Electronic Flight Bag – konec papírů v kokpitu

11.10.2006

V současné době je kokpit dopravních letadel doslova zahlcen papírovou dokumentací, kterou je nutné sebou v letadle vozit. Je to zátěž pro letadlo samotné, tak i pro nervy pilotů. Proto se v poslední době stále více dostává do popředí tzv. EFB , který významně přispívá k elektronizaci této papírové dokumentace a tím i k usnadnění práce posádky. EFB lze však využít i při sportovním létání …..

Electronic Flight Bag – konec papírů v kokpitu
Electronic Flight Bag – konec papírů v kokpitu (Zdroj: Aeroweb.cz)

Co to je EFB?

Je to v podstatě počítač, v kterém je uložena dokumentace v elektronické podobě.   

Zařízení EFB je podle JAA/FAA předpisů rozděleno do tří kategorií:
Kategorie 1 - přenosný (notebook, PC tablet )
Kategorie 2 - přenosný s možností uchycení v kokpitu (PC tablet)
Kategorie 3 - instalovaný v rámci avionického systému letadla

Je potřeba nějaké schválení k používání?

Každá instalace EFB kategorie 2 a 3 do kokpitu letadla musí být schválena leteckým úřadem. Je to z důvodu určitého zásahu do konstrukce letadla a ověření, že EFB nemá negativní vliv na funkci ostatních systémů letadla. Pro zařízení kategorie 1 není požadováno žádné schválení. Software je dodáván od autorizovaných firem.

V dopravním létání se dnes používají všechny popsané kategorie EFB. Vše závisí na pořizovací ceně a provozních nákladech spojených s používáním zařízení. Ve sportovním létání se hlavně uplatňují PC tablety EFB kategorie 1. 

Co nám tedy EFB poskytuje?

EFB kategorie 1 mohou poskytovat tyto aplikace:
1) výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání
2) elektronické dokumenty
3) elektronické mapy
4) výpočet hmotnosti a vyvážení

Systém se skládá z notebooku nebo PC tabletu, který není instalovaný v kokpitu. Lze v podstatě použít počítače určené k běžnému komerčnímu použití nebo některého přenosného PC tabletu, kterých je na trhu několik.  Pro sportovní létání lze využít například PC tablety od firmy Motion www.flightprep.com, firmy Anywhere www.anywheremap.com, firmy Nav Aero www.navaero.com   a firmy Teledyne www.teledyne-controls.com. Tyto tablety jsou uživatelsky příjemné. 

 

 

EFB kategorie 2 mohou poskytovat tyto aplikace:
1) výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání
2) elektronické dokumenty
3) elektronické mapy
4) výpočet hmotnosti a vyvážení
4) pohyblivé letištní mapy (Taxi positional awareness map)

Systém se skládá z PC tabletu, který lze instalovat do kokpitu. Mezi výrobce patří již zmíněná firma Navaero www.navaero.com, firma Teledyne www.teledyne-controls.com a firma Jeppeson www.jeppeson.com.

 

EFB kategorie 3:
Firma Boeing v současné době nabízí plně zastavěný EFB kategorie 3. První instalace tohoto zařízení byla provedena na letadle Boeing 777-200 ER pro společnost KLM. Celý systém se skládá ze zobrazovacích jednotek, které jsou umístěny na levém panelu vedle sedadla kapitána a napravo vedle sedadla druhého pilota.

Toto zařízení obsahuje tyto aplikace :

1) Výpočet výkonových parametrů
- tato aplikace umožňuje výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání tj. stanovení rychlostí V1,VR a V2 vzhledem k aktuální vzletové hmotnosti, délce a stavu vzletové dráhy, tlaku vzduchu a okolní teplotě. V úvahu lze vzít i aktuální stav letadla vzhledem k Seznamu minimálního vybavení (MEL) a Seznamu drakových odchylek (CDL)
- aplikace umožňuje optimální nastavení vzletového výkonu motorů,což významně přispívá k úspoře paliva a v konečném důsledku i nákladů na údržbu motorů
- výpočty mohou být prováděny pro více vzletových drah na letišti vzletu

2) Elektronické dokumenty
- tato aplikace umožňuje posádce vyhledávání v platné dokumentaci. Mezi hlavní dokumenty patří - Provozní příručka (Operational manual), Letová příručka (Flight manual), Seznam minimálního vybavení (MEL), Příručka pro údržbu (Maintenance manual). Dokumenty jsou většinou ve formátu PDF, GIF a JPG.

3) Elektronické mapy
- tato aplikace umožňuje posádce používat navigační mapy Jeppesen v elektronické podobě -  traťové mapy, příletové (STAR) a odletové mapy (SID), letištní mapy. Mapy je možné pomocí elektronické tužky různě zvětšovat podle potřeby pilota. Změnovou službu zajišťuje firma Jeppesen.

4) Výpočet hmotnosti a vyvážení
- tato aplikace umožňuje výpočet Loadsheetu.

5) Pohyblivé letištní mapy
- aplikace umožňuje zobrazení polohy letadla při pojíždění. Poloha je zobrazovaná na elektronické mapě letiště,což pilotovi usnadňuje orientaci při pojíždění. V této aplikace je využíván výstup z GPS.

6) Videovýstup
- aplikace umožňuje zobrazení pohledu z minikamer, které jsou umístěny uvnitř i mimo letadlo.

 

Ať už jste dopravní pilot, který ocení jednoduchý výpočet vzletových parametrů místo hledání v tabulkách nebo sportovní pilot hlavně používající elektronické mapy, tak pro všechny ve vzduchu je EFB velký pomocník při práci nebo zábavě.

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář