Historie letiště Milovice – 2. část

06.06.2012 9 příspěvků

Po okupaci ani Wehrmacht a Luftwaffe nepohrdly prostorem Milovice, naopak jej ještě rozšířily. Cvičil zde například Rommel při přípravě na boje v Africe.

Historie letiště Milovice – 2. část
Historie letiště Milovice – 2. část (Zdroj: Aeroweb.cz)

Také po napadení SSSR byly Milovice velmi intenzivně využívány, tentokrát jako fiktivní ruské prostory pro natáčení propagandistických filmů. Fotografie válečné německé podoby letiště Milovice jsem ale zatím bohužel nenašel, pouze dostavěná německá kasárna z roku 1940.

Na konci války pak z nové betonové plochy milovického letiště startovaly například Messerschmitty Me-262. Hlavně ale bylo milovické letiště využíváno k výcviku. Letiště ale v závěru války dostalo i svoji porci návštěv amerických hloubkařů i bombardérů. Jako ilustrativní obrázek, jak to patrně vypadalo na letišti po válce, přikládám foto z chebského letiště z roku 1945, převzaté z L+K Speciál.

Po porážce a odsunu Němců to chvíli vypadalo, že Milovice zůstanou bez vojska, ale opravdu jen vypadalo. Hned v říjnu 1946 čs. lidová armáda definitivně uzavřela vojenský prostor Milovice a celý zabrala pro sebe. V roce 1950 byl přejmenován na Vojenský újezd Mladá, dokonce usnesením tehdejší československé vlády.

Čs. lidová armáda jej dál využívala hlavně jako výcvikový prostor a život v něm plynul úplně stejně jako v ostatních vojenských újezdech a letištích na území tehdejší ČSSR. Na letišti létaly MiGy-15 a později MiGy-21. Toto velmi zajímavé poválečné období si ale dovolím zpracovat samostatně, protože jsem na ně dodatečně objevil velmi zajímavé prameny a zdroje fotografií i vzpomínek pamětníků.

Zlom přišel v roce 1968. Sovětská okupace Československa všechno v Milovicích změnila. Letiště a okolí se přes noc staly hlavním opěrným bodem sovětské okupační armády a letectva v ČSSR. V dobách ne tak nedávné „největší slávy“ bylo v Milovicích nejen velení Střední skupiny vojsk SSSR, ale konkrétně na letišti sídlil 236. stíhací bombardovací pluk a část ze 131. letecké divize RA.

V zodolněných hangárech, známých to „úlech“, bylo v pohotovosti až 44 MiGů-21 a později MiGů-23, na stojánkách stálo mnoho bitevních vrtulníků Mi-24 a řada jiných letadel. Letiště procházelo prudkým stavebním rozvojem, stávající betonová dráha byla prodloužena na 2 800 metrů a rozšířena na 60 metrů, což z ní učinilo jednu z největších letištních drah ve střední Evropě. Běžně pak milovické letiště přijímalo i nejtěžší dopravní a transportní letadla ze Sovětského svazu, která dovážela a odvážela nepřeberné množství různého materiálu, nejen vojenského charakteru. Samozřejmě bez jakékoli celní kontroly českých orgánů.

Sám jsem byl v roce 1981 svědkem přistávání a startování v rychlém sledu několika, snad až deseti An-12 a Il-76 za sebou, když jsem někdy v dubnu vracel kontejner od přistávacího modulu Remkova Sojuzu 28, který byl ruskou stranou věnován do expozice ve Kbelích. Dodnes je ve mně pocit údivu a zmaru nad stavem ubikací a prostor pro normální řadové vojáky RA, nad stavem dílen a skladů, okolo kterých jsem musel tenkrát s vojenským trajlerem projet. Moc se od dnešního stavu nelišily…


Ministr obrany SSSR Dmitrij Jazov v 80. letech na návštěvě Milovic

Ještě jednou jsem se dostal v 80. letech na milovické letiště, už pouze na okraj a s oficiální návštěvou studentů Karlovy univerzity, když jsem je z titulu svého zaměstnání musel doprovázet v rámci jakéhosi branného pochodu s cílem – Milovice. Provoz na letišti byl stále stejně intenzivní, ale ruskými strážnými jsem byl bryskně zastaven, když jsem zvědavě vykročil směrem k ploše. Musel jsem se vrátit a kolektivně se radovat v „Klubu“, nad šproty a marinovanými rybičkami s ruským chlebem. Ty marinované rybičky byly fakt hrozné…

Pak přišel rok 1989 a bylo jasné, že z Milovic nakonec Rusové odejdou.  V roce 1991 onen kýžený okamžik nastal, na fotografii vidíte jeden z posledních odlétávajících MiGů-23. Pak odjeli vlakem i poslední rodinní příslušníci a „zpětný odřad“, ve vlaku údajně nebylo k hnutí pro tu spoustu koberců a jiného spotřebního českého zboží.

Zbylo prázdné letiště i celý újezd. Vzhledem ke lhostejnosti (ne)zodpovědných českých orgánů bylo postupně vše, co mělo nějakou cenu, vydrancováno nájezdy novodobých loupežníků, zcela beztrestně.  Jen pro ilustraci, neboť letecké obci je stav letiště Milovice dobře znám, přikládám pro porovnání dvě fotografie řídící letecké věže. Ten horní obrázek je z 80. let minulého století, ten dolní je o patnáct let starší. Dnes je ještě v horším stavu.

Opuštěné letiště se však ukázalo být velmi přitažlivé i pro tehdy nové odvětví sportovního létání, do počátku 90. let jen v pololegalitě létající – pro ultralighty. Ať už to byla motorová rogala či později klasická aerodynamicky řízená letadélka všeho druhu, na letišti v Milovicích našli jejich majitelé a piloti pro sebe doslova ráj. Nikdo po nich zpočátku nic nechtěl, nikdo jim nic nenařizoval, nikdo je neomezoval.

I v této době jsem se na Milovické letiště občas rád podíval. Dokonce jsme tady s Honzou Bémem spáchali i pár rekordů, světových. On jako pilot s kopilotem – svojí dcerou, já jako jeden z komisařů a „papírový čert“. Pár fotografií z tohoto rekordního letu přikládám.

Tolik stručně o minulosti Milovického letiště. Co přinese budoucnost, je dnes otázkou. Ale věřme, že to bude přívětivější budoucnost pro všechny, kdo mají rádi létání, a hlavně pro ty, kdo chtějí pro tu lepší budoucnost milovického letiště také sami něco udělat. V tomto směru držím Tomáši Noskovi všechny palce.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

RWY

06.06.2012 v 13:31 Majk

Pro upřesnění, rozměry Hradčanské RWY jsou 2500x60m + 10m asfaltového zpevněného okraje dráhy po obou stranách rwy. Délka Hradčanské rwy 2700, 2800, nebo dokonce 3000m je velmi často mylně uváděna ve spoustě článcích a periodikách. Všechna česká vojenská letiště mají rozměry rwy mezi 2400-2500m a šířku 45-80m, ze standartu vybočoval jen Mošnov s dráhou o rozměrech 3500x73m a Brno 2650x60m Žatec - 2500x80 Č. Budějovice - 2500x80 Milovice - 2500x80 Pardubice - 2500x75 Hradčany - 2500x60 Přerov - 2500x60 Plzeň/Líně - 2450x60 Čáslav - 2400x60 Hradec Králové - 2400x60 Bechyně - 2400x60 Náměšť - 2400x45 Kbely - 2000x45

Odpovědět

příspěvek částečného pamětníka

07.06.2012 v 10:54 Jiří Slouka

V době okupace v roce 1968 byly na letišti dislokovány také bombardéry Il-28 československého letectva. Zajímavé je, že několik (minimálně dva) jich tam zůstalo až do léta 1970 a dokonce ještě občas létaly. Byly umístěny na západní straně letiště, zbytek už patřil sovětskému letectvu. Také v celém vojenském újezdu v té době ještě přežívaly československé útvary. Zabrání zcela pro SA bylo až otázkou nejbližšího následujícího období. Neméně zajímavé je, že ještě na podzim roku 1990 tu sovětské letectvo pilně cvičilo, jako by se do půl roku vůbec nemělo odsunout. Ještě časně zjara 1991 byly na západní stojánce rozestavěny bojové vrtulníky Mi-24 a také dva těžké Mi-6 (jeden z pouhých dvou typů letecké techniky Střední skupiny vojsk, které zároveň nepoužívala naše armáda, daším byl stíhač Su-11). Samozřejmě tu v té době byly vidět i různé zajímavé typy přilétající z ještě existujícího SSSR (např. An-22, An-74 apod.). Má někdo detailnější informace?

Odpovědět

díky za upřesnění

07.06.2012 v 10:59 Pujman

snad bych byl na to asi přišel, až budu mít všechno po kupě o československé poválečné "epizodě" na letišti v Milovicích, ať už o Il-28, o natáčení filmu Modrý den, atd., atd. Zajímavé fotografie o Milovicích před druhou světovou válkou jsem díky upozornění od pana Sabo našel na jeho stránkách - viz : , http://www.facebook.com/l/rAQFw9XTRAQFX4GCDNA-DPemTdkr2-tlLj3XOMGRyhn2zhA/https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2F116518737615500613214%2FMilovice

Odpovědět

a ještě drobnost

07.06.2012 v 11:03 Pujman

snad jsem měl ještě připomenout, že po celou dobu ruské okupace byl na letišti v Milovicích i jeden útvar čsl. armády, a byl tam až do úplného ukončení provozu na letišti po odsunu rusů.

Odpovědět

příspěvek dnes už taky pamětníka

07.06.2012 v 14:10 Honza

Snad ještě pro doplnění, ve dnech po 21 srpnu 1968 docházelo zřejmě k přesunu vybavení okupační armády do ČSSR a nebylo výjimkou, že "kolona" přilétávajících a přistávajících AN-12 se počítala okolo 40 a více letounů. Bydlel jsem totiž ve směru přistání na dráhu 27. Následně trvalo několik let, než se stíhači Sovětské ermády "naučili" nepřelétávat 50 m nad střechami domů v okolních vesnicích, mnohdy i v této výšce překonávali rychlost zvuku (vím o čem mluvím). V pozdějších letech navštívily letiště v Milovicích i u nás málo známé stroje sovětského vojenského leteckého průmyslu, např. Mig-25, ty zřejmě při přeletech z bývalé NDR do tehdejšího SSSR a zpravidla večer nebo v noci. Jak je v článku zmíněno, po roce 1989 došlo k naprosté devastaci letiště a přiléhajících objektů, co nešlo odšroubovat to se uřízlo a na zbytku se podepsal čas. Občas se tam zalétnu podívat, ale po loňské kolizi s kusem betonu na dráze tam raději dnes již nepřistávám.

Odpovědět

Letiště Hradčany

08.06.2012 v 10:56 Řezníček

Letiště Hradčany, v době kdy je používala ČSLA, bylo v kódu označováno jako "Louka 41" a i toto letiště jsme používali jako odletové k provádění seskoků u 1. VVS v Luštěnicích, ale jen zcela ve vyjimečných případech. Běžně se používalo letiště "Boží Dar" v kódu označované jako "Louka 40" Po RA tam údajně zůstala vyhřívaná VPD.

Odpovědět

příspěvek pamětníka

08.06.2012 v 21:22 Josef

Protože pocházím z vesnice,která je asi 500 metrů vedle startovací dráhy letiště Boží Dar,nesouhlasím,že za války startovaly z betonové dráhy Me 262. Betonová dráha byla stavěna 1949-1951.První proudový letoun/Me262/přistál na jaře 1951.Později se objevila sovětská proudová technika.Při pomlázkové koledě 1945 si pamatuji nálet hloubkařů na letiště a nádraží v Milovicích. Těsně před kapitulací,němci zničily letadla a my kluci jsmetam strašně rádi chodili hledat zajimavé věci.Sovětští vojáci nám nevěnovali pozornost.

Odpovědět

prosba

09.06.2012 v 8:29 Pujman

Pane Josefe, prosím, ozvěte se mi, moc rád bych s Vámi mluvil. Pujman, ivo.pujman@seznam.cz

Odpovědět

Kdy a kdo vlastne postavil tu obrovskou pristavaci drahu ?

26.07.2012 v 21:49 Josef V.

Pry je to vrstva betonu pres metr tlusta ! To muselo byt vice betonu nez padlo na slapskou prehradu! Vygoogloval jsem si asi 20 clanku, ale nikde o tom neni zminka.

Odpovědět

Přidat komentář