Malé zástavbové EFISy: MGL XTreme

09.07.2021

V dnešním pokračování naší série o malých EFISech se podíváme na přístroj XTreme EFIS od jihoafrického výrobce MGL Avionics, který bývá na evropských webech označován také jako Stratomaster XTreme EFIS. Šířka přístroje 111 mm značně překračuje obrys zástavby 80mm a stal se tak jedním ze dvou největších z přístrojů popisovaných v této sérii.

EFIS

Popis přístroje

Přední panel je obdélníkový s rozměrem 111 x 97,5 mm a vystupuje 16,5 mm nad přístrojovou desku. Hloubka zastavěné části o průměru 76 mm je také 76 mm a na panel je uchycen pomocí šroubů ze zadní strany přístrojové desky. Úhlopříčka displeje s rozlišením 480 x 272 pixelů má 110 mm (4,3“) a udávaná hodnota jasu je 1 000 cd/m2. Displej je podsvícený s možností regulace intenzity. Obdélníková část není zcela v ose zastavěné části s čímž je nutno při zvažování zástavby počítat.

Popis přístroje

Na předním panelu je umístěn otočný enkodér s možností stisku tlačítka a vlevo od něj je umístěn slot pro SD kartu. Pod tímto slotem je umístěno pět tlačítek. Levé a pravé slouží pro přepínání mezi obrazovkami, tři střední jsou takzvané „soft keys“, jejichž funkčnost se mění a je vždy zobrazena na spodním řádku displeje. Je to podobný způsob, jaký je běžný u starších FMC (případně stejný jaký používaly ikonické telefony Nokia 5110/6310 před dvaceti lety). Možná je to trošku anachronismus, ale pro určitou část uživatelů zcela určitě velmi příjemná a intuitivní filozofie ovládání.

Pomocí SD karty lze nahrávat letové plány nebo checklisty, stahovat záznamy letů nebo motorové hodnoty a aktualizovat firmware jednotky.

Na zadní části jsou vstupy pro Pitotovu trubici a snímač statického tlaku, 15pinový konektor D-Sub CANON (napájení, 2 x RS232, 1 x CAN Bus, senzor teploty vnějšího vzduchu a výstup alarmu) a vstup pro externí GPS. Požadované napětí napájení je 8–35 V s jištěním 1A pojistkou.

Pro navigační data lze použít buď vestavěný 50kanálový GPS přijímač s rychlou inicializací (TTFF/Time To First Fix < 1 min) a velkou odolností proti zarušení, nebo externí GPS přijímač.

XTreme nabízí kromě primárního displeje (PFD) takzvaný VFR displej a dále zobrazení informací o motoru EMS(pozn. 3) a volitelně i informace o elektrickém systému(pozn. 4,6). Na většině obrazovek jsou zobrazovány alarmy, jednotka disponuje programovatelným upozorněním na plánovanou údržbu motoru a draku, zaznamenává minima a maxima pro většinu hodnot. XTreme také nabízí funkčnost černé skříňky – na SD kartu zaznamenává všechna letová, motorová a GPS data. Tento záznam je možné exportovat do MS Excel (CSV), Google Earth (KML) a podobně. Do jednotky lze nahrát neomezený počet kontrolních seznamů (checklist) ve formě klasických textových souborů.

V případě, že jsou připojena serva MGL, poskytuje XTreme také funkci autopilota(pozn. 7).

Primární displej (PFD)

Primární displej zobrazuje základní letové informace jako podélný a příčný sklon(pozn. 1), rychlosti (IAS, GS, TAS), výšku, vertikální rychlost, zatáčkoměr(pozn. 1), magnetický kurz(pozn. 2) nebo traťový směr z GPS, indikátor zrychlení, nastavení QNH, rychlost a směr větru(pozn. 2). Dále jsou zobrazeny nastavené jednotky rychlostí a výšky, vnější teplota, stav GPS přijímače, palubní napětí, vybraný navigační bod, stopky, čas letu, lokální čas, a hustotní výšku, hodnotu přetížení(pozn. 1) a hodnotu oxidu uhelnatého(pozn. 5) (indexy uvedené za některými zobrazovanými informacemi znamenají, že tato informace je dostupná pouze při připojení určitého sensoru; o jaký senzor se jedná je uvedeno v poznámkách na konci článku).

Primární displej (PFD)

Rozložení informací stejně jako barevné provedení je víceméně standardní. Náklony jsou zobrazeny na umělém horizontu se zobrazením ikony letadla. Ve spodní části je „kulička“ relativního příčného sklonoměru. Nad ní je CDI indikátor, který zobrazuje směr ke zvolenému navigačnímu bodu. Rozlišení stupnice pro CDI je nastavitelné. Na levé straně je zobrazen sloupec indikované vzdušné rychlosti (IAS). Rychlost je zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v jejím středu. Zároveň je vlevo vedle stupnice zobrazen barevně kódovaný pásek operačních rychlostí (VS0, VS1, VFE, VNO a VNE). Hodnoty těchto rychlostí jsou nastavitelné dle konkrétního stroje. Také je možno nastavit jednotky zobrazované rychlosti (kts, km/h, mph) a tato zvolená jednotka je zobrazena pod hodnotou IAS. V levém spodním rohu je zobrazena rychlost TAS, v horním levém pak GS.

Informacím o vertikální poloze letadla jsou v pravé části PFD. Nadmořská výška je opět zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v její středu. Jednotky výšky je možné nastavit na metry nebo stopy a tato jednotka je zobrazena vpravo uprostřed, pod hodnotou MSL. Indikace vertikální rychlosti je uvedena na stupnici vpravo vedle výškové stupnice, její hodnota v pravém dolním rohu a její jednotka odpovídá nastavené jednotce nadmořské výšky (m/s resp. ft/min).

Aktuální nastavení QNH je ve horní části výškové stupnice a dle nastavení je zobrazena buď v milibarech (mB) nebo v milimetrech rtuťového sloupce (Hg). I přesto, že přístroj není úplnou novinkou, jednotka mB je poněkud překvapivá. Ta nicméně odpovídá standardním hektopascalům, takže se jedná spíše o kosmetickou záležitost.

Horní část displeje je vyhrazena pro informace o horizontální poloze. Číselná hodnota aktuálního kurzu (HDG) je zobrazena na horizontálně posuvném kompasu. Zobrazený kurz je buď magnetický (musí být připojen kompasový senzor MGL Avionics SP6) nebo se jedná o kurz určený GPS. Zajímavostí je nastavení zobrazení kompasu na číselný (NUMERIC), smíšený (hlavní směry N, E S, W jsou zobrazeny písmeny, zbytek číselně) a CARDINAL (zobrazuje textem 12 hlavních a vedlejších směrů – N, NNE, ENE, E, ESE, SSE, S, SSW, WSW, W, WNW, a NNW). Značka zadaného kurzu (Heading Bug) je zobrazena žlutě, pokud je v „zorném poli“ kompasu, a fialově, pokud je mimo. Malý „obrácený“ fialový trojúhelník ukazuje traťový směr určený z GPS. V případě, že je připojena senzorová jednotka AHRS, je pod kompasem zobrazen zatáčkoměr jako rozšiřující se fialový proužek s indikací standardní zatáčky.

PFD má také tři tzv. informační oblasti. První z nich je vlevo nahoře, nad IAS. Zobrazuje stav GPS přijímače, venkovní teplotu, úroveň napájecího napětí a na posledním řádku je zvolený navigační bod.

Druhá je umístěna pod IAS a zobrazuje časovač, který je nastavitelný v rychlém menu, na druhém řádku je zobrazen letový čas a na posledním pak lokální čas.

Třetí oblast je umístěna pod zobrazením nadmořské výšky a na prvním řádku udává hodnotu CO (v jednotkách ppm), na druhém hustotní výšku a konečně na třetím jsou zobrazena „géčka“.

Zmiňované rychlé menu se aktivuje stiskem tlačítka na rotačním enkodéru a výběr požadované volby pak jeho otočením a opětným stiskem.

Na závěr je důležité podotknout, že pro náklony letadla, zatáčkoměr, „kuličku“ a „géčka“ je nutné mít připojenu AHRS jednotku.

Kombinované zobrazení PFD/EMS

Jak už bylo uvedeno, XTreme nabízí také hybridní zobrazení. První z nich kombinace PFD se zobrazení motorových informací. Rozložení PFD části je identické s celoobrazovkovým.

Kombinované zobrazení PFD/EMS

Přibližně v jedné třetině šířky na pravé straně jsou pak zobrazeny informace o motoru. V horní části je zobrazena informace o otáčkách motoru a/nebo plnicím tlaku. Vzhled této informace je možno přizpůsobit a zobrazit buď obě hodnoty, nebo jen jednu se zobrazením „budíku“ daného parametru. V další části je možno sledovat teplotu a tlak oleje a/nebo případně i další hodnoty, jejichž pojmenování a použité jednotky lze nastavit. Pokud je nastaveno sledování více než dvou hodnot, zobrazení se bude přepínat každé tři sekundy tak, aby postupně zobrazilo všechny požadované hodnoty.

Třetí část zobrazuje informace o množství a průtoku paliva, která je opět velmi dobře konfigurovatelná.

V pravém dolním rohu jsou pak zobrazeny informace teploty výstupních plynů (EGT) a teploty hlav válců (CHT) s podporou až 6válcových motorů.

Kombinované zobrazení PFD/HSI

Další kombinací je zobrazení PFD s informacemi o horizontální situaci (HSI). Rozložení PFD části je také identické s celoobrazovkovým.

Kombinované zobrazení PFD/HSI

V HSI části je zobrazena kompasová růžice se zobrazením kurzu (Heading; žlutá čárka nahoře), značka zadaného kurzu (Heading Bug; dvě žluté souběžné čárky), kurz k vybranému navigačnímu bodu (fialová šipka) a ukazatel směrové odchylky (CDI; prostřední část fialové šipky). Pod kompasem jsou informace o vybraném navigačním bodu - název, očekávaný přílet (ETA), předpokládaná doba letu (ETE), traťový směr (TRK), vzdálenost (DTW) a nastavený kurz (CRS).

VFR displej

Poněkud neobvyklým je tzv. VFR displej.  Slouží jako jakýsi sdružený přístroj zobrazující informace v formě klasických „budíků“.

VFR displej

V horní řadě jsou zleva doprava zobrazeny rychloměr (IAS, GS, TAS, jednotky, hustotní výška a barevně indikované Vs0, Vs1, Vfe, Vno, a Vne), ukazatel vertikální rychlosti, výškoměr (včetně tlaku a stavu GPS). Ve spodní části vlevo jsou uvedeny časy: doba letu, čas UTC, místní čas, nastavitelný časovač, počítalo motorových hodin (Hobbs meter; je možno nastavit otáčky, od kterých je počítadlo aktivní) a zobrazení zbývajících časů do plánované údržby/inspekce motoru a draku. Vhodné použití je například pro zobrazení času zbývajícího do přístí výměny svíček, nebo prohlídky motoru. Maximální interval, který je možné nastavit je 999 hodin. Ve spodní části uprostřed v rámečku je zobrazen kurz a pod ním rychlost a směr větru. V pravé spodní části jsou zobrazeny navigační informace ve stejném rozsahu jako na kombinovaném dipleji PFD/HSI.

Kombinované zobrazení VFR/EMS

Další z kombinovaných zobrazení je VFR/EMS. Rozložení zobrazovaných informací je shodné s VFR displejem pro levou část a EMS častí kombinace PFD/EMS.

Kombinované zobrazení VFR/EMS

EMS displej

Zobrazuje motorová data, časovače a případně další nastavitelné hodnoty.

EMS displej

V horním řádku jsou zobrazeny časy a časovače: doba letu, čas UTC, místní čas, nastavitelný časovač, počítalo motorových hodin (Hobbs meter) a zobrazení zbývajících časů do plánované údržby/inspekce motoru a draku. Pod nimi jsou zobrazeny otáčky motoru a/nebo plnicí tlak. Vpravo od otáček a plnicího tlaku jsou zobrazeny hodnoty palubního napětí, vnější teploty, teploty a tlaku oleje a další dvě konfigurovatelné hodnoty.

Ve spodní části jsou pak nalevo teploty výfukových plynů a teploty hlav válců, vpravo dole pak informace o množství a průtoku paliva, zbývající vytrvalost letu a dolet.

Návod a simulátor

Návod k jednotce je podrobný a byť provedení neodpovídá nejnovějším grafickým trendům, text je velmi přehledný a detailní. Třešničkou na dortu je simulátor jednotky, který nabídne možnost prozkoumat jednotlivá zobrazení a jejich chování. Simulátor je dostupný na adrese: https://www.mglavionics.co.za/xtreme.html.

Závěr

Jak už bylo konstatováno, XTreme EFIS rozhodně není žhavou novinkou, nicméně jeho funkčnost je poměrně slušná a nesnaží se předstírat, že disponuje funkcemi, které jsou v reálu jen GPS náhražkou. Cena vlastního přístroje je velmi slušná (v době vydání článku 935 eur včetně DPH), nicméně aby jednotka dosáhla rozumné funkcionality, je třeba zakoupit také modul MGL SP-7 Attitude Indicator AHRS (609 eur vč. DPH) a také magnetometr SP-6 (299 eur vč. DPH). To už se ale cenově dostáváme do úplně jiné kategorie, takže tato jednotka asi nebude úplně nejžhavějším kandidátem na první místa statistik prodejů.

Poznámky v textu:
1 - vyžaduje jednotku MGL Avionic AHRS sensoru unit (SP-7)
2 - vyžaduje jednotku kompasu MGL Avionics compass sensor unit (SP6)
3 - vyžaduje jednotku monitoru informací o motoru MGL Avionics RDAC (Engine Monitor) unit
4  - vyžaduje proudovou sondu MGL Avionincs current monitor sensor
5 - vyžaduje detektor oxidu uhelnatého CO Guardian CO detector
6  - vyžaduje jednotku Vertical Power VP-X unit
7  - vyžaduje serva MGL Avionics

Video

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář