Pozor na změny ve vzdušném prostoru od 28. února

28.02.2019

Počínaje dneškem se rozšiřuje působnost FIC Praha i na zbylou část Moravy, vstupují v platnost nové omezené prostory nad národními parky a dochází k dalším změnám ve vzdušném prostoru České republiky.

Letošní nejrozsáhlejší balík změn v rozdělení vzdušného prostoru České republiky, částečně již avizovaný v našem souhrnném článku z tradičního semináře pro všeobecné letectví, je zde! Ode dneška si tak musí piloti napříč pražským FIRem dát při plánování letů pozor na několik změn. Obzvlášť v pozoru by měli být velitelé letounů při neřízených letech na Moravě.

Rozšíření působnosti FIC Praha

Počínaje 28. únorem se rozšiřuje působnost FIC Praha (Praha Information), a to pod TMA řízených letiště na Moravě a ve Slezsku a v okolí Karlových Varů. Zatímco dosud byly pro neřízené lety na Moravě určeny služby řízení stanovišť Brno/Ostrava Radar, nově bude tato oblast mimo CTR a TMA (tedy prostory třídy G a E) vytyčena jako jeden sektor Morava (namísto dosavadních sektorů Morava – Part South a Morava – Part North) v působnosti služby FIC Praha na frekvenci 136,275. Podobný proces nastává u Karlových Varů.

Nové rozdělení působnosti FIC Praha od 28. února 2019
Nové rozdělení působnosti FIC Praha od 28. února 2019 / Foto ŘLP ČR

Omezené prostory nad národními parky ČR

Významnou změnou v rozdělení vzdušného prostoru jsou nové omezené prostory nad národními parky ČR. Prostorům LKR1, LKR2, LKR3 a LKR4 jsme se podrobněji věnovali již v článku Létání nad národními parky IV - podoba nových prostorů. Od 28. února na jejich prostorové vymezení musíme myslet v rámci předletové přípravy letů do příslušných oblastí. Stručně řečeno platí, že v oblasti zmíněných prostorů je nutné letět minimálně 1 000 stop nad zemí, a to v okruhu 600 metrů od nejvyšší překážky v okolí.

Omezené prostory nad národními parky ČR
Vytyčení omezených prostorů nad národními parky ČR / Foto ŘLP

Jak ve svém vystoupení na semináři pro všeobecné letectví uvedl pan Vítězslav Hezký, ředitel sekce provozní Úřadu pro civilní letectví, současná podoba prostorů je výsledkem složitých jednání mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí, z nichž piloti vyšli spíše jako vítězové. Ze strany správců národních parků lze po celý rok 2019 očekávat zevrubné monitorování situace a bude-li docházet k porušování nastavených pravidel, lze podle pana Hezkého očekávat další změny, které by patrně vedly k daleko většímu omezení vzdušného prostoru nad národními parky. ÚCL tak apeluje na piloty, aby dodržovali nová provozní pravidla s maximální důsledností.

Změna vstupních/výstupních bodů v Brně a Karlových Varech

V oblastech letišť Tuřany a Karlovy Vary se z provozních důvodů mírně posouvají vstupní/výstupní body - v Brně jde o bod Zulu, ve Varech o body Alfa, Bravo a November. Ruší se rovněž současné průniky prostorů CTR a TMA – koncové řízené oblasti letišť LKTB, LKMT a LKKV jsou nově shora ohraničeny jednotnou spodní hranicí prostorů TMA.

Nový nebezpečný prostor u Kbel

Do mapy nově přibydou nebezpečné prostory – LKD4 Satalice (věnovat pozornost by mu měli především piloti při odletu z Letňan při točení vpravo na kbelský výstupní bod Romeo), dále prostory LKD11 Chlum, LKD13 Milovany a LKD14 Lesná. Poslední tři jmenované prostory jsou nicméně součástí již existujících prostorů TSA.

Další změny

Výše popsaným i veškerým dalším, již ne tak zásadním změnám v rozdělení vzdušného prostoru se věnuje prezentace Lumíra Hovančíka z Řízení letového provozu, dostupná z webu lis.rlp.cz.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář