Ode dneška platí nový formát a délka trvání SNOWTAMů

04.11.2021 1 příspěvek

Ode dneška platí nový formát a délka trvání SNOWTAMů
Ode dneška platí nový formát a délka trvání SNOWTAMů (Zdroj: Aeroweb.cz)

Dnešním dnem vstupuje v platnost upravený formát zpráv SNOWTAM. Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která změny iniciovala, měla za cíl jednak zkrátit délku platnosti z 24 hodin na osm, ale také upravit způsob podávání jednotlivých informací.

Zkrácení platnosti SNOWTAMů poskytne posádkám aktuálnější informace o stavu dráhy. Zásadní změnou prošel tzv. friction coefficient neboli koeficient tření. Ten byl často piloty špatně chápán nebo ignorován, proto se nyní přechází na všeobecné srozumitelnější udávání tzv. breaking action (brzdný účinek) na povrchu ranveje. Breaking action se udává na stupnici od 0 - velmi špatný pro silně znečištěnou ranvej po 6 - která označuje normální brzdný účinek pro suchou ranvej bez znečistění. 

Dekodér SNOWTAMů / Zdroj: ops.group
Dekodér SNOWTAMů / Zdroj: ops.group

SNOWTAMy budou vydávány ve formátu TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB), kde TT označuje typ zprávy (SW = SNOWTAM), AA označuje lokaci ( =ČR), iiii sériové číslo SNOWTAMu, CCCC reprezentuje ICAO kód letiště, MM označuje měsíc, YY den a GGgg čas UTC v hodinách a minutách. (BBB) je pole pro dodatečné informace psané volnou řečí. 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Platnost GRF

14.11.2021 v 20:00 Adam Jandora

Dobrý den, Global Reporting Format platí v EU již od 12.8.2021, nikoliv až od 4.11.2021. Týká se například i stojící vody na RWY bez spojitosti se sněhem, takže je to relevantní i v létě, narozdíl od dosavadních postupů ve SNOWTAMech.

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/new-global-reporting-format-methodology-runway-surface-conditions-now

Odpovědět

Přidat komentář