Česko-slovenské létání po téměř 30 letech

01.08.2022 1 příspěvek

Od rozdělení Československa brzy uplyne 30 let. V lednu 2018 jsme porovnávali vývoj letectví v obou nástupnických státech. Tehdy měla ve většině oblastí navrch Česká republika. Zároveň zaznívaly hlasy hovořící o vzestupném slovenském trendu. Jaká je skutečnost po dalších téměř pěti letech? Dohání Slovensko Českou republiku? Nebo ji dokonce předehnalo?

Česko-slovenské létání po téměř 30 letech
Česko-slovenské létání po téměř 30 letech (Zdroj: Aeroweb.cz)

Také letos zapojíme do hry statistiku. K 31. březnu 2022 měla Česká republika 10 519 913 obyvatel – bezmála o 80 000 méně než v září 2017. Slovensko pak k 31. prosinci 2021 eviduje 5 434 712 obyvatel – zhruba o 7 000 méně než při našem minulém porovnávání. Poměr počtu obyvatel zůstává podobný. Slovenská populace je v porovnání s tuzemskou na 52 %. Vyrovnané bilanci vztažené k počtu obyvatel tak nadále odpovídají kvantitativní ukazatele ČR/SR v blízkosti poměru dva ku jedné.

Letiště, aerokluby a letecké školy

Pohledem do Databáze letišť 2022 zjistíme, že poměr počtu ploch určených pro letecký provoz zůstává prakticky bez změny. Počty letišť jsou téměř stejné jako před pěti lety (ČR 2017 – 93, ČR 2022 – 93, SR 2017 – 29, SR 2022 – 30). Ploch pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení (SLZ) v obou státech sice přibylo (ČR 2017 – 94, ČR 2022 – 105, SR 2017 – 12, SR 2022 – 15), rozdíl v jejich počtu však zůstává veliký. Na Slovensku jich je v porovnání s Českou republikou pouze sedmina.

Členských organizací národního aeroklubu je v tuzemsku stále stejně – 113. Na Slovensku jejich počet stoupl z 31 v roce 2017 na letošních 36. Za vyšším počtem členských organizací Slovenského národního aeroklubu (SNA) může být i dotační politika. Od roku 2018 je členem SNA třeba i Letecká amatérská asociace Slovenské republiky (LAA SR). Díky tomu může dle slov Marcely Nagyové ze sekretariátu SNA čerpat prostřednictvím aeroklubu státní příspěvek na sport.

V počtu organizací schválených pro výcvik (ATO) si Slovensko polepšilo. Zatímco v tuzemsku jejich počet lehce klesl, na Slovensku jich šest přibylo. V porovnání s Českou republikou zlepšilo Slovensko drobně svou bilanci i v poměru ohlášených organizací pro výcvik (DTO). Nikoli však v důsledku zvýšení jejich počtu. Za zlepšením poměru stojí snížení počtu DTO (dříve registrovaných zařízení pro výcvik – RZ) v České republice ze 135 na 117. Úbytek leteckých škol tohoto typu může souviset právě s koncem RZ a nástupem DTO.

Počty letišť, aeroklubů a výcvikových zařízení

  ČR 2017 SR 2017 ČR 2022 SR 2022 podíl SR vůči ČR 2017 podíl SR vůči ČR 2022
počet letišť 93 29 93 30 31% 32%
počet ploch SLZ 94 12 105 15 13% 14%
členské organizace národního aeroklubu 113 31 113 36 27% 32%
ATO 49 10 46 16 20% 35%
registrovaná výcviková zařízení 135 20 117 20 15% 17%

Počty letišť, aeroklubů a výcvikových zařízení

Letadla a piloti

Po čtvrtstoletí od rozdělení společného státu byla na Slovensku v porovnání s Českou republikou registrována zhruba čtvrtina letadel (bez započtení SLZ). Dnes je poměr téměř stejný. Na obou stranách hranice však letadel přibylo. V tuzemsku se jejich počet zvýšil o 14 %, na Slovensku o 11 %.

Pořádný skok Slovenska vpřed můžeme pozorovat u počtu držitelů licence soukromého pilota letounů PPL(A). V této kategorii po přepočtu na množství obyvatel Slovensko dokonce Českou republiku předstihlo. A příčinou není tuzemský úbytek pilotů. Jejich počet stoupl z 2 681 na 3 161. U východních sousedů však nabrali větší rychlost. 1 886 držitelů licence PPL(A) místo 795 představuje nárůst o 137 %.

Ještě více Slovensko předehnalo Českou republiku v počtu držitelů licence pilota lehkých letounů LAPL(A) na jednoho obyvatele. V této kategorii je však třeba vzít z hlediska statistiky v potaz, že pracujeme s řádově menšími čísly než u PPL(A). V tuzemsku letecký úřad eviduje 90 průkazů LAPL(A), na Slovensku 70.

Polepšili si taktéž slovenští plachtaři. Byť je jejich počet v porovnání s tuzemskými stále nízký (2 919/609 držitelů licence SPL). Na zlepšení poměru ve prospěch Slovenské republiky se také podepsal výrazný úbytek tuzemských plachtařů (4 460/2 919). Stát za ním může ukončení platnosti národního průkazu GPL v roce 2021.

Svůj mírný náskok naopak Slovensko ztratilo v komerčním létání s helikoptérami. Počty jeho držitelů licencí CPL(H) a ATPL(H) zůstaly bez větších změn. Oproti tomu v České republice zaznamenáváme nárůst ze 108 držitelů průkazu CPL(H) na 156. Soukromých pilotů vrtulníků pak výrazně přibylo v obou státech. V České republice stoupl počet držitelů licence PPL(H) ze 193 na 366, na Slovensku z 33 na 82.

Počty letadel (bez SLZ) a pilotních průkazů

  ČR 2017 SR 2017 ČR 2022 SR 2022 podíl SR vůči ČR 2017 podíl SR vůči ČR 2022
registrovaná letadla (bez SLZ) 2 781 713 3 161 792 26% 25%
             
PPL(A) 2 681 795 3 357 1 886 30% 56%
PPL(H) 193 33 366 82 17% 22%
CPL(A) 805 200 1 181 378 25% 32%
CPL(H) 108 64 156 68 59% 44%
ATPL(A) 755 151 910 310 20% 34%
ATPL(H) 18 10 18 8 56% 44%
SPL (GPL) 4 460 440 2 919 609 10% 21%
BPL 213 31 186 28 15% 15%
MPL 4 0 23 0 0% 0%
LAPL(A) 11 1 90 70 9% 78%
LAPL(H) 0 0 1 0   0%
LAPL(S) 46 0 102 10 0% 10%
LAPL(B) 1 0 1 0 0% 0%

Počty letadel (bez SLZ) a pilotních průkazů

Instruktorů pro letouny v obou nástupnických státech lehce přibylo. Naopak těch plachtařských je méně. Podobně jako u komerčního létání s vrtulníky Česká republika dohnala Slovensko v číslech přepočtených na množství obyvatel také v zastoupení instruktorů FI(H). Jejich počet se zvýšil z 31 na 76. Údaje o instruktorech třídní kvalifikace (CRI) a instruktorech přístrojového výcviku (FI s právy IR) letos neporovnáváme, protože ty tuzemské dle slov tiskového mluvčího ÚCL Vítězslava Hezkého nebylo možné aktuálně dostupnými nástroji zjistit.

Počty instruktorů

  ČR 2017 SR 2017 ČR 2022 SR 2022 podíl SR vůči ČR 2017 podíl SR vůči ČR 2022
FI(A) 580 146 626 178 25% 28%
FI(H) 31 27 76 37 87% 49%
FI(S), FI(GLD) 913 174 752 143 19% 19%
FI(B) 63 11 56 8 17% 14%
CRI 14 10   10 71%  
FI s právy IR 73 20   35 27%  

Počty instruktorů

Ultralehké létání

Na Slovensku stále spravují segment SLZ hned tři organizace. LAA SR se stará o provoz padákových a závěsných kluzáků včetně jejich motorových modifikací. Ultralehké letouny (ULL), vírníky (ULV), helikoptéry (ULH) a kluzáky (ULK) spadají do gesce dvou organizací – Slovenské letecké federace (SLF) a Slovenské ligy aviatiků (SLA). První jmenovaná vystupovala dříve jako Slovenská federace ultralehkého létání (SFUL). Za změnou názvu stojí dle prezidenta SLF Mariána Sluka větší podíl evidovaných strojů s maximální vzletovou hmotností 600 kg.

Od našeho minulého sčítání v tuzemsku přibylo v kategoriích ULL, ULV, ULH a ULK celkem 578 strojů. Na Slovensku pouze 36. V množství této techniky se už tak značný rozdíl ještě zvětšil. Po přepočtu na obyvatele disponuje Slovensko v porovnání s Českou republikou pouze čtvrtinou strojů.

Opačný trend lze – podobně jako u PPL(A) – pozorovat u jejich pilotů. Zde Slovensko ztrátu stahuje a po přepočtu na obyvatele se počet pilotů ULL, ULV, ULH a ULK blíží v porovnání s Českou republikou polovině.

Motorových padákových kluzáků (MPK), závěsných kluzáků (ZK) a motorových závěsných kluzáků (MZK) přibylo na Slovensku jen 18 (v tuzemsku 467). V celkovém součtu a přepočtu na počet obyvatel tak mají slovenští piloti v porovnání s českými k dispozici méně než čtvrtinu těchto létajících aparátů.

Počet pilotů padákových kluzáků (PK), MPK, ZK a MZK se příliš nezměnil. Na Slovensku jich ve všech kategoriích trochu ubylo. V tuzemsku se o něco málo zvýšil počet bezmotorových paraglidistů a pilotů MPK. Naopak poměrně výrazný propad vidíme u rogalistů. Zejména v kategorii pilotů ZK, kde jejich počet v České republice klesl z 286 na 199.

Počty SLZ a jejich pilotů

  ČR 2017 SR 2017 SR (SFUL) 2017 SR (SLA) 2017 ČR 2022 SR 2022 SR (SLF) 2022 SR (SLA) 2022 podíl SR vůči ČR 2017 podíl SR vůči ČR 2022
ULL + ULV + ULH + ULK 3 213 455 414 41 3 791 491 420 71 14% 13%
                     
piloti ULL + ULV + ULH + ULK
4 732 751 616 98 5 349 1 287 1 031 256 16% 24%
                     
MPK + ZK + MZK 3 312 428     3 779 446     13% 12%
                     
piloti PK 6 651 1025     6 776 980     15% 14%
piloti MPK 1 087 247     1 131 227     23% 20%
piloti ZK 286 63     199 57     22% 29%
piloti MZK 435 105     393 102     24% 26%

Počty SLZ a jejich pilotů

Blýskání nad Tatrami

Před pěti lety čísla i odpovědi respondentů ukazovaly na nerovnoměrný vývoj letectví v tuzemsku a na Slovensku. Ve většině oblastí hrála prim Česká republika. Výjimku tvořilo komerční vrtulníkové létání. V něm mělo Slovensko při přepočtu na obyvatele navrch. Zároveň však zaznívaly z různých stran hlasy o vzestupné tendenci slovenského letectví v posledních letech.

A skutečně. Při porovnání starších dat s údaji z prosince 2021 až července 2022 vidíme v řadě oblastí zlepšení poměru ve prospěch Slovenska. Oranžových kroužků (SR 2022) je v grafech ve vyšší pozici o něco více než těch žlutých (SR 2017). Zůstávají však v průměru stále docela hluboko pod modrou čarou, která ukazuje rovnovážný stav vůči České republice po přepočtu na množství obyvatel.

Nad tuto hodnotu se Slovensko vyšvihlo pouze v počtu držitelů licence PPL(A). Naopak o lepší bilanci přišlo v komerčním vrtulníkovém létání. Hluboko pod 100 procenty setrvává i v počtu držitelů plachtařských průkazů SPL a pilotů ultralehkých letounů, vírníků, helikoptér a kluzáků. Nicméně v obou těchto oblastech se posouvá výrazně vzhůru.

Oproti tomu Slovensko kleslo ještě o trochu níže v poměru počtu letadel na obyvatele. Marketingový a obchodní manažer společnosti F AIR Karol Novák tento vývoj potvrzuje: „Od roku 1996 jsme prodali víc jak 190 letadel značky Tecnam na území České republiky, Slovenska a Polska. Za posledních pět let jsme jednali se spoustou zájemců, situace se však nijak dramaticky nezměnila a skutečné prodeje našich letadel na Slovensku do konce roku 2021 zaostávaly za tuzemským prodejem.“ Zároveň však dodává, že v poslední době se situace mění: „Díky našim aktivitám jsme však letos zaznamenali mnohem více poptávek nejenom z České republiky, ale také ze Slovenska. Vzrůstající trend zájmu je poměrově přibližně 2 : 1 ve prospěch České republiky.“

Na nástup zlepšování nepříznivého stavu může ukazovat i zkušenost společnosti Aerospool prezentovaná jejím ředitelem Jánem Hrabovským: „Celkem jsme vyrobili téměř 900 letadel. Z nich bylo 75 exportovaných do České republiky a 46 bylo původně registrovaných na Slovensku. Od ledna 2018 putovalo z tohoto počtu 10 strojů do České republiky a na Slovensku jich bylo registrovaných 9. Čísla zahrnují také stavebnice letounů Advantic.“

Podobně vyznívá také čerstvá zkušenost marketingového manažera společnosti Tomark Daniela Vargy: „V současnosti vnímáme stoupající trend zájmu o letadla právě od leteckých škol na úvodní i pokračovací výcvik. Trend je viditelný nejen u ultralehkých letounů, ale také v certifikovaném prostředí. Modely Viper SD4 RTC, Night-VFR, Air Force Trainer, luxusně orientovaná verze Attack nebo hornoplošník Skyper GT9 nacházejí uplatnění pro široké spektrum pilotů. Jsme rádi, že se na cestu do kokpitu přes stále ne zcela vyhovující prostředí vydává čím dál tím více zájemců o létání.“

Nechme se překvapit, zda se slovenské blýskání na lepší časy projeví v tabulkách a grafech za dalších pět let.

Za poskytnutí podkladů pro článek patří poděkování Úřadu pro civilní letectví ČR, Letecké amatérské asociaci ČR, Aeroklubu ČR, Dopravnímu úřadu SR, Slovenské letecké federaci, Slovenské lize aviatiků, Letecké amatérské asociaci SR, Slovenskému národnímu aeroklubu a společnostem Aerospool, Tomark a F AIR.

Mohlo by vás zajímat

Tomáš Doležal

Aviatik sedlající různé létající aparáty od paraglidu po akrobatické letouny. Zkušební pilot ultralehkých letounů. Fyzik s širokým spektrem zájmů. Jedním z nich je psaná tvorba a jelikož se autor věnuje létání nejen mezi oblaky, ale i v informačním moři, můžete na Aerowebu nalézt stopy jeho činnosti.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

slovenski piloti

04.08.2022 v 12:47 igi

tak z osobneho pohladu tiez mam pocit, ze na slovensku pribudaju piloti. Vidim ze statistika to potvrdzuje. Zrejme k tomu prispieva aj rozmach tzv. zazitkoveho lietania, ktore uz poskytuje pomerne vela subjektov. Ked sa clovek navnadi, uz ho to nepusti :)

Odpovědět

Přidat komentář