Dnes je 23. února 2019

6:56 17:35

Databáze letišť 2018 a novinky pro nadcházející leteckou sezonu

23. 3. 2018

Databáze letišť pro rok 2018 se již rozletěla do schránek svých majitelů. Co v ní najdeme nového? A na jaké změny bychom si při létání v roce 2018 měli dát největší pozor?

Letošní jaro přichází sice nesměle, ale astronomicky již je tu a já věřím, že se počasí bude postupně zlepšovat a dopřeje nám možnost čím dál více provětrávat naše létající stroje. Na mnoha letištích je sice aktuálně uzavřená přistávací dráha z důvodu podmáčení, ale snad během krátké doby travnaté dráhy vyschnou a bude možné je uválcovat a začít na nich naplno létat. Rád bych vám v tomto mezičase popsal změny a novinky pro novou leteckou sezonu týkající se VFR létání jak v České republice, tak na Slovensku.

Za asi nejvýznamnější změnu u nás v České republice považuji ukončený přechod komunikačních frekvencí na kanálový rozestup 8,33 kHz; díky ukončení přechodu můžou být již v nové Databázi letišť 2018 a leteckých mapách uvedeny komunikační frekvence pěkně přehledně - bez hvězdiček a poznámek. Na Slovensku naopak přechod na 8,33 kHz právě teď začíná a v průběhu roku se budou komunikační frekvence postupně měnit, a to ve více vlnách.

Za podstatnou novinku můžeme považovat také zavedení RMZ prostorů u nás i u našich sousedů, avšak u nás je platnost zavedeného RMZ Hradec Králové prakticky dočasně odsunuta. Slovenský vzdušný prostor doznal velmi zásadní změny v podobě přepracování CTR/TMA letiště Sliač a všech okolních navázaných vojenských prostorů včetně TMA 3 Košice.

Na letištích nastalo mnoho drobných změn jak v kontaktech a poskytovaných službách, tak ve vytyčení a značení vzletových a přistávacích drah, ostatně jako každý rok. Dle mé interní dlouhodobé statistiky nastane každý rok alespoň jedna změna u více než 80 % letišť a u více než 50 % letišť nastávají každoročně tři a více změn. Bohužel letos došlo také ke smutné události - z pozemkových důvodů bylo definitivně uzavřeno letiště Kříženec.

Komunikační frekvence

V Čechách to máme již definitivně za sebou a přiznejme si, že to byl vcelku nepříjemný proces. Já osobně jako hlavní nevýhodu vidím rozdělení změn do více vln. Pokud se musí provést takto rozsáhlá změna, má se provádět koordinovaně a najednou a ne po malých krůčcích - kdy pak nikdo pořádně neví, co už je změněné a co teprve bude. Osobně jsem se snažil již při plánování přechodu přesvědčit kompetentní osoby k provedení celé akce najednou, ale bezvýsledně. A to už vůbec nekomentuji nutnost celé akce s 8,33 rozestupem pro náš segment všeobecného letectí v nízkých letových hladinách. Opodstatnění je minimálně velmi sporné, ale to bylo probráno již v mnoha ostatních článcích i rozborech.

Na Slovensku právě startují změnový maraton s komunikačními frekvencemi a řekl bych, že situace je tam snad ještě horší než byla u nás. Přeci jen v Čechách máme aktuálně 200 aktivních letišť a UL ploch a na Slovensku je jich aktuálně 43, což je vcelku významný rozdíl. I přesto probíhá na Slovensku přechod ve více vlnách nežli tomu bylo u nás. Navíc do celého procesu vstoupily dodatečné změny především u malých VFR letišť, a tak původně plánované nové komunikační kanály byly na poslední chvíli změněny. Ale jelikož se tato změna nestihla provést včas, musela být odsunuta účinnost změn o dalších 28 dní (vše se řídí kalendářem AIRAC - zveřejňování změn v leteckých informacích a všechny změny musí být vypublikovány v daném předstihu). Tudíž některé frekvence, které se měly měnit k 26. dubnu, se budou měnit až o jeden cyklus později - k 24. květnu. Konkrétně se to týká frekvencí Boleráz, Holíč, Nitra, Prievidza, Žilina (zde ale jen frekvence PREVÁDZKA, frekvence TWR je beze změny).

Nemluvě o tom, že třeba do oficiální ICAO mapy Slovenska se tyto změny na poslední chvíli již nemohly plně zapracovat, jelikož již byla v tisku. V Databázi letišť 2018 a našich mapách jsem sice stihl uvést všechny zatím známé změny, ale dle mých informací se stejně ještě nějaké změny v nejbližší době chystají. Akorát termíny účinnosti nejsou nakonec ani v Databázi letišť uvedeny zcela správně z důvodu odsunutí účinnosti u již zmíněných frekvecí. Aktuální stav budu ještě zjišťovat přímo u provozovatelů jednotlivých letišť a budu vás o vývoji včas informovat.

V sekci Briefing vaší Databáze letišť najdete přehlednou tabulku nových a starých komunikačních frekvencí i se zapracovanými změnami na poslední chvíli (jen termín účinnosti zmíněných pěti frekvencí není uveden přesně). Tuto tabulku najdete exkluzivně i u tohoto článku. V celé Databázi letišť i v našich leteckých mapách jsou pro území Slovenska speciálně označeny frekvence, které se mění teď na jaře, i ty, co se dle plánu budou měnit na podzim. Označení je podrobně popsáno v sekci Briefing a také v legendě a je zvoleno tak, aby bylo hned na první pohled jasné, jestli může pilot použít frekvenci uvedenou přímo u letiště nebo jestli se musí podívat do tabulky změn. V Databázi letišť i v našich mapách jsou totiž přímo u letišť vytištěny ty frekvence, které budou platit v hlavní sezoně. Předsezonní či posezonní frekvence jsou uvedeny buď v textu letiště a nebo v přehledné tabulce na okraji mapy. Prostě jsem zvolil takovou cestu, aby byla databáze i mapy co nejjednodušeji použitelná především v hlavní části sezony.

Musím také upozornit na pár dalších změn komunikačních frekvencí týkajících se jednotlivých letišť a UL ploch, protože i ve stínu významné komplexní změny frekvencí jsou tyto dílčí změny důležité. Detaily najdete opět popsané v sekci Briefing vaší nové Databáze letišť 2018.

Vzdušný prostor

Nové prostory RMZ (Radio Mandatory Zone - oblast s povinným rádiovým spojením) byly vyhlášeny současně v Čechách i na Slovensku a platí od 29. března 2018. V Čechách se jedná o prostor v okolí letiště Hradec Králové. Je rozdělen na dvě části RMZ I (GND - 4 000 ft AMSL) a RMZ II (1 000 ft AGL - 4 000 ft AMSL). Prostor je však aktivní pouze MON, WED, FRI 07-11(06-10) - tzn. jen v pondělí, středu a pátek a vždy jen od 7:00 do 11:00 UTC (od 6:00 do 10:00 UTC v době platnosti letního času) - nebo také jednoduše řečeno od 8 do 12 hodin místního času. Dle předběžných informací však bude platnost RMZ I a RMZ II dočasně pozastavena až do doby, kdy budou zveřejněny pravidla pro provoz v tomto prostoru (která ještě nejsou dohodnuta). Na Slovensku se jedná o RMZ letiště Jasna, jehož horizontální hranice jsou schodné s ATZ a vertikální rozsah je GND-1 000 ft AGL. Doba aktivace je H24 neboli nepřetržitě.

Nový prostor RMZ v okolí letiště Hradec Králové
Nový prostor RMZ v okolí letiště Hradec Králové

Dle obecných pravidel pro prostory RMZ platí pro vstup/výstup a let v RMZ prostoru: "Vyžadováno vybavení letadla funkční radiostanicí. Povinnost navázat spojení se stanovištěm AFIS/PREVÁDZKA před vstupem do RMZ, monitorovat komunikační frekvenci po celou dobu letu a oznámit opuštění prostoru.".

Nový prostor RMZ v okolí letiště Jasna na Slovensku
Nový prostor RMZ v okolí letiště Jasna na Slovensku

Velmi významnou změnou na území Slovenska je kompletní přepracování prostoru CTR/TMA Sliač a všech okolních navázaných vojenských prostorů včetně TMA 3 Košice. Konkrétně došlo ke změně hranic CTR Sliač, bylo zrušeno TMA Sliač a nahrazeno TMA 1-4 Sliač, byly zrušeny LZR225 A + B a LZTRA65 a nahrazeny novými LZR225 + A + B + C, bylo změno LZR60 A + B a zavedeno nové LZR60 C, zrušeno LZTSA06 A + B + C a nahrazeno novými LZTRA06 A + B + C, částečně byly také změněny horizontální hranice TMA 3 Košice. Všechny tyto změny jsou kompletně zapracované do vaší Databáze letišť 2018 a do leteckých map Databáze letišť, všechny podrobnosti o nových prostorech (vertikální rozsah, druh omezení, čas aktivace, potřebné komunikační frekvence) najdete v sekci GEN - Airspace v přehledné tabulce vzdušných prostorů. Nejlepší přehled o změně si uděláte z přiloženého obrázku původního a nového stavu.

Prostory TMA a CTR v okolí letiště Sliač
Prostory CTR a TMA v okolí letiště Sliač
Okolí letiště Sliač do 28. března 2018
Okolí letiště Sliač do 28. března 2018
Okolí letiště Sliač od 29. března 2018
Okolí letiště Sliač od 29. března 2018

Mezi další změny patří nahrazení nebezpečných prostorů LKD4 a LKD8 novým LKD10 (od prosince 2017) a vyhlášení nového LKD6 (ten byl však vyhlášen již v létě 2017). Úplnou novinkou je drobná změna LKTRA6 Prostějov jehož horizontální hranice byly sjednoceny s ATZ Prostějov.

Nový nebezpečný prostor LKD10
Nový nebezpečný prostor LKD10

Letiště a UL plochy

Změny na jednotlivých letištích je vždy velmi složité popisovat, jelikož je změn tak velké množství, že není možné je rozebrat konkrétně a jakýkoliv souhrnný popis je vždy zavádějící. V sekci Briefing se vždy snažím popsat alespoň ty nejobecnější změny - v zásadě se omezuji na popis uzavřených a znovu otevřených letišť a na změny označení RWY. Ale dovolím si zde vyzdvihnout dvě spíše organizační změny, které by však mohly zaskočit větší množství pilotů. Pokud budete v nové Databázi letišť hledat letiště Praha Točná nebo Praha Letňany, neděste se, že již neexistují nebo že jsme na ně zapomněli. Tato letiště byla přejmenována na Točná a Letňany (bez slova Praha v jejich názvu) - což však způsobilo jejich abecední zařazení na úplně jinou pozici než původně.

S radostí jsem do nového vydání Databáze letišť zařadil tři nová letiště - plochy pro UL letadla. Jedná se o plochy Lochousice a Napajedla v Čechách a o plochu Mlynica na Slovensku. Jak jsem zmínil již v úvodu, smutnou zprávou je definitivní uzavření letiště Kříženec. Letiště bylo vyřazeno z Databáze letišť, jelikož provozovatel bohužel nepředpokládá, že by se osud letiště dal ještě zvrátit.

Novinky ve vaší Databázi letišť

Na podnět vás pilotů - uživatelů Databáze letišť jsem přidal do nového vydání dva druhy informací. Ta méně významná změna se týká doplnění adres sociálních sítí k letištím (Facebookové/Twitterové adresy letišť), které najdete nově mezi kontakty v sekci AD info klasické Databáze letišť a v Profi verzi přímo mezi kontakty na druhé straně kažného listu letiště. Tou významější změnou je, že na stejném místě najdete nově také webové odkazy na meteokamery a meteostanice umístěné přímo na letištích. Aktuální obrázky z meteokamer a informace z meteostanic jsou perfektní pomůckou při plánování letu při zhoršených meteorologických podmínkách.

Informace o meteo kamerách a stanicích jsou nově označeny MET/CAM a obsahují přímý odkaz na meteokameru nebo meteostanici umístěnou přímo na daném letišti - abyste nemuseli odkaz složitě vyhledávat na webových stránkách letiště. V on-line Databázi letišť (například v mobilních aplikacích) je tento odkaz na meteokameru / meteostanici uveden jako webový link (je možné na něj přímo kliknout). V tištěném vydání jsem zavedl systém zkrácených odkazů pomocí URL adresy Databáze letišť: www.dlet.cz - na stránkách www.dlet.cz pro vás připravujeme zcela novou on-line Databázi letišť, ale programátorské práce zaberou ještě hodně času, a tak spuštění on-line verze určitě neplánujeme před prázdninami, spíše později.

Aktuálně stránky poskytují pouze systém zkrácených webových adres. Funguje to jednoduše - u letiště, které provozuje na svých stránkách meteokameru, je uveden odkaz obsahující URL adresu www.dlet.cz/XXXX => kde XXXX prezentuje čtyři číslice (například www.dlet.cz/1013). Pokud tuto URL adresu zadáte do svého internetového prohlížeče, náš server to rozpozná a provede přímé přesměrování na meteokameru daného letišťě (stejně jako byste do vašeho prohlížeče uvedli přímo URL adresu dané meteokamery - například “http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=lkmt”. Zkrácený odkaz jsme zavedli proto, že přepisovat takto dlouhou URL adresu není praktické a mnoho uživatelů by při přepisu nejspíše udělalo několikrát chybu, než by zadalo adresu správně.

Drobnou vychytávkou je, že URL adresa je obsažena také v QR kódu uvedeném u letiště (obsahujícím kontakty na letiště v elektornické podobě pro vaše chytré telefony a tablety). Po načtení QR kódu do vašeho telefonu/tabletu tak již můžete na adresu meteokamery přímo kliknout a nemusíte přepisovat vůbec nic. Odkazy na meteokamery / meteostanice jsou uvedeny samozřejmě pouze u letišť, jejichž provozovatelé si přejí tyto odkazy publikovat v Databázi letišť. Věřím však, že množství publikovaných odkazů bude časem přibývat.

Novinky v leteckých mapách

Součástí každé Databáze letišť jsou již tradičně letecké mapy. U každého výtisku najdete opět přiloženu navigační mapu v měřítku 1 : 500 000 a také plánovací mapu v měřítku 1 : 1 000 000. Obě mapy jsou oboustranné a zahrnují jak území České, tak Slovenské republiky, navíc s velkým překryvem pro zjednodušení letů mezi oběmi republikami. U letošní mapy 1 : 500 000 jsem se obzváště zaměřil na odladění barevnosti, a tak se významného přepracování dočkaly především vrstevnice a výškové popisky, jejichž barevnost jsem v minulém vydání nezvolil úplně šťastně. Nyní jsou jak výškové popisky, tak vrstevnice, mnohem lépe čitelné. Na podnět vás pilotů, uživatelů map, jsem upravil také odstín zelené barvy lesů, tak nová mapa působí veselejším dojmem.

Díky iniciativě podniku ŘLP ČR a jejich programu na podporu bezpečnosti létání v segmentu všeobecného letectví v ČR najdete opět u každé Databáze letišť také leteckou mapu ICAO 1 : 500 000 dodanou pro Databázi letišť přímo vydavatelem mapy - Leteckou informační službou ŘLP ČR. LIS ŘLP ČR si již před mnoha lety zvolil Databázi letišť jako nejvhodnější distribuční kanál pro jejich mapy, které se rozhodli distribuovat mezi co nejvíce pilotů.

Distribuce Databáze letišť 2018 a leteckých map

Jak jsem detailně popsal již v aktualitě na začátku tohoto týdne zde na Aerowebu, většina výtisků nové Databáze letišť je již doručena ke svému pilotovi - uživateli. Pokud jste si novou Databázi letišť nestihli objednat v rámci našeho zvýhodněného předplatného (na www.aerobaze.cz/predplatne - s úhradou vždy nejpozději do posledního dne měsíce února), můžete si ji samozřejmě objednat on-line právě nyní v našem internetovém obchodě www.aerobaze.cz/pilotshop. Nákup on-line je asi nejpohodlnější způsob obstarání nového aktuálního výtisku Databáze letišť. Vím, že tento e-shop není aktuálně úplně "IN", ale je stále plně funkční a já pro vás již delší dobu připravuji zbrusu nový e-shop s novými funkcemi a platebními kanály. Jen se musím omluvit, ale nepodařilo se mi odladit vše již pro letošní rok.

Mobilní aplikace Databáze letišť a kvalitní a aktuální data pro vaše GPS

Nová a aktuální elektronická data v naší aplikaci Databáze letišť (zatím pro operační systém iOS - pro iPad a iPhone - a snad brzy již také pro Android) budou dostupná od datumu jejich platnosti - 29. března 2018. Free data pro vaše GPS a ostatní navigační programy či aplikace a také pro Google Earth jsou u nás na stránkách www.aerobaze.cz/gps již dostupná k volnému stažení. Elektronická data v aplikacích ostatních provozovatelů se aktuáně zpracovávají a měla by být snad vypublikována také k 29. březnu. Podrobná data dodáváme do většiny mobilních aplikací, které jsou aktuálně dostupné na trhu. Konkrétně pro AirNavPro, Flight Planner, SkyMap, Mapy.cz, Rocket Route, Smart Maps a především pro excelentní aplikaci SkyDemon. Data jsem předal ke zpracování provozovatelům aplikací již na začátku minulého týdne, tak snad budou zpracována včas. Nová aktuální data z Databáze letišť naleznete samozřejmě také zde na Aerowebu v sekci Letiště.

Pro mobilní aplikaci Smart Maps byla bohužel v loňském roce ukončena podpora, ale na četné požadavky uživatelů a po dohodě s provozovatelem aplikace, jsem dodal teď na jaře ještě poslední aktualizaci dat pro tuto apku. Bohužel se jedná již o skutečně poslední aktualizaci. Na letošní sezonu však aktuálním uživatelům vydrží a v průběhu léta by již měla být k dispozici již zmíněná naše vlastní apka pro Android.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář