Nový bulletin pro ultralehký TL-3000 Sirius varuje před závadou na klapkách

30.01.2017

Nový bulletin pro ultralehký TL-3000 Sirius varuje před závadou na klapkách
Nový bulletin pro ultralehký TL-3000 Sirius varuje před závadou na klapkách (Zdroj: Aeroweb.cz)

Při plánované prohlídce jednoho z letadel TL-3000 Sirius byla nalezena vadně tvarovaná součástka v systému ovládání vztlakových klapek. Jejím dlouhodobějším používáním může dojít k vážnému poškození torzní trubky náhonu vztlakových klapek a nefunkčnosti systému. Výrobce ultralehkého letounu TL-Ultralight proto vydal 18. ledna závazný servisní bulletin s detailním popisem závady a postupem pro její odstranění. Kontrolu a případnou opravu je třeba provést okamžitě, nejpozději před dalším vzletem.


Foto TL-Ultralight

Potenciálně vadnou součástkou je úchyt kluzného ložiska torzní trubky. Konkrétně jeho dvě krajní zajišťovací ohnutí. Jejich účelem je udržení ložiska ve správné pozici. Při prohlídce jednoho ze strojů TL-3000 Sirius bylo zjištěno, že ohnutí je příliš veliké. Dochází pak ke kontaktu úchytu s torzní tyčí, k jejímu obrušování, zmenšení tloušťky materiálu a snížení její pevnosti.


Foto TL-Ultralight

Dle bulletinu je nutné provést okamžitou inspekci uložení ložiska a torzní tyče. V případě zjištění vadného úchytu informovat výrobce a provést před dalším vzletem jeho výměnu. V případě, že je vnější průměr torzní trubky vlivem tření o úchyt ložiska zmenšen o 0,15 mm a více, je nutné provést i její výměnu. Kontrolu a nahrazení vadných součástek může provést sám provozovatel letounu. Podrobný popis postupu je součástí servisního bulletinu. Nové díly dodá na základě zaslané žádosti a po uhrazení nákladů na dopravu výrobce zdarma.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář