Malé zástavbové EFISy: AvMap Ultra

03.06.2021 5 příspěvků

První ze série článků, věnující se moderním přístrojům typu EFIS, které lze zastavět do standardního 80milimetrového otvoru. Na úvod si představíme přístroj AvMap Ultra italského původu.

Motivací pro napsání série bylo poskytnout přehled přístrojů, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Popíšeme si jak přístroje certifikované, tak i ty pro UL a experimentální letadla – AvMap Ultra, Flybox Oblò2, Kanardia HORIS, Iris EFIS, MGL Startomaster Xtreme G2, GRT Mini-X, Garmin G-5, uAvionix AV-30 a konečně Garmin GI-275.

Kdy zvolit náhradu klasického přístroje „skleněným“? To je určitě téma na delší diskusi. Většinou se ale bude jednat o náhradu původního přístroje, který dosloužil. U certifikovaných přístrojů to bývá často možnost odstranění celého podtlakového systému, kdy cena nové avioniky už pak nepůsobí tak ohromujícím dojmem. Dalším případem je požadavek na zvýšení množství informací dostupných za letu bez zásahu do přístrojového panelu nebo s minimálním narušením klasického „budíkového“ vzhledu.

Odvrácenou stranou mince je pak poměrně rychlé morální zastarávání, tak jako u každé elektroniky. To je v kontrastu se stářím strojů, do kterých bude často toto vybavení namontováno, poměrně úsměvné. Cena pořizované avioniky také může činit nejpodstatnější část ceny letadla, ovšem pouze pro majitele, který ji nakupuje. Při prodeji už to většinou tak nebude.

AvMap Ultra EFIS

Prvním popisovaným přístrojem je Ultra EFIS pro UL a experimentální letadla (necertifikovaný) od italského výrobce AvMap, sídlícího 50 km jižně od italského Janova. Přístroj, nabízející PFD a HSI zobrazení, patří k cenově nejdostupnějším přístrojům z našeho výběru.

Popis přístroje

Přední panel je čtvercový s rozměrem 95,3 x 95,3 mm a vystupuje 14,5 mm nad přístrojovou desku. Hloubka zastavěné části o průměru 77,5 mm je 63,5 mm. Na panel uchycen pomocí šroubů ze zadní strany přístrojové desky. Úhlopříčka obrazovky s rozlišením 320 x 240 bodů má 87,9 mm (3,5“), při hodnotě jasu 500 cd/m2

Na předním panelu je umístěn otočný enkodér s možností stisku tlačítka a vlevo od něj je umístěn slot pro SD kartu. Veškeré ovládání a nastavování přístroje se provádí otáčením a/nebo stiskem enkodéru.

Na zadní části jsou vstupy pro Pitotovu trubici a statický tlak (1/8“ NPT zásuvky), konektor D-Sub CANON (napájení a dvě sériové linky RS-232 pro připojení externích sond/přístrojů) a vstup pro externí GPS. Požadované napětí napájení je 10–35 V s jištěním 1A pojistkou.

Jádrem Ultry je modul ADAHRS (Air Data, Attitude and Heading Reference Systems) obsahující polovodičové gyroskopy (akcelerometry), senzory magnetického pole a sensory letových údajů, které společně poskytují informace o kurzu, výšce a rychlosti a poloze letounu. Pro plné využití funkčnosti je nutné připojení k Pitotově trubici a statickému tlaku, a pro zobrazení vlastní pozice, směru a navigační bodů na obrazovce HSI je potřeba připojit externí GPS jednotku dodávanou s přístrojem. Ultra má v sobě uloženou databázi letišť, VOR a NDB od Jeppesenu. Tuto databázi je možné přes SD kartu aktualizovat stejně jako firmware jednotky.

Primární displej (PFD)

Primární displej zobrazuje základní letové informace jako podélný a příčný sklon, rychlost, výšku, vertikální rychlost, kurz a indikátor zrychlení.

Rozložení informací je de-facto standardní, přesto si ho popišme. Náklony jsou zobrazeny na klasicky zbarveném umělém horizontu se zobrazením ikony letadla a předpokládané trajektorie. Ve spodní části je „kulička" relativního příčného sklonoměru. Na levé straně je zobrazen sloupec indikované vzdušné rychlosti (IAS). Rychlost je zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v jejím středu. Zároveň je vlevo vedle stupnice zobrazen barevně kódovaný pásek operačních rychlostí (VS0, VFE, VS1, VNO a VNE). Hodnoty těchto rychlostí jsou nastavitelné dle konkrétního stroje. Také je možno nastavit jednotky zobrazované rychlosti (kts, km/h, mph, m/s)

Informacím vztaženým k vertikální poloze letadla je vyhrazena pravá část displeje. Stejně jako rychlost je i nadmořská výška zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v její středu.

Jednotky výšky je možné nastavit na metry nebo stopy. Indikace vertikální rychlosti je uvedena na proužku vpravo vedle výškové stupnice a její hodnota v pravém horním rohu a její jednotka odpovídá nastavené jednotce nadmořské výšky (m/s resp. ft/min)

Aktuální nastavení QNH je ve spodní části výškové stupnice. Hodnotu tlaku je možné nastavit dvěma způsoby. Buď stiskem rotačního enkodéru aktivujeme menu, výběrem volby QNH se dostaneme do nastavení tlaků a pak buď výběrem volby BARO nastavíme standardní atmosféru (1013,25 hPa) nebo po zvolení MAN nastavíme otočením požadovanou hodnotu a potvrdíme opětovným stiskem.

Druhá možnost je výrazně rychlejší a bude pravděpodobně také častěji používaná. Rychlým otočením enkodéru se přístroj přepne přímo do nastavení QNH, kde otáčením zvolíme požadovanou hodnotu a potvrdíme stiskem enkodéru.

Horní část displeje je vyhrazena pro informace o horizontální poloze. Číselná hodnota aktuálního kurzu (HDG) je zobrazena na horizontálně posuvném kompasu. Kurz může být zobrazen buď magnetický, nebo zeměpisný, dle nastavení. Ultra má interně uložený globální model hodnot deviací ze kterého při odvození zeměpisného kurzu vychází.

V případě, že magnetometr není zkalibrován nebo má poruchu, je zobrazen traťový úhel (COG) z GPS. Informace, zda je zobrazován HDG nebo COG je uvedena v levém horním rohu displeje.

Displej horizontální situace (HSI)

Displej horizontální situace zobrazuje navigační data – vzdálenosti, směry a radiály ke zvoleným navigačním bodům.

Ve středu displeje je zobrazena směrová růžice, na jejíž horní hraně je zobrazena hodnota aktuálního kurzu (HDG). Opět záleží na nastavení, zda se jedná o kurz magnetický, nebo zeměpisný. Stejně jako u PFD, v případě poruchy magnetometru je na místě hodnoty HDG zobrazena hodnota COG. Zda se jedná o HDG nebo COG je uvedeno vlevo od této hodnoty. Je také možnost nastavit značku požadovaného kurzu (Heading Bug), která je zobrazena jako fialová šipka na kompasové růžici a její hodnota je umístěna pod ní. Nastavuje se v HSI módu, ale je následně přítomná v obou zobrazeních – jak v HSI, tak i v PFD.

V pravém horním rohu je vždy uvedena hodnota traťový úhel (COG). Pod hodnotou COG je zobrazena traťová rychlost (GS) z GPS.

V levém horním rohu je uvedena informace o vypočtené rychlosti a směru větru a informace o stavu signálu GPS (GPS OK / NO GPS). Rychlost větru je vypočtena v situaci, kdy jsou k dispozici korektní data GPS, magnetometru a IAS. Jednotka zvolená pro zobrazení rychlosti letadla na PFD je také použita pro zobrazení rychlosti větru.

Uprostřed displeje jsou zobrazeny indikovaná vzdušná rychlost IAS (vlevo) a výška (vpravo).

Ultra také disponuje radiokompasem. Lépe řečeno, jeho digitálním napodobením, které nezískává data z přijímače signálu radiomajáku, ale výpočtem z aktuální pozice získané z GPS a ze souřadnic zvoleného navigačního bodu, jejichž databáze je uložena v přístroji. V případě VOR navigace pak bere v potaz ještě informaci o kurzu z magnetometru.

Ukazatel NDB/ADF navigace je proveden dvojicí zelených čar ukazujících relativní směr od letadla ke zvolenému navigačnímu bodu. Informační box NDB/ADF je v pravém spodním rohu. Zobrazeny jsou informace o navigačním bodu: směr ve stupních, ID, vzdálenost (nm, km nebo míle), jméno a dvě frekvence. Vzhledem k tomu, že se jedná o údaje založené na signálu GPS, jde tedy spíše o jakousi verzi funkce „DIRECT TO“.

Navigační bodem pro ADF/NDB může být letiště, VOR nebo NAV a zobrazení je také možné zcela vypnout. Ultra disponuje dvěma sériovými porty RS-232, které mohou být oba nastaveny na odesílání GPS dat protokolem NMEA 0183 na externí zařízení. Pokud je volba NMEA-OUT aktivní, zvolený navigační bod ADF je posílán přes sériový port na externí zařízení (autopilot, odpovídač, navigace nebo EFIS).

Ukazatel radiálu navigace VOR je žlutá linka, jejíž střední část funguje jako břevno odchylky kurzu CDI. Zároveň je také na přístroji zobrazena indikace FROM/TO. Informační bod VOR navigace je v levém dolním rohu displeje a zobrazuje VOR radiál, ID zvoleného navigačního bodu, vzdálenost k němu (nm, km nebo míle), jeho jméno a dvě frekvence.

V nastavení VOR navigace je jako navigační bod možné vybrat požadovaný radiál (OBS), letiště, VOR nebo NDB. Zobrazení VOR navigace je také možné vypnout.

Závěrečné zhodnocení

Funkčnost Ultry odpovídá její relativní cenové dostupnosti a nedá se říct, že by něčím výrazně překvapila. Z videí dostupných na internetu se zdá, že čitelnost displeje je slušná i při přímém slunečním světle. Absence dotykového displeje není omezující vzhledem k jednoduchosti a přehlednosti menu.

Přístroj je v současné době dostupný v České republice za 24 000 korun, případně přímo u výrobce za cenu 999 Eur.

Ukázka menu:

Nastavení QNH:

Letové záběry:

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Drobné doplnění

03.06.2021 v 11:06 Martin

Pěkný článek, jen dvě drobná doplnění:

- Nejedná se o certifikovaný přístroj - je pouze do ultralightů

- Neposkytuje údaje zatáčkoměru, ale pouze "kuličku" (relativní příčný sklonoměr)

Zatáčkoměr říká pilotovi informaci o úhlové rychlosti kolem svislé osy. Relativní příčný sklonoměr (kulička) naopak informaci o skluzu/výkluzu. Spousta lidí si tyhle dva přístroje plete protože jsou většinou součástí jednoho přístroje (alespoň v dospělých letadlech).

Odpovědět

RE: Drobné doplnění

03.06.2021 v 13:06 Přemek

Díky za doplnění. Informace o tom, že přístroj není certifikován mi z článku nedopatřením vypadla při úpravách. Informace o zatáčkoměru byla zjednodušená, ale souhlasím s Vámi, že bude lepší ji uvést na správnou míru.

Odpovědět

Glance

03.06.2021 v 15:32 Gugo

Glance Avionics už nevyrábí? Jejich EFISy se mi docela libily.

Odpovědět

RE: Glance

04.06.2021 v 7:47 Přemek

Pokud jsem se nepřehlédl, Glance nabízí pouze větší EFIS 105, takže nebyl zahrnut do tohoto výběru. 

Odpovědět

RE: RE: Glance

08.06.2021 v 17:12 Gugo

ajo, máte recht, 105 nejmenší a ta se opravdu do 80mm nevejde (obdélník cca162x115)

Odpovědět

Přidat komentář