Malé zástavbové EFISy: LX Iris EFIS

10.11.2021 7 příspěvků Tento článek je součástí seriálu Malé zástavbové EFISy

Slovinská firma LX navigation z Celje, jejíž počátky sahají až do 70. let minulého století, má ve své nabídce přístroj LX Iris EFIS. Podobně jako druhý slovinský zástupce v naší sérii, Kanardia Horis, je i Iris nabízen ve dvou velikostech – jak 80 mm tak i 57 mm.

Malé zástavbové EFISy: LX Iris EFIS
Malé zástavbové EFISy: LX Iris EFIS (Zdroj: Aeroweb.cz)

Opět budeme popisovat pouze 80mm variantu. Tento přístroj nabízen ve dvou verzích (Iris EFIS a Iris EFIS Pro), ale vzhledem k tomu, že základní verze nabízí jen PFD a informační stránku, bude zde popisována pouze verze Pro.

efisLX

Popis přístroje

Iris má rozměry 82 x 82 x 52 mm a jeho hmotnost je 279 gramů. Napájecí napětí může být v rozsahu 9–30 V s odběrem 250 mA při 12 voltech. Viditelná část přístroje je kruhová s průměrem rámečku 79,5 mm a displej zabírá přibližně tři čtvrtiny výšky této kružnice. Hodnotu jasu displeje výrobce neuvádí, rozlišení je 320x240. Udávaná uhlopříčka je 3,5 palce nicméně reálnější bude asi odhadnutá hodnota 2.7 palce. Přes nevelké rozlišení se zdá být jednotka dobře čitelná. Displej je podsvícený s možností regulace intenzity.

Potřebný výřez v přístrojovém panelu.
Potřebný výřez v přístrojovém panelu.

Iris dokonce i v základní verzi obsahuje záložní baterii na 3–5 hodin provozu.

Pro ovládání přístroje jsou k dispozici dvě tlačítka a dva otočné enkodéry pod displejem. Dole uprostřed je také slot pro SD kartu, která slouží k aktualizaci firmware jednotky a nahrávání navigačních databází a letových plánů.

Elegantně je řešeno zadávání alfanumerických znaků při práci s navigačními daty. Displej není dotykový, a tak, když je požadován alfanumerický vstup, objeví se v levé části displeje proužek, na kterém otáčením a následným stiskem levého enkodéru uživatel vybere požadovaný znak.

efisLX

Zadní strana jednotky je poměrně zaplněná. Najdeme zde připojení statického a dynamického (pitot) tlaku, dále vstup pro případnou kompenzaci varia, což je buď vstup ze sondy celkové energie nebo statického tlaku (pokud bude vario kompenzováno elektronicky), připojení GPS antény a Wi-Fi/Bluetooth antény.

K dispozici je dále konektor protisrážkového systému FLARM (jehož jednotky LX navigation nabízí), CAN bus, konektor vstupů (pro vstup z připojených mikrospínačů) a User Port pro komunikaci s dalšími zařízeními. Komunikace s jednotkou je možná buď připojením přes User Port, nebo pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth s využitím protokolů LX NMEA 1.0 nebo LX NMEA 2.0, případně LX Binary Protocol. Na webových stránkách výrobce je k dispozici dokument s detailním popisem těchto protokolů pro případně zájemce o vlastní vývoj aplikací.

Počet stránek (zobrazení) je závislý na verzi přístroje. V základní verzi jsou k dispozici pouze primární displej (AHRS) a informační displej (GPS, OAT apod.). Ve verzi Pro jsou pak k dispozici další – indikace zrychlení (G-Force), Přibližovací navigace (APT navigation), traťová navigace (RTE navigation), Zápisník letů (Logbook), Statistiky (Statistics) a Prostory (Airspaces)

Primární displej (PFD)

Primární displej nabízí obvyklé uspořádání i barevnost. Jeho základem je umělý horizont, který je intuitivní a bez zbytečných překvapení.

efisLX PFD

Jak je běžné, v levé části jsou zobrazeny rychlosti včetně sloupcového barevného indikátoru podle nastavených rychlostí. Uprostřed je indikovaná vzdušná rychlost (IAS), nahoře pak rychlost vůči zemi (GS) a dole, pokud není nastaveno jinak, je zobrazena pravá vzdušná rychlost (TAS). Pokud není k dispozici informace z GPS, pole rychlosti vůči zemi je přeškrtnuto červeným křížkem a zobrazená hodnota je 0. Rychlosti jsou samozřejmě nastavitelné na km/h, mph nebo kts.

Pravá část obsahuje informace vztažené k výšce letadla – aktuální nadmořskou výšku, číselný indikátor vertikální rychlosti, nastavení QNH a sloupcový indikátor výšky stroje. QNH je nastavitelné v hektopascalech (hPa), milibarech (mbar) nebo palcích rtuťového sloupce (inHg). K dispozici je také nastavitelná značka požadované výšky.

Detail zobrazovaných informací
Detail zobrazovaných informací souvisejících s rychlostí a výškou

Přístroj disponuje nastavitelnou značkou požadované rychlosti (Speed Bug). Pokud se letoun přiblíží k požadované výšce na méně než 1 000 stop, požadovaná výška, která je zobrazena v horní části levé strany displeje, bude pět vteřin blikat. Totéž se posléze opakuje po přiblížení k požadované výšce na méně než 200 stop.

V horní části je zobrazen koordinátor zatáček. Indikátor standardní zatáčky je zobrazen při rychlosti větší než 36 km/h jako dvě miniaturní siluety letadel. I když je jako standardní zatáčka definována zatáčka se sklonem 3° (2 minuty na kompletní otáčku o 360°) lze u tohoto přístroje nastavit její hodnotu na 1 nebo 2 minuty, případně indikaci úplně vypnout. „Kulička“ je zde řešena jako vodorovná žlutá čárka pod trojúhelníkovým ukazatelem zatáčkoměru.

Ve spodní části PFD je umístěn kompas s přesnou hodnotou kurzu uprostřed a modrou značkou zadaného kurzu (Heading bug). Rozsah stupnice kompasu, dělené po 5/10° je proveden tak, aby se na obou koncích zobrazovaly hodnoty 90° zatáčky v daném směru. Je nastavitelné, zda se bude zobrazovat magnetický kurz z kompasu (indikováno písmenem M vpravo vedle hodnoty kurzu) nebo traťový úhel z GPS. Pokud je zadán požadovaný kurz, jeho hodnota je zobrazena vlevo nahoře nad kompasem, na místo pravé vzdušné rychlosti (TAS).

efisLX

Přibližovací / Traťová navigace (APT / RTE navigation)

Iris EFIS nabízí dvě navigační stránky – přibližovací (APT) a traťové (RTE). Obě jsou dostupné pouze ve verzi Pro.

Základem obou stránek je pohyblivá mapa, na níž je zobrazena ikona letounu (lze vybrat mezi osmi různými ikonami včetně vírníku, vzducholodě nebo stíhačky). Od letadla pak vedou dvě čáry. Červená zobrazuje kurz do cíle či otočného bodu, modrá pak projekci traťového úhlu.

APT/RTE

Ve spodní části navigačního displeje je tzv. NavBox Line – horizontální pásek s různými letovými informacemi. Tento box může obsahovat až tři „řádky“, mezi kterými se přepíná otáčením pravého enkodéru a skladba informací na těchto řádcích je nastavitelná. Číslo „řádku“ je zobrazeno v pravé horní části NavBox Line. Pro nastavení zobrazovaných údajů v NavBox Line je z čeho vybírat: UTC čas, lokální čas, letový čas, čas úseku, celková vzdálenost, zbývající vzdálenost, délka úseku, celková nebo úseková ETE / ETA, výška, letová hladina, hustotní výška, AGL, vertikální rychlost, rychlost vůči zemi, magnetický kurz, traťový úhel, vnější teplota, gravitační zrychlení a pozice klapek.

Vlevo nad NavBox Line jsou informace o větru – směr a rychlost větru číselným údajem a směr větru relativní vůči kurzu letadla černou šipkou na zeleném podkladu. Tyto informace jsou odvozeny z aktuální rychlosti (IAS) a rychlosti vůči zemi a traťového úhlu získaných z GPS.

Měřítko mapy lze měnit otáčením levého enkodéru a změna probíhá v předefinovaných krocích. Měřítko mapy je pak zobrazeno v pravém dolním rohu jako úsečka s popisem, jakou vzdálenost tato úsečka na mapě představuje v nastavených délkových jednotkách (km/h, míle, nm).

Cílové letiště se v Přibližovací navigaci vybírá ze seznamu letišť. V tomto seznamu, který se vyvolá stiskem pravého enkodéru, jsou letiště seřazena dle jména, vzdálenosti nebo ICAO kódu. Volba tohoto řazení je jednoduše a rychle dostupná. Dále je možné zadat až čtyřpísmenný filtr nebo omezit země, ve kterých je cíl vyhledáván. Pokud je seznam řazen dle vzdálenosti, filtr nemůže být zadán. Po potvrzovacím stisku pravého enkodéru je cíl zvolen a Iris se vrací zpět na navigační stránku.

Select airport

Přístroj také umožňuje zobrazení detailních informací o cílovém letišti po stisku levého enkodéru.

efisLX

Editace tratě v Traťové navigaci probíhá podobně jako volba cílového letiště. Sestává z výběru místa odletu (T - take-off point), otočných bodů a cílového letiště (L - landing point). Opět je možné seznamy seřadit dle jména, vzdálenosti nebo ICAO kódu.

edit route

Pro vzhled map je nastavitelné nečekaně velké množství barevných kombinací a dá se předpokládat, že ten svůj oblíbený si tak opravdu najde každý pilot.

G-force

jak už název napovídá, stránka umožňuje sledovat působící tíhové zrychlení.

G-force

Aktuální hodnota zrychlení je nahoře uprostřed a maximální a minimální hodnoty dosažené při aktuálním letu jsou zobrazeny vlevo a vpravo od aktuální hodnoty. Na levé straně jsou zobrazeny rychlosti (IAS, TAS), vpravo pak výška a QNH. Červený bod v „terčíku“ pak zobrazuje aktuální zrychlení grafickou formou. Měřítko grafu je nastavitelné s dílky po 1G - 9G. Dosažené hodnoty zrychlení je pak možné kdykoliv vynulovat.

Informace

Tato stránka zobrazuje informace o GPS a několik dalších informací. Status GPS ukazuje zda má přjímač signál nebo ne – „Last fix“ značí, že signál není k dispozici. Pokud je signál dostupný, je zobrazeno „3D“ a za lomítkem počet družic, ze kterých přístroj signál přijímá. Příjem ze sedmi a více družic je považován za silný. Dále jsou pak zobrazeny zeměpisné souřadnice v systému WGS-84 a přesný UTC čas a datum.

info

Na stránce jsou také informace o vnější teplotě, hustotní výšce, palubním napětí a napětí záložní baterie.

Zápisník

Iris zaznamenává všechny lety do paměti. Na této stránce je zobrazeno maximálně 50 posledních letů, nicméně interní paměť má dostatečnou kapacitu pro stovky tisíc letových hodin. V seznamu letů obsahují jednotlivé lety datum, dobu trvání letu a jméno pilota. Pro zobrazení detailů vybraného letu stačí stisknout pravý otočný enkodér.

zápisník

Detail letu pak zobrazuje jméno pilota, čas startu a přistání, dobu trvání letu, maximální rychlost a maximální výšku. Je zde také možnost let uložit na SD kartu.

Statistiky

Statistiky jsou vlatně alternativní stránkou k zápisníku. Jakmile se přístroj přepne do letového módu, na místo Zápisníku jsou zobrazeny Statistky. Přístroj je letovém módu pokud má aktivní vstup z čidel rychlosti a výšky.

statistiky

Stránka zobrazuje profil výšky letu a škála grafu se mění dle maximalní dosažené výšky. Dále jsou ve spodní části k dispozici informace o času vzletu, doba trvání letu, maximální dosažená výška a indikovaná rychlost (IAS).

Prostory (Airspaces)

Zde jsou dostupné informace blízkých a aktivních prostorech. Informace o prostorech musí být před letem přenesena do přístroje na SD kartě.

prostory

Pro každý prostor je zobrazen jeho název, nejkratší vzdálenost k prostoru, třída prostoru a jeho vertikální limity. Stiskem pravého enkodéru je možné vyvolat grafické znázornění prostoru včetně aktuální pozice letadla.

Návod

Návod k jednotce je poměrně obsáhlý, graficky velice povedený, nicméně některé informace (například kdy je zobrazovaný magnetický a kdy traťový kurz) nejsou jednoznačné a bohužel se nevyhnul několika chybám například v popisech. A například pro APT navigaci a RTE navigaci jsou opakovány dlouhé sekvence popisu ovládání. To už je ale spíše otázka filozofie přístupu a dokážu si představit, že bude mít své obhájce.

V manuálu také chybí podrobnější zmínka o využití Wi-Fi a Bluetooth. I když pro jiná zařízení firmy LX Navigation funguje zajímavá aplikace LX Cloud pro chytré telefony, bohužel Iris EFIS není v seznamu podporovaných zařízení.

Na webové stránce je k dispozici spoustu informací, bohužel přístup k nim je poněkud neintuitivní. Na druhou stranu, výrobce uvolnil dokumentaci k datovému protokolu, který je dostupný přes user port a umožňuje vývoj vlastních aplikací.

Závěr

Na stránkách výrobce je uvedena cena 1 647 eur včetně DPH (na jednom známém evropském e-shopu je pro verze Pro uvedena cena 1 323 eur vč. DPH, ovšem po dotazu na tuto cenu mi bylo sděleno, že to je cena bez DPH).

I když tento přístroj není z nejlevnějších, myslím, že existuje skupina zákazníků, kterou osloví. Zobrazení poskytovaných informací je velmi povedené a velmi dobře využívá možnosti této kategorie přístrojů. Jeho velmi silnou stránkou je možnost až nečekaně pružného nastavení vzhledu, a to jak např. volbou palety pro vzhled map, tak i nastavovaní jednotlivých barev, zobrazovaných informací dle gusta každého pilota.

Video konkrétně pro Iris EFIS jsem nenalezl, ale z videí popisujících sérii primárních přístrojů Iris a vlajkové lodi firmy LK10K je možné si získat alespoň základní představu:

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Zajímavá informace

14.11.2021 v 19:10 Zbyněk

Díky za infa o nových letadlových přístrojích .

Odpovědět

Přístroje do certifikovaných letadel

15.11.2021 v 1:25 Martin

Předně díky za zajímavý seriál. Měl bych dotaz:

Bylo by možné zařadit v nějaké bližší době i přístroje které je možné zastavět i do "dospělých" letadel? Případně ve článku uvést zda je pro to přístroj schválen?

Odpovědět

RE: Přístroje do certifikovaných letadel

16.11.2021 v 9:02 Vlado

má u certifikovaný zmysel niečo iné ako garminy?

Celkom pekne vyzerá ešte AV-30-C, hlavne do starších mašín mi príde vcelku vkusný.

Odpovědět

RE: Přístroje do certifikovaných letadel

16.11.2021 v 17:31 Přemek

Dobrý den Martine. Ano, příští díl bude ještě o necertifikovaném Mini-X EFIS od GRTAvionics a pak bude následovat G5 od Garminu, který je dodáván v certifikovaný i necertifikovaný, certifikovaný AV-30 od uAvionix a nakonec vlajková loď Garminu GI-275.

Odpovědět

RE: RE: Přístroje do certifikovaných letadel

16.11.2021 v 17:33 Přemek

Dobrý den Vlado - v podstatě jste si odpověděl sám. Jako certifikované v této kategorii jsem našel pouze G5 a GI-275 od Garminu a AV-30. 

Odpovědět

RE: RE: Přístroje do certifikovaných letadel

19.11.2021 v 0:52 Martin

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Z certifikovaný přístrojů mi ještě přijde zajímavý Aspen E5 nebo Bendix-King KI-300. Jak už to u certifikovaných věcí bývá, jsou dražší. Minimálně ale ten Aspen vypadá v porovnání s dvojitou instalací certifikované G5 srovnatelně.

Odpovědět

RE: RE: RE: Přístroje do certifikovaných letadel

19.11.2021 v 16:50 Vlado

Aspen vyzerá fajn, hlavne sa dá nabiť funkciami cez upgrady k úplne inému prístroju ako je "malý" efis typu g5, či av-30

Odpovědět

Přidat komentář