Groundschool: NOTAMy

02.05.2021 1 příspěvek Tento článek je součástí seriálu Groundschool

LGKR, FM 2104201300 TL 2104302000 EST, APN POS 6B BTN 6A AND 6C CLSD FM SS TL SR, WIP, CTN, TAX SLW. Vyznáte se v tom? Ne? Tak v tom případě se pojďte trochu začíst…

Groundschool: NOTAMy
Groundschool: NOTAMy (Zdroj: Aeroweb.cz)

Ačkoliv je zpráva v hlavičce článku fiktivní, ilustruje typický příklad toho, čemu říkáme v aviatickém světě NOTAM. NOtice To AirMen. Marně bych asi přemýšlel, zda se ještě někde v letectví – v češtině či angličtině – používá namísto slova pilot slovo airman. Maximálně tak ve slově airmanship, což je termín jedním slovem do češtiny patrně nepřeložitelný. Kdybychom se však pokusili význam zkratky NOTAM přeložit, dospěli bychom patrně k výrazu ala zpráva (či chcete-li, doslova poznámka) pro vzduchoplavce. No na to, že by se mělo jednat pouze o poznámku, jsou ty NOTAMy někdy dost dlouhé, naštěstí ne ve většině případů. Někteří piloti tvrdí, že čím je NOTAM delší, tím je pro pilota bezvýznamnější, neboť důležité zprávy jsou vždy stručné. No, stoprocentní pravda to není, ale i na tomhle šprochu trochu té pravdy je… 🙂

Kdybychom měli definovat (i když definice jsou ze své podstaty neskonale otravné!), co je to NOTAM, mohli bychom říci, že se jedná o informace týkající se zřízení, stavu či změny (ba i zániku) jakéhokoliv leteckého zařízení, služby nebo postupu, případně nějakého nebezpečí. Obdobně jako ostatní informace týkající se navigační přípravy letu, o nichž pojednával minulý článek Groundschool: Navigační příprava před letem, i NOTAMy vydané (nejen) v rámci území ČR nalezneme na webových stránkách aim.rlp.cz, ale bohužel jejich umístnění není tak zřejmé jako v případě posledně diskutovaných dokumentů AIP, AUP a ostatních. Poznámky pro vzduchoplavce se skrývají pod ikonkou integrovaného briefingového systému, ve zkratce IBS:

Po rozkliknutí IBS se zobrazí stránka, již lze komplexně používat pro navigační předletovou přípravu, přičemž nás dnes zajímá hned druhá ikonka zleva v hlavní nabídce:

Další cesta je pak již zcela intuitivní a uživatelsky poměrně přívětivá. Pro zjištění NOTAMů na území ČR si lze vyselektovat z IFR či VFR letišť a pak už vám nic nebrání počíst si v česky psaných NOTAMech. Pakliže by vás snad zajímaly NOTAMy zahraniční, můžete zvolit možnost, která se po najetí myší na ikonku „NOTAM“ zobrazí jako první, a tou je „Dotaz na NOTAMy“, kde následně můžete zadávat jakékoliv světové letiště (resp. jeho ICAO kód), FIR (dtto) či stát – zde je potřeba zadávat první dvě písmena jeho ICAO kódu (takže pokud byste zadávali pro Českou republiku kód CZ, čekali byste na odpověď systému marně). Vyobrazené NOTAMy jsou pak výhradně v jazyce anglickém.

Kdo jste se již s NOTAMy setkali, patrně jste si všimli, že nejsou psány standardní otevřenou řečí, ale vypadají nějak takto:

A0269/21
Q) LKAA/QMXLC/IV/M/A/000/999/4942N01807E005
A) LKMT
B) 2103311632 C) 2104302359
E) TWY A CLSD. TWY F BTN TWY A AND TWY B CLSD.

Vyznačují se poměrně jasnou a většinou stručnou jednotnou frazeologií, využívají hojně zkratek a ICAO kódů. Pojďme si tedy něco povědět o struktuře těchto zpráv. Alfanumerické označení NOTAMu v jeho hlavičce či směsice písmen a čísel v prvním řádku nás vcelku trápit nemusí. Minimálně do doby, kdy si budeme muset zavolat telefonicky na ŘLP, aby nám význam daného NOTAMu objasnili – to pak po nás budou některá z těch písmenek a čísel chtít. Ale osobně jsem to za dvanáctiletou dobu, co létám, potřeboval jednou jedinkrát (mimochodem zrovna při pozemní přípravě před svou zkouškou obchodního pilota). Poslední kombinace čísel v prvním řádku udává zeměpisnou polohu letiště, k němuž se daný NOTAM váže.

Druhý řádek označuje ICAO kód letiště, pro které je NOTAM vydán. Existují NOTAMy vázané jen k nějaké no-name poloze, jež je dána čistě geografickými koordinátami, neboť nespadá do žádné ATZ ani CTR konkrétního letiště. V takovém případě nalezneme v tomto řádku pouze ICAO kód daného FIRu. Takto byl kupříkladu před sedmi lety dočasně zakázán průlet prostorem poblíž obce Vrbětice. Ve třetím řádku je již situace zajímavější, neboť vyžaduje teoretickou znalost struktury zprávy. Mix čísel, který pro nezasvěcené působí jako výběr čísel sportky, má zcela logický význam udávající datum a čas počátku platnosti dané zprávy ve tvaru RRMMDDHHMM. Konec platnosti zprávy je kódován stejným jazykem. Výše uvedený NOTAM začal tedy platit 31. března tohoto roku v 16:32 (neptejte se, proč zrovna v 16:32 🙂) a pozbyde platnosti 30. dubna t. r. ve 23:59. Uvedené časy jsou – obdobně jako ve veškeré letecké dokumentaci – v UTC, což pro období letního středoevropského času znamená připočítat si dvě hodiny (v zimě jen jednu). To vlastně posouvá zmíněné datum konce platnosti uvedené zprávy o den dále, do 1. května v 01:59 SELČ.

Ne vždy je však dopředu jasné, kdy platnost NOTAMu skončí. V takovém případě najdeme za koncem platnosti zkratku EST, což znamená estimated, tedy předpokládané ukončení. Často to bývá v případě nějakých prací, které probíhají na letišti a jejichž přesné datum a čas ukončení není nikdy dopředu stoprocentně jisté. Tak už to u staveb různého druhu bývá – vzpomeňme si na tunel Blanka, ten měl zpoždění čtyři roky. 🙂 Stát se také může, že v místě konce platnosti NOTAMu bude stát jen čtveřice písmen PERM značící, že se jedná o NOTAM informující o změně trvalé (permanent). A nevěřili byste tomu, takový NOTAM se může občas (trošku v rozporu s uvedenou definicí) týkat i zdánlivě malicherné informace o tom, že byl zrušen nějaký FAX:

X0160/21
Q) LKAA/QAFXX/IV/NBO/E/000/999/4955N01528E134
A) LKAA
B) 2103121500 C) PERM
E) REF AIP CR ENR 1.1-11 AMC CR VOJENSKA CAST: FAX 973 212 824 ZRUSEN

Jak je tedy zde na tomto příkladu vidno, může se stát, že NOTAM pouze upozorňuje na nějakou dlouhodobou, leč dočasnou, nebo trvalou změnu. V obou případech odkazuje na primární zdroj, v němž je změna rozvedena do detailů. V příkladu výše je to AIP, část ENR 1.1-11, v následujícím příkladu informujícím o stavebních úpravách TWY E5 na pařížském letišti to byl pro změnu SUPplement francouzského AIPu:

A4559/18 NOTAMN
Q) LFFF/QMXLC/IV/M/A/000/999/4901N00233E005
A) LFPG B) 1810010300 C) 1811260400
E) REHABILITATION WORKS "E5" : PHASE 2 ACTIVATED (AIP SUP 119/18)

Za sebe dodávám, že naštěstí žijeme v roce 2021 – coby IFRový pilot využívající elektronické mapy Jeppesen nemusím dohledávat každý AIP Supplement kdejakého státu, ale dotyčné změny jsou vždy zaneseny u konkrétních e-map daného letiště.

Poslední řádek zprávy vyžaduje znalost leteckých zkratek. Pokud byste v nich tápali, doporučuji pro jejich dekódování použít předpis L8400 (Zkratky), který naleznete na stránkách aim.rlp.cz v sekci předpisů. Nicméně nejpoužívanější zkratky se poměrně často opakují a odhadnutí jejich významu není zvláště složité, protože pokud je „TWY A CLSD“, patrně se dovtípíme, že je pojezdová dráha Alfa zavřená. Zákeřné mohou být zkratky mající více významů, ten pravý však pravděpodobně pochopíme z kontextu: jestliže je na nějakém letišti kupříkladu „ILS on test, do not use LOC, do not use GS“, patrně nás nebudou nabádat, abychom nepoužívali ground speed, ale spíše glide slope. NOTAMy týkající se celých FIRů jsou většinou rozsáhlejší, neboť informují o všem možném, od omezení vzdušného prostoru z důvodu vojenského konfliktu, přes stávku řídících letového provozu (poměrně častý NOTAM FIR LFFF) až po celonárodní restrikce na tuzemských letištích z důvodu pandemie onemocnění covid-19.

Patrně bych byl považován za politicky nekorektního, kdybych jmenoval konkrétní národy, ale některé jsou specialisty na NOTAMy typu „Caution, grass cutting, workers in the vicinity of RWY“. Vzhledem k tomu, že jsem uvedený text vídal v NOTAMu vyprahlého afrického letiště bez známek travnatého porostu v okruhu minimálně 100 NM, mohu upřímně říct, že jsem doposud smysl tohoto NOTAMu, který byl v platnosti od 1/1 do 31/12, moc nepochopil.

Sečteno a podtrženo, zpravidla jsou NOTAMy velice užitečnými pomocníky při předletové přípravě. Jejich včasná znalost je naprosto nezbytná (minimálně pro letiště odletu, příletu a všechna letiště záložní) a může nám i provozovatelům našich letadel ušetřit hodně starostí i peněz, o zvýšení bezpečnosti ani nemluvě. Při čtení některých zahraničních NOTAMů si však občas říkám, že bych musel být absolventem anglistiky nebo přírodovědecké fakulty, oboru ornitologie, abych mohl některé NOTAMy plnohodnotně ocenit…

A1023/21
Q) LGGG/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/3624NO2805E005
A) LGRP
B) 2104131500 C) 2106132059
E) CONCENTRATION OF BIRDS INCLUDING GULLS, BIRDS OF PREY, HERONS,
PIGEONS, CROWS AND OTHER SMALL PASSERINES IN THE VICINITY OF THE
AIRPORT. CAUTION ADVISED.

A pokud jste někdy zaslechli slova SNOWTAM nebo ASHTAM, neunikla vám jistě podobnost se slovem v tomto článku nejfrekventovanějším. O těchto dvou termínech ale zase až jindy…

Mohlo by vás zajímat

Jan Tůma

Autor létá jako dopravní pilot, velitel letounu Phenom 300, donedávna létal na Boeingu B737NG a B737MAX, předtím si chvíli polétal i na Airbusu A320. Působí jako instruktor typové kvalifikace na Boeingu B737NG/MAX (TRI) a lektor anglického jazyka, CRM, teoretických předmětů ATPL a didaktiky pro instruktory a examinátory v Czech Aviation Training Centre a rovněž jako lektor teoretických předmětů PPL. Absolvoval Fakultu dopravní ČVUT, obory Profesionální pilot a Provoz a řízení letecké dopravy, a dále Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, obor Učitelství odborných předmětů. Moc nesportuje, ale má rád pěší turistiku, občas sedne na kolo nebo skočí do bazénu, kdysi denně venčil psa; má rád sladký a je milovníkem české i zahraniční kinematografie (ať žije Quentin Tarantino!) a Malé Strany.


Témata

NOTAMy


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Palec nahoru

03.05.2021 v 13:57 FanThomas

Bezva články, od kolegy Tůmy.

Trochu nasázky, trochu místy až "Ebenovského" humoru, každopádně žádný suchopár, und -also alles zusammen: čtivé, poučné, srozumitelné. Asi i těm dřevákům, kteří se středně velkým létáním začínali ždibec později...(me too :-))) ) -s tímhle klukem bych šel klidně na véču...asi by bylo o čem poklábosit (😊=smajlík...bůh ví, co sem ten systém namísto smaila z iPadího iOS zas napíše).

Tommy K.

Odpovědět

Přidat komentář