Dnes je 23. února 2019

6:56 17:35

Změny pro IFR piloty: Performance Based Navigation

17. 4. 2018 3 příspěvky

Navigace založená na výkonnosti neboli PBN není věc neznámá, teprve nyní se však dostává do pozornosti pilotů IFR, kterých se převážně týká. Mimo jiné i kvůli komplikované situaci v ČR.

Nařízení Evropské Komise nebývají dokumenty, jejichž obsah je na první pohled srozumitelný, přesto se jimi musíme jako letci řídit. Nařízení č. 2016/539, jež se zabývá Navigací založenou na výkonnosti (Performance Based Navigation, dále PBN), bylo vydáno už před dvěma lety, ale přesto – trochu překvapivě, a hlavně ke škodě IFR pilotů – se k němu pozornost začíná upírat až teď. Nařízení Komise zavádí PBN doložku k IR kvalifikaci, která bude od srpna nutná pro IFR létání pomocí postupů navigace založené na výkonnosti (RNAV či RNP). ÚCL nedávno vydal oznámení o uplatnění tohoto Nařízení do praxe.

PBN donedávna

Navigace založená na výkonnosti se často lidově nazývá RNAV, ale PBN zahrnuje i další témata – především RNP postupy (Required Navigation Performance). PBN se týká IFR létání a spadají sem mimo jiné všechna RNP přiblížení, RNAV SID/STAR a traťové lety po RNAV cestách. V ČR už jsou všechny přístrojové přílety a odlety a tratě postavené na PBN a většina přiblížení je na PBN založena buď celá, nebo částečně. Evropa k tomu postupně směřuje, tudíž PBN reálně zahrnuje téměř všechen IFR provoz v Evropě.

Cílem tohoto článku není poskytnout kompletní výuku PBN, to by na tomto místě ani nebylo možné. K tomu slouží výuka teorie a školení v leteckých školách, o kterých bude ještě řeč. V článku se chci věnovat dopadu zmíněného Nařízení, a především způsobu uplatnění v ČR na IFR piloty, což má vzhledem k těžkostem se zpětným uznáváním výcviku PBN v ČR dopad docela zásadní.

RNP přiblížení s neoficiální sestupovou rovinou (...+V) zjednodušuje sestup metodou CDFA, ale může letadlo zavést pod bezpečnou výšku
RNP přiblížení s neoficiální sestupovou rovinou (...+V) zjednodušuje sestup metodou CDFA, ale může letadlo zavést pod bezpečnou výšku

Do roku 2016 byly postupy PBN standardizovány Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) jen pro obchodní létání a některé další druhy provozu, čemuž odpovídala i složitost certifikace. Postupy pro soukromé provozovatele si každý stát určoval sám – některé státy to neřešily vůbec, jiné uplatňovaly stejná pravidla jako pro obchodní dopravu, jinde to bylo něco mezi.

V roce 2016 EASA sladila přístup k PBN ve všech členských státech, navíc provozování PBN velmi zjednodušila: mimo jiné už přestalo být nutné schválení úřadu pro provoz PBN každého jednotlivého letadla. Za toto zjednodušení ale přibyly provozovatelům i pilotům některé povinnosti, například nutnost podstoupit výcvik PBN postupů nebo zpracovat odpovídající provozní postupy. Detaily je možné nalézt v Annexech rozhodnutí Komise 2016/014/R až 2016/021/R (pro příklad uvádím odkaz na Annex 2016/018/R týkající se nekomerčního provozu s jinými než komplexními letadly NCO; ostatní annexy jsou velmi podobné).

Tato pravidla už od roku 2016 vyžadují, aby každý pilot absolvoval výcvik pro provoz PBN, byť to nemusí být potvrzené examinátorem v pilotním průkazu. Některé státy, například Německo, dokonce namátkově kontrolují, zda pilot výcvik PBN má.

Nařízení Komise 2016/539

Nařízení Komise 2016/539 z 6. dubna 2016 zavádí s platností od srpna 2018 PBN doložku, která rozšíří přímo IR kvalifikaci. Práva létat podle postupů PBN už nebude potvrzovat výcviková organizace certifikátem nebo do zápisníku, ale examinátor při IFR zkoušce či přezkoušení. PBN doložka zatím nebude povinná, ale od 25. 8. 2018 půjde PBN postupy létat jen s ní. Jak jsem už naznačil, vzhledem k velkému rozšíření PBN postupů však použitelnost IR kvalifikace bez PBN doložky nebude velká. Od 25. 8. 2020 už bude PBN doložka nutnou součástí IR kvalifikace a stejně tak se postupy PBN stanou nejpozději k tomuto datu povinnou součástí IFR výcviku.

Nařízení EK rovněž nechává čas do srpna 2018 (tedy cca dva roky od vydání), aby se mohli piloti, letecké školy i úřady na změny připravit. Cílem včasné publikace bylo poskytnout dostatek času pro náběh Nařízení, především pro získání PBN doložky pro současné držitele IR kvalifikace. Nařízení explicitně umožňuje zpětné získání PBN doložky v případě, že pilot splnil teoretické a praktické požadavky předtím, než Nařízení vstoupí v platnost. Zpětné uznávání je však v ČR problematické, ale k tomu se ještě dostanu.

Víte, kdy je nutné provést otočení ve vyčkávacím obrazci a kdy je možné točit přímo?
Víte, kdy je nutné provést otočení ve vyčkávacím obrazci a kdy je možné točit přímo?

PBN doložka v České republice

ÚCL nedávno vydal dokument Uplatnění nařízení (EK) č. 2016/539, který objasňuje, jak se nařízení aplikuje v ČR. Oznámení vysvětluje, jak je možné PBN doložku získat v budoucnu, neřeší však zpětné uznávání výcviku.

Piloti, kteří již IR kvalifikaci mají, mohou v ČR PBN doložku získat dvěma způsoby:

  • Absolvovat úřadem schválený teoretický a praktický výcvik PBN a zaletět IFR přezkoušení, které bude obsahovat RNP přiblížení.
  • Piloti, kteří úřadu prokážou, že se s provozem PBN seznámili u držitele AOC nebo jiného provozovatele, nebudou muset PBN výcvik podstupovat znovu, ale examinátor je během IFR přezkoušení krátce prozkouší i z teorie.

Podle vydaného Uplatnění je v obou případech nutné absolvovat IFR přezkoušení, které bude obsahovat RNP přiblížení. Examinátor bude vyžadovat potvrzení o výcviku nebo o seznámení s provozem, ideálně ve formě certifikátu nebo v zápisníku letů; do potvrzení doporučuji nechat uvést i typ letadla a přiblížení letěná během výcviku. Po úspěšném absolvování přezkoušení examinátor PBN doložku zapíše do seznamu kvalifikací v pilotním průkazu, například ve formě SEP LAND/IR/PBN. Doložka pak za jistých podmínek platí i pro ostatní třídní i typové kvalifikace, stejně jako je tomu u IR kvalifikace.

Háček je ale v tom, že IR kvalifikace platí jeden rok, ale informace o získání PBN kvalifikace jsou k dispozici teprve několik týdnů a do srpna zbývá jen pár měsíců. I piloti, kteří všechny požadavky splnili v minulosti včetně IFR přezkoušení s PBN přiblížením, budou pravděpodobně muset do srpna absolvovat nové přezkoušení, a to i v případě, že jim kvalifikace IR platí déle, jinak nebudou po 25. srpnu moci létat podle postupů PBN.

V organizaci, kde létám, se cca od poloviny března snažíme s Úřadem domluvit na zpětném uznání výcviku a přezkoušení, ale zatím se nám to podařilo jen u výcviku, nikoliv u dříve provedených přezkoušení (včetně těch, která proběhla s examinátorem, který měl právo jako instruktor PBN výcvik před vydáním Oznámení ÚCL poskytovat). Přitom Nařízení EK explicitně zpětné uznání zmiňuje, dokonce uvádí, že – cituji – „příslušné orgány by měly své rozhodnutí založit na rovnocennosti těchto znalostí a dovedností na základě objektivních informací a kritérií“. Nicméně detaily nechává na lokálním úřadu. Například Irsko zpětné uznání PBN doložky za splnění specifikovaných podmínek akceptuje.

Takovýto pohled na finále RNP přiblížení většinou znamená go-around
Takovýto pohled na finále RNP přiblížení většinou znamená go-around

Nařízení je známo dva roky, ale detailní informace, jak PBN doložku v ČR získat, jsou k dispozici až od letošního března. Uvidíme, kolik pilotů se po 25. srpnu uchýlí k vektorování během celého odletu, traťového letu i příletu. Bez možnosti zpětného uznání výcviku a přezkoušení nastanou pro IFR piloty komplikace. Pro většinu takových pilotů to bude znamenat přezkoušení navíc – a to samozřejmě znamená další náklady. A pokud se většina IFR pilotů bude nucena se nechat znovu přezkoušet teď v létě, budou i přezkoušení v následujících letech koncentrována do letního období. Doufejme tedy, že se s Úřadem podaří dohodnout možnost uznání dříve provedených přezkoušení – pracujeme na tom.

Pokud jste teoretický a praktický výcvik PBN postupů zatím neabsolvovali a chcete létat podle PBN postupů i po 25. srpnu, budete výcvik muset v nejbližší době podstoupit a poté zaletět IFR přezkoušení – a to i v případě, že vám IR kvalifikace platí i později. Pokud schválený výcvik máte, ale u zkoušky jste RNP přiblížení neletěli, budete do srpna muset absolvovat nové přezkoušení.

Pilotů, kteří mají EIR, se PBN doložka netýká. Pokud však chtějí postupy PBN v traťové fázi létat, musí i oni podstoupit odpovídající výcvik. Potvrzení o absolvování výcviku však nebude uvedeno v pilotním průkazu, ale buď v zápisníku, nebo na certifikátu letecké školy.

Jak se tím změní výcvik IFR?

Letecké školy teoreticky mohou výcviky bez PBN poskytovat ještě dva roky. Pokud výcvik IFR právě provádíte nebo jej teprve plánujete, ujistěte se, že váš výcvik už bude PBN zahrnovat. Pokud to tak bude a pokud zaletíte u IFR zkoušky alespoň jedno RNP přiblížení, doložku PBN získáte během zkoušky. V případě, že výcvikem PBN zatím neprojdete, stejně si jej budete muset během dvou let dodělat, a dokud se tak nestane, budete v IFR provozu zásadně omezeni.

Letecké školy musí PBN zahrnout do IFR výcviků nejpozději do srpna 2020. Školy, které již PBN postupy vyučují mimo IFR výcvik, mají situaci jednoduchou – měla by stačit úprava příruček, aby byly PBN postupy přímo součástí IFR výcviku, a schválení úřadem. Pokud výcvik odpovídá předpisům na PBN platným od roku 2016, mělo by jít jen o formalitu. Školy, které IFR výcvik poskytují, ale PBN postupy a separátní PBN výcvik nemají, je budou muset teprve připravit.

Během praktického výcviku a zkoušky či přezkoušení bude nutné rovněž létat RNP přiblížení, ale vzhledem k tomu, že každé IFR letiště u nás takové přiblížení má, se tak běžně děje již nyní.

Na možnost downgradu RNP přiblížení je dobré se připravit dopředu
Na možnost downgradu RNP přiblížení je dobré se připravit dopředu

Checklist pro piloty

Checklist jako piloti používáme často, tak jej z výcvikových důvodů využijeme i v tomto článku.

Kvalifikace PBN doložka Schválený PBN výcvik Přezkoušení s RNP přiblížením  
Bez IR/EIR       Změny se vás netýkají.
EIR       PBN doložka se vás netýká, ale školení na provoz PBN je nutné.
IR Ano     Gratuluji!
IR Ne Ano Ano Buď musíte do 25. 8. 2018 absolvovat nové IFR přezkoušení, nebo musíte požádat o zpětné uznání posledního přezkoušení. Doporučuji konzultaci s ATO.
IR Ne Ano Ne Musíte absolvovat přezkoušení IFR obsahující RNP přiblížení. Bez toho smíte PBN postupy létat jen do 25. 8. 2018.
IR Ne Ne Ne Musíte absolvovat výcvik PBN postupů a přezkoušení IFR obsahující RNP přiblížení, a to i v případě, že vám IR kvalifikace ještě platí. Bez toho smíte PBN postupy létat jen do 25. 8. 2018.

Když jsem v roce 2016 upravoval svou přednášku o PBN na základě nové legislativy včetně Nařízení 2016/539, měl jsem dobrý pocit: používání PBN mimo obchodní leteckou dopravu se velmi zjednodušilo. Plány na zavedení oficiální PBN doložky byly známy dlouho dopředu, a tak provozovatelé měli dostatek času připravit výcvik i provozní postupy.

Ale uvádění PBN doložky do praxe v ČR situaci provází komplikace, a to i pro piloty, kteří všechny požadavky prokazatelně splnili v minulosti. Snad se na mě nebude nikdo na úřadě zlobit, ale tohle se dalo zvládnout lépe – minimálně s ohledem na roční platnost IR kvalifikace a zdlouhavost schvalovacích procesů.

Finále, jak jinak než RNP přiblížení (na obrázku LKKV RWY 11)
Finále, jak jinak než RNP přiblížení (na obrázku LKKV RWY 11)

Doufám, že tyto těžkosti se všem provozovatelům i pilotům podaří brzy překonat, neboť větší používání postupů PBN i zlepšení výcviku jsou rozhodně vítaným krokem k většímu komfortu i bezpečnosti.

O dalším vývoji jednání s ÚCL vás budu na Aerowebu opět informovat. A pokud máte, čtenáři, nějaké zkušenosti s PBN doložkou, budu rád, když se o ně podělíte v komentářích.

Mohlo by vás zajímat

Michal Řeháček

Autor je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, létání se začal věnovat rekreačně v roce 2009. Jen u koníčka však nezůstalo - postupně si dodělal přístrojovou kvalifikaci, CPL a teorii ATPL. Byť autora stále živí programování počítačových her, v současné době vyučuje teorii v letecké škole Alpha Aviation a od roku 2016 vede kurz Navigace založené na výkonnosti. Nejraději létá podle pravidel IFR a na letounech Cirrus.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Začátek platnosti

24. 4. 2018 v 9:44 Lukáš Řasa

Dobrý den,

předně díky za pěkný sumarizační článek a za pozornost, kterou této oblasti věnujete.

Rozkliknul jsem přímo odkazované nařízení a v článku 4a bod 5 se píše, že piloti bez PBN nesmí létat podle PBN po 25.8.2020, stejnou informaci jsem dostal při ústní komunikaci s některými examinátory. Ve vašem článku uvádíte už 25.8.2018. Přehlédl jsem něco?

Díky za odpověď

Odpovědět

RE: Začátek platnosti

24. 4. 2018 v 11:20 Adam Mazánek

Dobrý den,

obávám se, že je to v článku správně.

V onom nařízení se píše o tom, že pilot s kvalifikací IR může IR létat bez nutnosti PBN až do roku 2020, kdy bude PBN povinné. Od srpna 2018 však IR pilot bez PBN nemůže létat po PBN tratích a uskutečňovat přiblížení podle PBN.

AM

Odpovědět

RE: RE: Začátek platnosti

24. 4. 2018 v 20:33

Máte pravdu, do 2020 můžeme bez pbn kvalifikace mimo pbn pak už vůbec. 

Odpovědět

Přidat komentář