obsahuje UL plochy
  • Je dostupný jak pro Windows, tak i pro můj Android telefon
  • Je levnější v porovnání s FliteStar
  • Nevýhodou je neexistence příletových map (ty ale stejně pro UL plochy nemají význam) a již zmíněné, pro mne svérázné ovládání

UL pravidla

Létání s UL má v Itálii svá zvláštní pravidla. Ve všední den je maximální výška 500 ft AGL a o víkendech 1 000 ft AGL. Maximální výška je uvažována nad nejvyšším terénem v okruhu tří kilometrů. Minimální výška není stanovena.

UL je povinno respektovat veškeré letové prostory, průlet některými CTR je možný po vyznačených VFR trasách. Letiště bez vyznačeného CTR/ATZ je nutné oblétat ve vzdálenosti minimálně 5 km. Není možné povolit vnitrostátně let přes moře. Někteří proto řeší například přelet ze Sardinie na Sicílii krátkým vylétnutím do francouzského prostoru a následně návratem zpět.

Létání je povoleno od východu do západu slunce. Vzlety a přistání jsou povoleny z jakékoliv vhodné plochy se souhlasem majitele.

V roce 2010 byla mj. pro UL registrovaná v zahraničí pravidla uvolněna v podstatě na úroveň „dospěláků“. Je možné používat vysílačku ke komunikaci s řízením letového provozu, používat odpovídač a podávat letový plán. Dále je možné létat na schválená „standardní“ letiště. I když z osobní zkušenosti doporučuji vždy přílet ověřit telefonem – již se mi stalo, že nás takové letiště odmítlo přijmout.
Poslední dobou je diskutována tzv. daň z luxusu, kterou Itálie zavedla. Na UL se však tato daň nevztahuje.

UL plochy

Když už víme, kde zjistit informace a jak se máme v Itálii pohybovat, je na řadě vybrat si cíle. Osobně postupuji tak, že si na mapě AviaPortolana vyberu v cílové oblasti plochu (dle označení lze rovnou i poznat, zda je dostupný benzín) a následně ověřuji v knize AviaPortolana, jaké jsou podmínky vybrané plochy.

Základem, který každého napadne na jednom z prvních míst, je délka dráhy. Není výjimkou, že je plocha dlouhá i třeba jen 200 m. Na druhou stranu, i když je uvedena třeba délka 500 m, nemusí to být dostatečné. Více než kde jinde se setkávám v Itálii se situacemi, kdy jsou před prahem dráhy vzrostlé stromy, natažené dráty elektrického vedení či dokonce betonové zdi a domy. Pak je dosednutí ve třetině dráhy zázrakem, a naopak letadlo klouže výrazně dál. Je nutné počítat i s tím, že má dráha velký sklon či jiný atribut, který ji činí v podstatě jednosměrnou, a o co hůře, bez možnosti opakování po dosednutí. Většinu těchto skutečností je možné zjistit v knize AP v sekci Výstrahy.

Neméně důležitý je povrch dráhy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat „zpevněným“ povrchům. Je možné, že jde o více či méně kamenitopísčitý povrch. Na takové ploše hrozí vážné poškození vrtule. Pokud už se rozhodneme přistát, je potřeba omezit otáčky motoru na minimum. Vzlet pak provádět postupným přidávání plynu společně s rozjezdem letadla místu „plného knedlíku“ hned na úvod. Měl jsem možnost vidět jednu vrtuli po takovém vzletu a měla povrch jak měsíc – samá ďubka, samý krátýrek.

Pokud potřebujeme natankovat a na mapě jsme si vybrali plochu se znakem benzínu, je nutné v knize AP ověřit druh dostupnosti – pumpa na letišti nebo „kanystr“ (automobilová pumpa v blízkosti letiště). Většinou je správce plochy ochotný a k pumpě by nás zavezl, ale pro skupinu letadel to už může být problém. Minimálně z hlediska času.

I když vybraná plocha splňuje veškeré námi kladené nároky, je velmi vhodné zavolat na uvedené kontakty. Nejen, že je možné se správcem potvrdit platnost údajů, ale mnohdy i upozorní na skutečnosti a záludnosti, které nejsou jinde uvedeny.

Osvědčené plochy

Kód před jménem označuje letiště v databázi AvioPortolano, kde lze nalézt veškeré informace.

UD11-6 Premariacco
Plocha se nachází na severovýchodě Itálie. K dispozici je Avgas i Natural, v místě je restaurace a bazén s barem. Přistávání na dráhu 09 probíhá přes řadu vzrostlých keřů a stromů, v místě přiblížení je výsek do „V“.

VE17-8 Caorle
Plocha se nachází východně od Benátek poblíž pobřeží. K dispozici je Avgas i Natural. Okruhy je třeba létat západní kvůli ochrannému pásmu východně od letiště. Benzín smí čerpat jen členové aeroklubu nebo kdokoliv, kdo prohlásí, že jde o „emergency fuel“ – místní na toto prohlášení „cizáka“ nenápadně navedou. Na letišti je možné ubytování.

LIPV Lido
Seč se nejedná o UL plochu, jde o letiště hodné pozornosti. Je v těsné blízkosti Benátek, s UL letadly nemají nejmenší problém. K dispozici je Avgas za poměrně vyšší cenu. Přímo na letišti se nachází restaurace. V sousedství letiště je kemp, kde je možné se v létě ubytovat i v karavanu a zapůjčit kola.

LIDT Trento
Toto opět „dospělé“ letiště je zajímavé svou polohou – nachází se na příletu od Brennerského průsmyku (zmíním se o něm v popisu příletových cest). S UL nemají nejmenší problém, je však třeba si dopředu vyžádat povolení na emailu sangiu@aeroportocaproni.it. Povolení vystaví vcelku obratem a je doživotní. K dispozici je Avgas. Na letišti se nachází restaurace Red Baron. Její zvláštnost však názvem končí, každopádně k obyčejnému naplnění žaludku plně postačí.

BO05-8 Ozzano
Plocha se nachází poblíž města Bologna. V letošním roce přibyla k travnaté i asfaltová dráha. K dispozici je Avgas i Natural. Čerpání probíhá ze samoobslužné čerpací stanice, takže je možné čerpat i když na letišti nikdo není. Aktuální zásoba benzínu je vidět na Internetu - http://www.aviozzano-guglielmozamboni.it/rifornimento.php. Za čerpání v samoobslužné stanici lze platit speciální kartou nebo hotovostí (bankovkami). Do obslužného stojanu vsuneme bankovky do požadované výše, poté zvolíme dle označení typ paliva a můžeme jít čerpat. Čerpání se samo zastaví po vytankování zaplaceného benzínu nebo po šesti minutách. Na letišti se nachází restaurace a po vyžádání i WiFi.

PI04-6 Valdera
Plocha se nachází mezi Livornem a Florencií. Velmi příjemné letiště s čepovaným Naturalem. Při přiblížení na dráhu 12 je třeba dát pozor na telefonní vedení. Občas na letišti cvičí vojenská sportovní skupina akrobacii, což je oznamováno NOTAMem. Další informace lze mj. nalézt na http://www.aeroclubdipisa.it/.

AR04-5 Seristori
Plocha se nachází severozápadně od města Perugia. K dispozici je asfaltová i travnatá dráha. Čerpat je možné AVGAS a Natural. Při přiblížení na dráhu 34 je třeba dát pozor na telefonní vedení před prahem a silnici. Je možné využít restauraci nebo ubytování v penzionu s bazénem.

VT13-7 Vejano
Plocha se nachází severozápadně od Říma. K dispozici je Avgas i Natural ze samoobslužné stanice, takže opět není třeba nikoho na letišti. Přiblížení na dráhu 21 je podél svahu kopce, který za příslušného větru poměrně slušně „nosí“, takže může přijít na řadu i skluz. Před prahem je ve stromech ukrytý malý domek. Naopak, před prahem 03 je vedení vysokého napětí. Pro přistání se nejedná o závažnější problém, ale při vzletu z 21, zejména v „heavy“ konfiguraci a za horkého počasí je potřeba počítat s tím, že dráty nebudeme schopni přelétnout, a je tak třeba točit okamžitě po nabrání rychlosti.

CS08-19 Scalea
Velká asfaltová plocha na západním pobřeží jižní Itálie. K dispozici je Avgas a Natural. Nad mořem se nachází vojenská střelnice, která je dle potřeby aktivována. Pokud je skutečně aktivní, je nutné provádět přiblížení na dráhu 09 po jejím okraji a srovnat se do směru dráhy až těsně před prahem.

NU02-5 San Teodoro
Tato plocha se nenachází na kontinentální Itálii, ale na severovýchodní Sardinii poblíž města Olbia v těsné blízkosti pláží. K dispozici je kanystrový Natural, který majitel letiště ochotně doveze. Přiblížení na dráhu 15 je podél svahu kopce, kde vede elektrické vedení. Sice nepředstavuje závažnější problém, ale je třeba na něj dát pozor. Vlastní přistání probíhá přes vodní plochu a v případě dráhy 15 i přes silnici. Většinou fouká přímo boční vítr od moře.

LFKF Figari
Sice se nejedná o Itálii, ale svou polohou na jižním cípu Korsiky je toto letiště přeci jen dobré znát. Jde o „dospělé“ letiště, kde však UL neplatí žádný přistávací poplatek a k dispozici je Avgas. Lze jej tak využít k tankování i k „úhybnému“ manévru pro plánkový přelet moře.

TP04-5 Salemi
Plocha se nachází na jihozápadní Sicílii. Povrch má mírně kamenitý, takže je třeba dát pozor zejména při vzletu. Za silného větru se nachází v oblasti významné turbulence způsobené blízkým hřebenem kopců. Situaci ještě mírně stěžují hangáry postavené podél celé přistávací dráhy. K dispozici je Avgas. Místní osazenstvo je velmi přátelské a nápomocné.

ME01 S. Alessio
Tato plocha je spíše známa jako Etnavolo. Nachází se na úpatí Etny. Při severním směru větru je přistání poněkud problematické. Ve směru na dráhu 10 je před prahem rotor, který intenzivně „splachuje“. Pokud už se nám úspěšně podaří dostat nad práh, dostáváme se do turbulence způsobené hangáry po levé straně. Pokud se rozhodneme z jakéhokoliv důvodu opakovat, je třeba počítat s kopcem, na konci dráhy 10 po levé straně těsně v její blízkosti. Pokud budeme vzlétat v ose dráhy, kopec z nenadání vítr „utne“, pokud se odkloníme, dostaneme se do válce, který opět značně „splachuje“. Se stejným efektem musíme samozřejmě počítat i při přistávání na dráhu 28. Hned u plochy je možné ubytování v penzionu s bazénem a výhledem z okna na letadla.

Přílet

Když už máme v Itálii vybraný cíl, je třeba vyřešit přílet do Itálie s ohledem na Alpy. Pokud je azurová obloha, kam se podíváme, je to vcelku jedno. Stačí udělat „čáru do mapy“ a letět. Běžnou praxí je přistání na některém z rakouských letišť jako je Zell am See nebo St. Johan, dotankování a následný odlet po italském ultralehku – bez spojení s řízením oblasti. S tím je samozřejmě spojeno dodržení maximální výšky nad terénem. I tak není dosažení FL 110 ničím výjimečným.

Naopak, pokud je počasí naprosto nevhodné pro létání v Alpách, nabízejí se dvě cesty (kromě možnosti zůstat na zemi a vyčkat):

Východní – oblet Alp přes Gratz, Maribor a Slovinskem do Itálie z východu.

Západní – oblet Alp ze západu, přes Německo, Francii do Cannes a poté přes moře na západní pobřeží Itálie. Po zemi to bohužel většinou nejde, protože hranice Itálie-Francie je v těchto místech opět tvořena vysokým pohořím.

Výše uvedené přílety vystihují extrémní situace – úplně bezproblémovou a úplně špatnou. Proto bych ještě rád zmínil další dvě příletové trasy, které je možné využít i za zhoršených podmínek. Navíc vedou přes standardní reportovací body, a je možné tedy jimi letět i za plného spojení na plánek.

První z nich vede přes Brennerský průsmyk. Pokud jsou podmínky špatné, je možné letět přes TMA/CTR Innsbruck po bodech Echo 1, Lima, Lima 3 a Sierra a dále pak na hraniční bod Brenner. Odtud dále údolím na Bolzano, Trento a z hor se dostáváme u Lago di Garda. Následnou změť CTR řeší UL letci pomocí VFR cest a piloti na spojení mohou žádat o přímý průlet na jih. Celkově bychom si měli vystačit s výškou do 6 500 AMSL.

Druhá z nich je položena východně a je vhodná zejména pro lety do oblasti Benátek. Let se však odehrává ve větší výšce, takže není vhodná do špatných podmínek. Vstupním bodem je MALUG (severně Benátek). Jakmile se dostaneme nad tento bod, je vcelku vyhráno. Od něj směrem do Itálie klesá hluboké údolí řeky Piave, které nás zavede až k letišti Belluno a k začátku VFR cesty, bodu Lago di S. Groce. Letadla na spojení mohou požádat o průlet CTR přímo na Jesolo Lido. ULkáři si trošku zakličkují.

Pokud by nastal těsně před Itálií problém s oblačností, lze uhnout na východ podél řeky Gail až k bodu Arnoldstein a odtud proletět po VFR route (dálnici) do Itálie. Přestože na mapě není značena VFR cesta přímo na jih přes CTR, je běžnou praxí proletět na jih po řece Tagliamento, která je většinou vyschlá. Jelikož je zde vcelku čilý provoz, zejména o víkendu, je nezbytné bedlivě se rozhlížet okolo sebe.


kliknout pro zvětšení

Výše jsme si popsali základní fakta o létání v Itálii, poukázali na možné zdroje informací, řekli si něco o možnostech příletu přes Alpy a vybrali některá zajímavá letiště. Pro začátek toto bohatě stačí. UL létání v Itálii poskytuje bohaté možnosti, každý den je možné strávit někde jinde a díky UL nadšencům, kteří mnohdy ani nevybírají přistávací/parkovací poplatky a pomohou s dopravou, i za minimální peníz.

Užitečné odkazy

AvioPortolano - http://www.avioportolano.it
PocketFMS - http://www.pocketfms.com

METAR/TAF/NOTAM - http://www.orbifly.com/member/metmap.php
Srážkový radar, oblačnost, předpověď - http://www.meteox.com/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop1uur

UL asociace – http://www.fivu.it
CAA - http://www.enac-italia.it
ENAV - http://www.enav.it
UL stránky - http://www.ulm.it
Létání po Evropě - http://www.emf.nanco.no/Flying_over_Europe/MLA_flying_in_Europe.pdf
Létání po Evropě - http://www.wfaec.org.uk/files/flying_in_europe_by_microlight.pdf

Letiště Trento - http://www.aeroportocaproni.com
Letiště Ozzano - http://www.aviozzano-guglielmozamboni.it
Letiště Lido - http://www.aeroportonicelli.it
Letiště Valdera - http://www.aeroclubdipisa.it
Letiště Serristori - http://www.centroserristori.it
Letiště San Teodoro - http://www.santeodoroulm.it

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

pilotní průkaz

12.12.2012 v 15:18 Martin

Pěkný aktuální článek. Rád bych věděl jak je to se získáním a udržováním pilotního průkazu pro ulla. Dík za odpověd.

Odpovědět

Pilotní průkaz

12.12.2012 v 16:19 Dušan

Jenom velice krátce,mít asi 50.000,- projít zdravotní prohlídkou,vybrat si dobrou leteckou školu,do ní se přihlásit, úspěšně ji absolvovat včetně zkoušek,a potom havně už jenom "odpovědně" létat,to je nejlepší pro udržování pilotního průkazu.

Odpovědět

Uznávání průkazu

12.12.2012 v 22:08 Franta

Díky za hezký článek. Jak je to v praxi s přeletem sousedních států ? Stačí jen český ULLa pilotní průkaz, všeobecný průkaz a ICAO Level min 4, nebo je nutné mít ještě nějaká speciální povolení, co povinné vybavení letadla a jeho váha ? Jak se tváří řídící let.provozu na cizí UL, dělají nějaký rozdíl mezi malým letadlem GA a UL ?

Odpovědět

Docela smůla

13.12.2012 v 15:23 tom

Rakousko jen pro držitele PPL (řeší se vstupem přes Německo a skrytím v tamním hustém provozu), i blbé Slovensko už má povinný ELT + odpovídač. V letadle budete mít nejspíš vestavěné rádio, tak si připravte 2000 Kč a 14 dnů času na povolení z ČTÚ. Atd. Není to prostě jako dřív.

Odpovědět

Dospělá letadla

13.12.2012 v 22:48 Petr

Moc pěkný článek. Plánuji v létě podobný výlet s "dospělým" letadlem, nemáte někdo prosím také zkušenosti? Zejména by mě zajímala ona zmiňovaná daň z luxusu, přibližná výše poplatků na řízených letištích a cena Avgasu? Samozřejmě tip na jakékoli další zajímavé letiště také uvítám :-). Díky.

Odpovědět

Rakousko

15.12.2012 v 23:40 Tomáš

Mám jen Ull papíry, po Evropě létám celkem čile, ale na jih jsem zatím vždycky létal jen velkou oklikou přes Maďarsko. Problémem je samozřejmě to "neprůstřelné" Rakousko. Setkal jsem se i s názorem, že je to putna, protože jakmile tam člověka pustí řídící podle plánu, tak má vyhráno. Celkem nemám obavu, že by mě tam nepustili, ale obavu mám z toho, že kdyby se něco semlelo, pojišťovna by odmítla hradit. Máte s létáním přes Rakousko pouze s malými papíry někdo nějaké zkušenosti?

Odpovědět

Rakousko

16.12.2012 v 11:06 Dušan

Tomáši,to neprůstřelné Rakousko "legálně" prostřelíš jenom s licencí PPl a povolením pro UL. V rakousku se létá naprosto pohodově,je třeba si pročíst na stránkách www.austrocontrol.at jejich AIP. Když poletíš na licenci UL a bez povolení,tak tě tam ten ATC také pustí,můžeš tam létat nahoru,dolů doprava a doleva ale potom je to opravdu jenom co když.

Odpovědět

Přidat komentář