Letiště v Salcburku nabádá k dodržování postupů pro snížení hluku

05.09.2019 1 příspěvek

S přílišnou hlukovou zátěží se dlouhodobě potýká letiště Wolfganga Amadea Mozarta v rakouském Salcburku (LOWS). Zvýšený hluk způsobovaný provozem VFR pociťují především obyvatelé přilehlé zástavby města. Proto letiště společně s rakouským řízením letového provozu Austro Control už v minulém roce vydalo formou oběžníku AIC A 8/18 doporučení k provádění VFR letů po určených tratích mimo zastavěná území. V návaznosti na několik incidentů z poslední doby letiště platnost tohoto opatření aktuálně připomíná všem provozovatelům.

VFR portupy pro letiště Salcburk
Doporučený tvar okruhů pro RWY 15/33 / Zdroj Austro Control

Postupy pro snížení hlukové zátěže doporučují vyhnout se červeně značeným oblastem (viz obrázek výše). Prostor mezi třetí a čtvrtou zatáčkou malého okruhu na dráhu 15 je stanoven ještě před hustou zástavbou, v případě velkého okruhu je tento prostor veden podél řeky Saalach. Bílými šipkami jsou pak zaznačeny doporučené směry pro odlet z letištního okruhu.

Postupy se týkají nejen VFR letů po okruhu, ale také příletů a odletů v rámci traťových letů. Doporučené tratě by měli piloti dodržovat, pokud řídící letového provozu nestanoví jinak a pokud jim v tom nebrání jiné faktory, například výkonnost letadla či meteorologické podmínky. Pilot, který plánuje let po okruhu, musí být obeznámen s hlukovými omezeními zakotvenými v AIPu letiště Salcburk.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

LOWS

06.09.2019 v 11:03 Tomas

Letiště v Salzburgu znám dost dobře, jelikož jsem tam absolvoval nespočet letů a část výcviku. Jednak mohu potvrdit, že rakouští řídící chtějí poměrně přesně dodržovat nejen své pokyny ale i to, co je uvedeno v AIPu. Jenže : LOWS je trochu specifický v tom, že velká letadla přistávají zpravidla na dráhu 15 a z dráhy 33 odlétají, jelikož např. při vysazení motoru při odletu z dráhy 33 je nečekají blízké hory a celkově je let okruhem přes dráhu 15 trochu náročnější. Ovšem malá letadla mohou létat obousměrně, podle větru a i včetně výcviku. Takže zkombinovat rychlosti rozdílných typů letadel, včetně odletů a příletů z různých drah a dodržovat rozestupy vyžaduje dost úsilí jak od řídících tak i od pilotů. To se pak protihlukové opatření hůř dodržují, je-li nutno trajektorii letu prodloužit nebo naopak zkrátit kvůli IFR příletu. Nicméně je fantastické, jak to letiště žije a dýchá pro všechny typy letů a provozu a funguje to. Narozdíl od Brna, kde se už dějí schválnosti jak dostat malá letadla pryč, nebo Karlových Varů (bezletové zony apod.)... V Salzburgu funguje celé letiště jak pro komerční lety, tak pro GA a zrovna tak i pro helikoptery. Včetně zázemí pro piloty, resturace, půjčovna aut apod. LOWS doporučuji navštívit a i když si nastudujete dobře přílet / odlet dle AIP, realita může být úplně jiná. Přistávací poplatky jsou cca 62,-€ a parkování do 4 hodin zdarma, platí pro letadla do 2 tun, IFR / VFR

Odpovědět

Přidat komentář