Malé zástavbové EFISy: Flybox OBLÒ

30.09.2021 Tento článek je součástí seriálu Malé zástavbové EFISy

V naší sérii o malých EFISech pokračujeme přístrojem OBLÒ italské firmy Flybox Avionics. Výrobci při volbě názvu rozhodně nechyběla fantazie. „Oblò“ totiž v italštině znamená totéž co v angličtině porthole či v němčině Bullauge (volské oko) – kruhové okénko používané na lodích či letadlech.

Malé zástavbové EFISy: Flybox OBLÒ
Malé zástavbové EFISy: Flybox OBLÒ (Zdroj: Aeroweb.cz)

Popis přístroje

Flybox zvolil stejnou koncepci jako Kanardia u HORISu – viditelná část displeje je kulatá, takže působí méně rušivým dojmem než přístroje s hranatým displejem.

Rozměry těla přístroje jsou 83 x 83 x 61 mm a hmotnost je 300 gramů. Z udaných 61 mm hloubky činí 47 mm tělo přístroje a ovládací prvek otočného enkodéru pak vystupuje 14 mm nad přístrojový panel. Při instalaci je však nutno brát v úvahu ještě dalších minimálně 41 mm hloubky nutných pro připojovací konektory na zadní straně přístroje.

Přístroj neobsahuje interní GPS přijímač. Sice může bez externí jednotky GPS fungovat, bohužel ale pouze velmi omezeně.

Flybox

Na zadní straně je Oblò vybaveno připojením statického a dynamického (pitot) tlaku a 15pinovým konektorem D-sub (CAN-bus, RS-232, USB, audio-out, GPS-in, XPDR Alt-out).

Udávaná hodnota jasu 1 200 cd/m2 je jednou z nejvyšších v tomto přehledu. Rozlišení udáváno není, dle dostupných snímků však nebude z nejlepších – velmi pravděpodobně to bude 320 x 240 pixelu, navíc ještě omezeno kruhovým rámečkem. Z obrázků přístroje také vyplývá, že průměr viditelné plochy displeje bude také viditelně menší než u ostatních přístrojů popisovaných v našich článcích a bude se blížit 57mm přístrojům. Displej je podsvícený s možností regulace intenzity. Pro ovládání přístroje slouží pouze jeden otočný enkodér s možností stisku tlačítka, umístěný na pravé dolní straně přístroje. „Logika“ ovládání je poměrně intuitivní a především jednoduchá: otočením se mění, stiskem se potvrzuje. Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy přístroj přechází do nastavení.

Flybox

Jednotka nabízí tři zobrazení – umělý horizont, zobrazení horizontální situace (HSI), výškoměr. Přepínání mezi obrazovkami se provádí rychlým pootočením enkodéru, což by mělo zamezit nechtěnému přepnutí v případě turbulentního letu. Také je možné nastavit, aby se po určené době zvolené zobrazení vrátilo zpět ke zvolenému.

Primární displej

Základní zobrazení přístroje je u tohoto přístroje poněkud jiné, než je obvyklé, a to jak barevně, tak i rozložením informací. „Země“ je na rozdíl od většiny EFISů, kde bývá zobrazena některým z odstínů hnědé barvy, zde provedena jasně červenou barvou. Pro úplnost je nutné dodat, že tento článek vychází ze zobrazení v manuálu a většina dostupných novějších videí toto potvrzuje. Výrobce však v manuálu uvádí barvu jako hnědou. Je tedy možné, že záleží na nastaveném jasu přístroje, kdy při menších úrovních se barva jeví jako hnědá.

Stejně tak rozložení zobrazovaných informací je oproti jiným zde popisovaným přístrojům odlišné – „kulička“ je v horní části displeje a stylizovaný kompas pak v části spodní. A i když rychlosti jsou vlevo a výšky vpravo jak je obvyklé, zobrazení proužkových indikátorů opět vybočuje. Asi bude záležet na vkusu jednotlivce, zda je toto zobrazení lepší nebo naopak.

Flybox

Stylizovaný kompas zobrazuje hlavní směry a pracuje buď v módu HDG nebo TRK. HDG (Heading) zobrazuje magnetický kurz z interního magnetického kompasu, TRK (Track) pak hodnotu traťového úhlu v případě, že je připojena GPS. Po zapnutí je vždy aktuální mód HDG, je ale možno nastavit, aby se při určité rychlosti přepnul na TRK. Přepnout lze mód zobrazení i manuálně, ale poněkud těžkopádně přes několik stisků tlačítka v menu. Magnetický kurz je kompenzován informací ze sklonoměru a je tedy platný i v případě podélného nebo příčného sklonu. Traťový úhel je aktualizován jednou za sekundu, takže při rychlých změnách směru nemusí může tato hodnota lehce zaostávat za skutečností. Minimální rychlost pro získání TRK informace je 20 km/h.

Rychlost je zobrazena jako přesný údaj a také ve sloupcovém indikátoru. Rozsah zobrazovaných rychlostí je od 30 do 650 km/h, pod 30 km/h je zobrazena nula. Jednotky rychlosti je možné volit mezi km/h, mph a kts. Na sloupcovém indikátoru jsou zobrazeny barevné úseky pro jednotlivé rychlosti šedý - Vs0, bílý - Vs, zelený - Vfe, žlutý - Vno a červený - Vne .

Stupnice horizontu zobrazuje podélný sklon po 10° (delší značky) a 5° (kratší značky) až do +/-40°. Značky náklonu jsou pak po 10°, 20°, 30°, 45° a 60°.

Výškoměr zobrazuje informace v rozsahu -1 000 až + 25 000 stop (-300 až 7 600 metrů) MSL a jednotky je možné přepínat mezi stopami a metry. Jednotky QNH pak mohou být buď hPa nebo inHg. Je také možné nastavit hodnotu výšku, nad kterou ze sloupcový indikátor výšky zbarví červeně, aby tak upozornil na možný nedostatek kyslíku.

Vertikální rychlost je zobrazována pouze číselným údajem a šipkou nahoru nebo dolů u této hodnoty. Gravitační zrychlení je také zobrazeno pouze jako číselná hodnota se šipkou nahoru nebo dolů. G-metr ukládá maximální a minimální hodnoty, z návodu ovšem není patrné, zda tyto hodnoty zůstávají uloženy i po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje.

Zobrazení horizontální situace (HSI)

Toto zobrazení vyžaduje připojení externího GPS navigace s aktivním letovým plánem, tratí nebo vybraným navigačním bodem (GOTO).

Flybox

Podobně jako u předchozího zobrazení, i zde je po startu přístroje zobrazen magnetický kurz, který se, pokud je tato funkce nastavena, při určité rychlosti přepíná na traťový úhel z GPS. Pokud je připojena GPS navigace s aktivním letovým plánem nebo aktivovanou funkcí GOTO, jsou zobrazeny informace vztažené ke zvolenému navigačnímu bodu – jeho ID, kurz, vzdálenost a čas zbývající k jeho dosažení. Dále je také zobrazení velikost odchylky od tratě (v kilometrech, mílích, nebo námořních mílích). Značka zadaného kurzu je ovladatelná otočným enkodérem na přístroji v případě samostatné funkce, ale po připojení k GPS navigaci je s ní spřažená.

Výškoměr

Třetí dostupnou obrazovkou je výškoměr se zobrazením QNH v obou jednotkách – jak hPa, tak i inHg.

Flybox

Závěr

Oblò může být využito také jako zobrazovací jednotka autopilota Flybox ACU.

Návod k jednotce je poměrně obsáhlý, ale nepatří k tomu nejlepšímu mezi popisovanými přístroji.

Absence interní GPS a poměrně omezená funkcionalita nestaví Oblò do popředí nákupních seznamů. Na druhou stranu cena 1 099 eur (na stránkách výrobce) není z nejvyšších a přídavný modul GPS od výrobce stojí pěkných 99 eur. Tento sice neposkytuje možnost vložení letového plánu nebo funkci GOTO, ale alespoň umožní funkce v módu TRK. Bude tak pravděpodobně věcí osobního vkusu, zda se potenciální zákazník pro tento přístroj rozhodne.

Na úplný závěr dodejme, že na stránkách výrobce je uvedeno, že je již k dispozici druhá verze tohoto přístroje, nicméně vzhledem k tomu, že na e-mailové dotazy nereaguje, aktuální popis jsme věnovali verzi starší.

Představení přístroje

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář