Dva tisíce pilotů kluzáků bude nejpozději na jaře potřebovat nový pilotní průkaz

14.09.2017 1 864 přečtení

Začátkem měsíce Úřad pro civilní letectví (ÚCL) na svých stránkách upozornil na blížící se konec platnosti průkazů pilota kluzáků a pilota balonů vydaných dle národního předpisu L1. Bez ohledu na platnost uvedenou v těchto průkazech je nejzazším možným dnem jejich skutečné platnosti 8. duben 2018.

Nařízením Komise (EU) 2015/445, které vstoupilo v platnost 8. dubna 2015 se upravily některé technické požadavky a správní postupy týkající se letových posádek v civilním letectví definované s platností od 8. dubna 2012 v nařízení (EU) č. 1178/2011. Zároveň členské státy Evropské unie dostaly možnost aplikovat dočasně určité odchylky oproti původnímu nařízení a neuplatňovat do 8. dubna 2018 některá z jeho ustanovení.

Motivací pro změnu nařízení (EU) č. 1178/2011 bylo zjištění některých států, že určité požadavky představují zbytečnou a neúměrnou administrativní a ekonomickou zátěž a zároveň byly některé z nich shledány za neúměrné vzhledem k předmětným činnostem a možným rizikům. V původním nařízení byla taktéž nalezena řada tzv. redakčních chyb, které komplikovaly zavádění nových pravidel.

V souladu s nařízením (EU) 2015/445 je 8. duben 2018 posledním možným dnem platnosti průkazů pilota kluzáků a pilota balonů vydaných podle leteckého předpisu o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví L1 zveřejněného Ministerstvem dopravy České republiky. Jak naší redakci sdělil tiskový mluvčí ÚCL pan Vítězslav Hezký, k dnešnímu dni má ještě zhruba polovina, tj. kolem 2 000 pilotů kluzáků, staré průkazy. I proto nabízí úřad možnost po dohodě podat v zimních měsících jednotlivými aerokluby hromadnou žádost o převedení průkazů dle postupů CAA-ZLP-161. Pro piloty balonů pak platí postupy definované v CAA-ZLP-162.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Plachtění


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář