TÉMA: Teoretické zkoušky pilotů – česky, nebo anglicky?

09.09.2021 14 příspěvků

Koncem srpna ÚCL oznámil, že ke zkouškám z teorie pilota CPL v češtině je možné přihlásit se nejdéle do konce září. Věta, která jako blesk z čistého nebe znovu zažehla menší bouři.

TÉMA: Teoretické zkoušky pilotů – česky, nebo anglicky?
TÉMA: Teoretické zkoušky pilotů – česky, nebo anglicky? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Jak jsme vás již informovali v rámci našeho zpravodajství, Úřad pro civilní letectví (ÚCL) se chystá změnit obsah teoretických zkoušek dopravních pilotů (ATPL), obchodních pilotů (CPL) a žadatelů o přístrojovou doložku (IR). Tedy abychom byli přesní, počínaje únorem příštího roku ÚCL začne používat novou databázi zkušebních otázek (European Central Question Bank – ECQB) verze 2021 tak, jak to určují rozhodnutí Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) doplněná k evropskému nařízení známému jako Aircrew Regulation.

Informace na webu ÚCL, která avizuje tuto změnu s účinností ke dni 1. února 2022, však zmiňuje v samém závěru ještě jednu strohou, zato zásadní větu: „Od 01.10.2021 ÚCL nepřijímá přihlášky na zkoušky z teoretických znalostí CPL v češtině.“

Historie se opakuje

Udělejme si velice krátkou odbočku do minulosti. Až do konce roku 2016 bylo možné absolvovat zkoušky z teorie všech úrovní na půdě ÚCL v češtině i angličtině. V listopadu 2016 ÚCL rozhodl, že zkoušky od úrovně PPL výše bude možné skládat pouze v angličtině a již tehdy čelil kritice tohoto rozhodnutí.

V důsledku veřejného tlaku pak přeci jen Úřad umožnil pilotům CPL dělat zkoušky nadále také v českém jazyce. Zkušební řád ÚCL, mimochodem včetně jeho aktuálně platné verze, tak v sobě již přes tři a půl roku nosí větu: „Zkoušky CPL(A/H) se provádějí primárně v angličtině, na žádost je možné je absolvovat v češtině. Během zkoušek nelze jazyk měnit. Zkoušky ATPL(A/H), IR(A/H) a EIR je možno absolvovat pouze v angličtině.“

Jisté tedy je přinejmenším to, že pokud nechce ÚCL porušit ustanovení svého vlastního zkušebního řádu a neupustí znovu od záměru nepřijímat přihlášky ke zkouškám CPL v češtině po 30. září, musí v příštích 21 dnech zkušební řád opět měnit.

Profesionální = anglicky mluvící pilot?

Říkáte si, proč je právě licence CPL, na rozdíl třeba od IR či ATPL, opakovaně předmětem diskuse? Je to proto, že držitel průkazu CPL z hlediska předpisových požadavků neprokazuje znalosti angličtiny v žádné fázi výcviku či získávání způsobilosti. Prostě a jednoduše, jakkoliv se to může zdát v dnešní době nepravděpodobné, pilot CPL anglicky umět nemusí.

ÚCL však v této věci zastává odlišné stanovisko: „Na celou záležitost je třeba nahlížet takovým způsobem, že CPL je průkaz obchodního, tedy profesionálního pilota. Bylo by proto velmi problematické tvrdit, že takový profesionální pilot nemusí ani pasivně rozumět anglickým písemným otázkám,“ sdělil naší redakci Úřad ústy svého tiskového mluvčího, pana Vítězslava Hezkého.

„V souvislosti s tím je pak třeba si uvědomit různá případná omezení, které tuto skutečnost fakticky vylučují, například kdy takový profesionální pilot: nemůže letět do zahraničí, nemůže získat kvalifikaci pro lety podle přístrojů, musí mít schválenou letovou příručku a ostatní dokumentaci od letadla, případně příručky provozovatele, v češtině, musí mít všechny štítky a popisky v kabině a v letadle v češtině, nemůže v zahraničí absolvovat žádný výcvikový kurz, např. kurz typové kvalifikace,“ dodává zástupce ÚCL.

Úřad spolu s uvedenou argumentací také upozorňuje na Rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2011/016/R, které klade na uchazeče o průkaz CPL a ATPL, respektive na výcvikové organizace ATO, i tento požadavek: „Při zjišťování, že žadatel splňuje vstupní požadavky kurzu v souladu s Part-ORA.ATO.145, by měl ATO přezkoušet žadatele, zda má dostatečné znalosti z matematiky, fyziky a anglického jazyka pro snadnější porozumění teoretických znalostí týkajících se kurzu.“

Jakým způsobem však toto ustanovení předznamenává prokazování teoretické připravenosti zkouškou výhradně v angličtině, již ÚCL nerozvádí. Navíc jde o požadavek jak vidno již z roku 2011, který dosud – tedy celých 10 let! – pořádání zkoušek CPL v češtině tak jako tak nebránil.

Změna pravidel v průběhu hry

Jak většina čtenářů tuší, praktický výcvik obchodního pilota nebývá záležitostí dnů, ale spíše týdnů či měsíců. Do doby výcviku je však potřeba začlenit podstatně delší čas, který uchazeč tráví studiem teorie a buď průběžným, anebo následným skládáním příslušných zkoušek na leteckém úřadě.

Takový je i případ pilota Tomáše, který zahájil teoretický kurz obchodního pilota letounů v ATO počátkem letošního roku s cílem jej absolvovat v českém jazyce, tedy včetně zkoušky. „Absolvoval jsem v češtině PPL výcvik a přišlo mi logické, když znám veškerou potřebnou českou terminologii, pokračovat česky i ve výcviku CPL,“ vyprávěl redakci Aerowebu pod podmínkou, že jeho skutečnou identitu nezveřejníme.

„Mojí ambicí není létat s Airbusem, ale průkaz CPL mi přišel jako logické pokračování dosavadní letecké praxe, kdy se mi občas naskytne možnost létat i za úplatu, což ale bez průkazu CPL nemohu,“ vysvětluje Tomáš svou motivaci ucházet se o průkaz obchodního pilota. Teoretický výcvik má sice z větší části dokončený, ale zkoušky si záměrně nechával na zimu, kdy se nebude dát tolik létat.

„To oznámení ÚCL mně dost nabouralo plány. Musím teď některé věci odložit, asi si vzít v práci i volno, abych se stihl připravit na zkoušky do konce měsíce,“ pokračuje v řeči Tomáš. „Ale princip, kdy se na konci minulého měsíce dozvím, že se za měsíc mění pravidla hry, do které jsem reálně naskočil již v únoru, mi přijde neuvěřitelně neseriózní, tím spíš, že jde o státní správu.“

Nejde jen o CPL

Problém se přitom nedotýká jen uchazečů o průkaz CPL. Stejné opatření se totiž dotýká také žadatelů o doložku letového instruktora FI.

U nich platí, že ačkoliv nemusí být formálně držiteli průkazu CPL, musí prokázat teoretické znalosti na této úrovni, což již dříve ÚCL vyložil jako povinnost absolvovat teoretické zkoušky CPL. Přitom vyjdeme-li z výše uvedených omezení, kterými Úřad zdůvodňuje potřebnou znalost angličtiny držitele CPL, takový letový instruktor, který cvičí české studenty, nemusí znalosti angličtiny prokazovat, nemusí nutně létat do zahraničí, nepotřebuje doložku IR, musí mít schválené příručky a ostatní dokumenty v češtině (jinak by na takovém letadle nesměl cvičit žadatele o nižší výcvik, kteří mohou absolvovat teorii v češtině a rovněž nemusí disponovat znalostí angličtiny) atp.

Rovněž připomeňme, že držitel CPL automaticky nerovná se pilot v obchodní letecké dopravě. Pokud je cílem někoho práškovat pole, živit se leteckým snímkováním, poskytovat fotolety, kontrolovat plynovody či podílet se třeba na letecké vakcinaci v rámci tuzemských hranic, pak je mu rovněž určen průkaz CPL, zato angličtinu jako takovou pro výkon daných činností příliš neužije.

Buď, anebo...

Při otázce, zdali by Tomáš do výcviku CPL šel i s vědomím, že může dělat závěrečné zkoušky z teorie pouze v angličtině, váhá. „Anglicky se domluvím, ale zkoušky jsou pro mě samy o sobě trochu stresující záležitost a nevím, proč bych si to měl komplikovat ještě případným neporozuměním otázce, zejména když z jiných zdrojů vím, že jsou otázky mnohdy záměrně záludné, aby uchazeče nachytaly,“ vysvětluje. „Jak jsem říkal, ambici létat dopravu nemám, jde mi spíš o příležitosti, které teď musím nechat plynout a jako ‚obchoďák‘ bych nemusel.“

„Jsem ve svízelné situaci. Výcvik jsem de facto odlétal, větší část teorie odchodil, ale teď si připadám, jako když mě poryv větru rozhodil před přistáním a já budu muset opakovat celé přiblížení,“ nabízí Tomáš úsměvnou, leč trpkou paralelu. „Vím samozřejmě, co je to heading, vím, co je landing gear, ale i tak se musím plno věcí doučit, anebo se přihlásit na zkoušku ještě teď v září a doufat.“

Férově je třeba přiznat, že cíl, k němuž ÚCL očividně směřuje, tedy provádění zkoušek CPL pouze v angličtině, je dnes evropským standardem. Možnost skládat tyto zkoušky v národním jazyce nenajdeme téměř v žádném z blízkých ani vzdálenějších států.

Na druhou stranu nepřestává udivovat způsob, jak a jak rychle má k této změně dojít.

Na úplný závěr dodejme, že redakce Aerowebu požádala o stanovisko k celé věci také ministerstvo dopravy a s některými doplňujícími dotazy jsme se znovu obrátili na zástupce ÚCL. Jakmile jejich reakci obdržíme, budeme vás na stránkách Aerowebu znovu informovat.

Mohlo by vás zajímat

Adam Zuska

Adam vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově a nějaký čas vedl tento server i jako šéfredaktor. Je držitelem licence PPL(A), absolvoval teoretické zkoušky ATPL a v současnosti vede IT team vývojářů Aerowebu a studijního portálu kurzy.aeroweb.cz.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

ÚCL

10.09.2021 v 11:40 Chvojka

Zdá se, že ÚCL se stává úřadem pro nečekané přelomové rozhodnutí. Nebylo to s těmi otázkami pro ppl tak nějak podobně? A zase se to týká zkoušek. Agendu úřadu příliš nesleduji a je jasné že i aeroweb se bude asi víc věnovat těmto tématům než nějaké jiné problematice, která není tak na očích, ale jak je možné, že je s těmi zkouškami pořád něco "blbě"? O těch omylem přeházených odpovědích v ukázkových testech ani nemluvě...

Ale k věci. CPLkaři by asi opravdu měli umět anglicky. Ostatně je to dnes standard. Na druhou stranu, od toho tu přece máme samostatnou zkoušku, která toto ověřuje. A zkoušky jako takové by měly být dostupné jak v angličtině, tak v češtině, ať si každý vybere. Jsme v česku a úřední jazyk je tu čeština, ne? Snad nechat přeložit zkušební otázky není nadlidksý úkol. Notabene když to stejně platíme my...

Odpovědět

Není to úplně překvapení

10.09.2021 v 12:27 Martin

O tom že se bude měnit databáze otázek se ví už minimálně rok (EASA). Stejně tak logické je že se ÚCL nechce překládat databázi otázek do češtiny. Vzhledem k tomu jak je ta databáze obsáhlá, tak by to znamenalo hromadu práce a pak hromadu dohadů o správnost překladu.

Tedy pokud někdo začínal v únoru výcvik tak jeho ATO už dávno muselo vědět že se taková změna chystá, stejně tak že s češtinou může být problém. Mě o změnách DB informovalo ATO:

- 30. 10. 2020: Avex nabízí novou DB, ÚCL bude zatím zkoušet ze staré

- 17. 3. 2021: Austrocontrol přechází od 1. 4. 2021 na EQCB 2020, ÚCL zatím ne

- 23. 6. 2021: ÚCL přechází na EQCB 2020 od 8. 9. 2021 pro nové, od 1/2022 pro stávající

Neřekl bych že jde o změnu pravidel během hry, ta nastane v lednu (protože musí - změna DB). Naopak se s tím dalo počítat, ATO to minimálně mohlo tušit a žáky informovat. Ten "vítr na finále" byl v předpovědi.

Pokud někdo umí alespoň trochu anglicky je zkouška v angličnině naopak lehčí. Různé databáze na internetu typu Avexu jsou tak jen v angličnině. Bez nich jen s výukou je téměř nemožné ty zkoušky udělat. Naopak pokud už ty otázky člověk někdy viděl tak je pak má u ostrého testu naklikané hned, naopak pokud je nikdy neviděl tak se na tom zasekne a nestačí mu čas.

Osobně jsem dělal ATPL minulý rok a v češtině bych na to nikdy nešel (tedy na CPL). Přednášky jsem měl taky většinou v češtině, ale učil jsem se z Avexu. Jeden předmět = jeden týden, všechny otázky ve standardní databázi alespoň jednou. Byl to hrozný zápřah, ale dalo se to zvládnout. Ve výsledku jsem si celkem nepamatoval že bych viděl asi 10 otázek, zbytek odpovídal. Učit se to v češtině je neefektivní a těžší.

Jasně, někomu kdo anglicky neumí by to v češtině mohlo pomoct. Kolik lidí kteří s letectvím "začínají" a kteří zatouží po CPL dnes je? Navíc pokud nebudou umět anglicky tak by CPL pro ně stejně byla stopka, k IR by se už stejně bez AJ nedostali. Celý mi to příjde jako dost okrajová záležitost a to sám mám CPL, dopravu neplánuju ale IR a FI si udělat chci. Pro kolik lidí to vlastně ÚCL má překládat? Vyplatí se to vůbec? Kolik z těch lidí to vlastně vůbec v češtině udělá? Sice to mohla být pro někoho fajn možnost, ale pro většinu zbytečná.

Odpovědět

RE: Není to úplně překvapení

10.09.2021 v 12:55 Chvojka

A není to snad o to horší, když se o té změně ví delší dobu, že to ÚCL sdělí koncem srpna, že to platí od října?!?

"Stejně tak logické je že se ÚCL nechce překládat databázi otázek do češtiny. Vzhledem k tomu jak je ta databáze obsáhlá, tak by to znamenalo hromadu práce a pak hromadu dohadů o správnost překladu." - A jako ta logika je prosím kde? Jsme sice v EU, ale pořád (snad) ČR, kde se mluví česky. O tom, že se někomu něco NECHCE je totiž asi celý ten problém...

"Různé databáze na internetu typu Avexu jsou tak jen v angličnině. Bez nich jen s výukou je téměř nemožné ty zkoušky udělat." - Tohle je myslím uhození hřebíčku na hlavičku. Je smyslem zkoušek někoho něco naučit, nebo ověřit, jakou má paměť na otázky? Já bych řekl, že to první. Ale to je zase trochu jiný příběh...

Odpovědět

RE: Není to úplně překvapení

10.09.2021 v 12:59 Adam Zuska

Martine, k té Vaší záverečné pasáži mohu dodat: "Na ÚCL v současné době absolvuje v různém stádiu zkoušku z teoretických znalostí CPL v češtině celkem 13 uchazečů, z toho někteří jsou pouze přihlášení, ale zkoušku ještě nezahájili." Tolik ještě z naší korespondence s tiskovým mluvčím ÚCL.

Zjistit, nakolik to celé je, nebo není okrajová záležitost, je mj. smyslem tohoto článku. Za redakci proto děkuji i Vám za příspěvek do diskuse.

Odpovědět

RE: RE: Není to úplně překvapení

10.09.2021 v 19:39 Martin

Jasně že by to v ideálním světě měli dát vědět těch 18 měsíců předem co mohou ty zkoušky trvat. Ale to že EASA požaduje přechod na novou databázi od února 2022 věděli snad všichni. Navíc od října to platí jen pro nově začínající, to je myslím v pořádku - dali čas ty zkoušky ještě zahájit. Když vím jak dlouho jim trvalo upravit čas u předmětů z poslední změny řádu, tak mě nepřekvapilo že si to nechali na poslední možnou chvíli.

Ta logika je podle mě taková:

1) Změna DB znamená pro české zkoušky ty otázky přeložit

2) Přeložení otázek dá práci

3) Během překladu může dojít k chybě nebo nejednoznačnostem

4) Lidi se můžou odvolávat kvůli překladu

5) Lidí co zkoušky dělá v češtině nebude moc - překlad si na sebe nikdy nevydělá. (toto je můj nepodložený dohad)

6) Stejně budou budoucí obchodní piloti angličtinu potřebovat

Jasně že to bude o tom zda se jim chce to přeložit nebo ne. Za sebe můžu říct že by se mi do toho nechtělo. :-)

Co je cílem toho zkoušení a jeho smysluplnost je jiná otázka. Přijde mi to podobné jako diplom z vysoké školy. Ten taky neznamená že něco hned můžu začít dělat a že tomu rozumím. Znamená to v podstatě jen to že jsem byl schopný se něco naučit a překonat nějaké zkoušky.

Otázka zní jestli se to dá dělat nějak jinak. Ústní zkoušení nepřipadá v úvahu jestli to má být pro každého stejné a být těch otázek méně, tak si to spousta lidí jen zapamatuje. Když máte pro studenty vymýšlet otázky tak se nakonec dostanete ke stejně zákeřným jako jsou v té DB.

I když vlastně chcete testem vyzkoušet co se člověk naučil (nechcete ho během ostrého testu učit - to je pozdě), tak pokud otázky uniknou, tak vlastně zkoušíte to co si zapamatoval. Proti tomu existuje obrana v podobě velkého počtu otázek kde bude několik podobných s odlišným výsledkem. Oboje ta databáze dělá.

Osobně jediné co bych přivítal by byl delší čas. To by se potom člověk nemusel k zapamatování otázek uchylovat a mohl to na místě vymýšlet. Stejně tak ale chápu, že aby ta místnost měla rozumnou testovací kapacitu tak se tam musí lidi střídat. Jiný způsob, jak to všude v Evropě zkoušet stejně, nevidím.

Já se snažil ty věci chápat, stejně tak jsem ale spoléhal na to že pokud jsem otázku už jednou viděl, tak si budu možná pamatovat i správnou odpověď.

Odpovědět

Byrokrati píliš odtržení od reálního člověka

10.09.2021 v 12:40 Filip

Rozhodnutí UCL je velmi nerozumné a odtřžené od reality obyčejného člověka. Jde o to, že vzdělání CPL a ATPL by mělo být dostupné všem i pilotům UL a PPL, tak jako v mém případě. ( zkoušky ATPL jsem absolvoval úspěšně v češtině a postupem času, několik let se doučoval angličtinu, včetně praxe v zahraničí.)

Sice dnes již vím, že pokud používáte anglické učebnice např. Oxford, že se připravíte ke zkoušce daleko lépe než z učebnic od p. Kulčáka a spol. ale je to také tím, že si nepotrpím na šroubované matematické učení a potřebuji spíše praktický výklad s příklady. Dnes bych volil zkoušky v anglitině, pokud by bylo možné se připravit na nezákeřné otázky. Ty by snad měly být na celém světě, nebo alespoň pod EASA stejné.

Jak hodně zákeřné zkušební otázky předloží úřad je také otázkou! Odpovídat na zákeřnosti v jiném než rodném jazyce je někdy nemožné, nebo velmi, velmi obtížné. Pokud je zde úřední jazyk český je hloupost nařizovat vše v AJ. Lidé se vyvíjejí a tím že jim zeberete možnost vzdělání a zkoušek v Češtině jdete pouze proti sobě UCL!

Piloti nižších pilotních licencí pak odmítnou vyšší vzdělání jen proto, že momentálně neumí dost anglicky. To se pak projeví v nižší bezpečnosti provozu, kdy pilot díky dočasné jazykové bariéře neví dost. Jde to z principu proti člověku, každým takovým krokem pomýlených úředníků postupně přichází plíživá fašizace. A proti tomu je potřeba se postavit.

Odpovědět

otázky v angličtině

10.09.2021 v 15:23 Tom

ono ani tak nejde o ty otázky v angličtině, to by pilot opravdu měl zvládnout, spíš jde o jejich počet a smysluplnost především. Nehledejme mouchy na tom, že nebude lítat do zahraničí, když se AJ běžně používá i na tuzemských letištích. Jenže je fakt, že porozumět někdy otázkám jaký mají význam je problém i v ČJ, natož v AJ - a toho se budoucí piloti zřejmě bojí nejvíc.

Odpovědět

České CPL pro FI

11.09.2021 v 9:13 Robert S.

Ahoj Adame a díky za článek. 

Já jsem jeden z těch 13, kdo dělá zkoušky v ČJ. 

Jsem držitelem PPL, jazykové způsobilosti dle ICAO, ATC teorie vč zkoušek v AJ. Teorii CPL si dělám kvůli licenci FI. Baví me učit a chtěl jsem se stát instruktorem a předávat zkušenosti dál. 

Pro výuku kvalifikace LAPL stačí instruktorovi teorie PPL a FI kurz. Pro výuku PPL musí mít FI CPL/ATPL teorii. Ale jaký je rozdíl v praktickém výcviku LAPL vs PPL? Kromě kratší osnovy...

Tak jsem se rozhodl udělat ATPL teorii a CPL zkoušky, abych mohl okruhy na C172 létat lépe.

Zkoušky nejsou o tom, zda látku umíš, ale o memorizaci otázek. Přešel jsem tedy do ČJ, kterou tedy už asi nestihnu dodělat a celé to můžu hodit do koše. 

Zatím jsem se v praxi nesetkal s tím, že pro výuku srovnávaci navigace musím umět systémy z 737-400 a proudy větru v Indii. 

Dalším bodem k zamyšlení je to, proč je nás jenom 13. Vždy jsem byl na zkouškách jediný Čech. Zbytek zahraniční studenti našich škol. Ale kolik Čechů by si za současné situace s COVIDem dělalo obchodní licence?

Zůstanu asi jen u výuky teorie..

Odpovědět

RE: České CPL pro FI

11.09.2021 v 21:58 Radek M

Ahoj Roberte,

já teď zahájil teorii CPL a mám i ICAO 4, ale chtěl jsem teorii v češtině pro snadnější učení se otázek. Taky chci FI, to je hlavní smysl. Nebudu ze mě pilot aerolinek kvůli věku, a tak jsem předpokládal že CPL a FI bude ideální pro další uplatnění. No a teď tedy nechápu, že když je možnost přihlášení se na ÚCL ke zkouškám v průběhu září, což asi udělám, jak je možné že všechny zkoušky nestihnu dokončit v ČJ.....? Kdyby přihlášky nebrali 18 měsíců před koncem zkoušek v ČJ, tak bych to pochopil, ale takhle? Jsem z toho lehce rozhozený :-(

Odpovědět

Příklad odjinud...

13.09.2021 v 10:22 Petr

Před lety jsem vyměnil plachtařinu a ULLLa za jachting a i když mě angličtina živí, jsem rád že Státní Plavební Správa adepty kapitánských průkazů s mezinárodní platností přezkušuje v češtině. Samozřejmě že zodpovědný námořní kapitán z mnoha dobrých důvodů vládne angličtinou, ale logika ÚCL mi uniká. Nakonec bychom mohli všichni dělat řidičáky taky v angličtině, vždyť přece většina řidičů někdy jede na dovolenou do zahraničí.

Odpovědět

RE: Příklad odjinud...

26.09.2021 v 8:38 Pepa

Tady se ale bavíme o zkouškách teoretických znalostí pro PROFESIONÁLNÍ piloty, ne pro rekreační jachtaře, nebo řidiče aut. Takže to srovnání malinko pokulhává. Profi létání se v dnešní době bez angličtiny prostě neobejde a kdo se snaží říkat že ano s odvoláním na prašení polí, tak ten jen po česku švejkuje. Být profi pilotem vyžaduje získat ohromné množství znalostí a dovedností a ne každý na to má - holt ani ten, pro koho je angličtina neřešitelnou překážkou..

Odpovědět

RE: RE: Příklad odjinud...

28.09.2021 v 16:27 Michal

do jisteho bodu s vami souhlasim, ale co treba potencionalni FI ? Tam je zkouska teorie CPL nutnost, a nikde se neresi ze clovek obchodne litat nebude. To vubec nepodotykam fakt ze uredni jazyk je cestina, to je jak kdybych rekl, kamionak bude nejspis jezdit do zahranici tak musi umet anglicky. 

Odpovědět

Angličtina je vedlejší

25.09.2021 v 17:36 Bubák

Angličtina je sice pro někoho nepříjemnost, ale dá se to naučit, alespoň podle AVEXU, nebo podle něčeho jiného minimálně pochopit systém testování, ale co je horší a o čem se moc nemluví, je zařazení ESEJÍ do zkoušek. To bude teprve oříšek. A pokud budou eseje anglicky, tak to bude brutus, dodělat ATPL. To si sem budou jezdit dělat jen zahraniční studenti.

Odpovědět

Angličtina technická

26.09.2021 v 8:19 Jarda

Přidám svůj názor. Umět anglicky a umět anglicky. Úroveň angličtiny potřebná pro pochopení otázky je naprosto minimální. Žádná složitá gramatika. To co vás v žádné jazykové škole ani v při práci v zahraničí mimo letectví nikdo nenaučí jsou technické termíny. Spousta termínů se ani v češtině nepoužívá e.g. baseleg. Problém je tedy podle mě pouze v neochotě vzít si k učení slovník technické angličtiny. Pokud má ale člověk problém se základní gramatikou, jde o jiný problém. Samozřejmě změny se mají publikovat včas o tom žádná.

Odpovědět

Přidat komentář