Otázky pro zkoušky ATPL, CPL a IR se změní, CPL v češtině již nebude

24.08.2021

Otázky pro zkoušky ATPL, CPL a IR se změní, CPL v češtině již nebude
Otázky pro zkoušky ATPL, CPL a IR se změní, CPL v češtině již nebude (Zdroj: Aeroweb.cz)

Zkoušky z teoretických znalostí úrovní dopravní pilot (ATPL) a obchodní pilot (CPL) a držitelů přístrojové doložky (IR) se od února příštího roku změní. V současnosti jsou zkušební otázky pro tyto zkoušky vybírány z Centrální evropské databáze otázek ECQB 8. S platností od 1. února 2022 dojde k přechodu na novou databázi otázek ECQB 2021, a to i v případě zkoušek, které byly zahájeny před tímto datem, informuje Úřad pro civilní letectví (ÚCL) na svém webu.

Co se tím v praxi změní? Základní princip zkoušek, tedy 75% hranice pro úspěch v testu, až čtyři možné pokusy z každého předmětu, nejvýše šest zkušebních bloků a maximální doba na celou zkoušku 18 měsíců, zůstává stejný.

Mění se nicméně následující:

  • Maximální doba na celou zkoušku 18 měsíců se nově počítá až od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uchazeč provedl první pokus.
  • Maximální délka jednoho zkušebního bloku je pouze 10 dnů. Přihlásí-li se tedy uchazeč na první pokus ve zkušebním bloku na první den z 12denního zkušebního bloku, nemůže se už přihlásit na poslední dva dny tohoto bloku atd. Přihlásí-li se na první pokus ve zkušebním bloku na třetí a další den v tomto bloku, není v tomto ohledu omezen, píše ÚCL.

Opravené, ale i zcela nové otázky

A jak se liší současně používaná databáze ECQB 8 od ECQB verze 2021? „ECQB 2021 obsahuje některé zbrusu nové otázky, nastaly také mírné změny v počtech otázek pro testy z jednotlivých předmětů a také došlo k úpravě časového limitu na testy. Jednolivé úpravy lze dohledat v AMC a GM k Part-ARA, vydání 1, změna 10,“ uvádí na svém webu Úřad. Zájemce o konkrétnější odpověď tak musí zavítat na web Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), konkrétně na Srovnání sylabů teoretických znalostí v.2 a Srovnání sylabů teoretických znalostí v.3.

Nejmarkantnějším rozdílem obou databází je již dříve avizované sloučení předmětů Spojení VFR a Spojení IFR do předmětu 090 Spojení. „ÚCL doporučuje všem uchazečům, aby před 1. únorem 2022 buď absolvovali oba předměty ze starší databáze, nebo po zmíněném datu absolvovali zkoušku z nově zavedeného předmětu. Nebude možné udělit zápočet pro předmět 090 Spojení podle databáze ECQB 2021, pokud uchazeč absolvuje jen jeden z předmětů 091 Spojení VFR nebo 092 Spojení IFR podle databáze ECQB 8,“ upozorňuje Úřad.

CPL zkoušky v čestině už jen do konce září

Jediná věta na závěr informace na webu ÚCL je pak poměrně zásadním sdělením pro všechny uchazeče o zkoušky CPL, kteří chtěli tuto zkoušku vykonávat v českém jazyce. „Od 1. října 2021 úřad nepřijímá přihlášky na zkoušky z teoretických znalostí CPL v češtině,“ píše bez dalšího ÚCL.

Redakce Aerowebu požádala ÚCL o podrobnější vyjádření k tomuto sdělení, Úřad prostřednictvím svého tiskového mluvčího přislíbil z personálních důvodů reakci až v příštím týdnu. Jakmile ji obdržíme, budeme čtenáře na stránkách Aerowebu informovat.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář