Zvýšení MTOM pro ultralighty na 600 kg v praxi

19.04.2019 4 příspěvky

Jak postupovat, pokud chceme s ultralightem legálně létat s vyšší maximální vzletovou hmotností (MTOM) než 450/472,5 kg? Co musí stroj splňovat a podstoupit? Kolik jich má šanci na zvýšení limitu a létají už některé s MTOM 600 kg?

Loni v červnu schválil Evropský parlament návrh nového nařízení o společných pravidlech v oblasti civilního letectví, kterým otevřel cestu k provozu letounů až do maximální vzletové hmotnosti 600 kg (650 kg na vodě) a pádové rychlosti nepřevyšující 83 km/h. Vzhledem k tomu, že Česká republika patřila dlouhodobě mezi státy, které se snažily hmotnostní limit posunout na úroveň, která by umožnila legální létání dvou osob v běžných dvoumístných ultralightech, aniž by posádka musela trpět anorexií a odměřovat palivo po kapkách, není překvapením, že využila nově otevřené cesty, přihlásila se k opt-outu a upravila vlastní legislativu tak, aby mohla příslušnou kategorii strojů sama spravovat.

Optimistický předpoklad lednového spuštění nového systému sice nabral jisté zpoždění, nicméně 2. dubna jsme si na webových stránkách Letecké amatérské asociace České republiky (LAA ČR) mohli přečíst, že Odbor civilního letectví Ministerstva dopravy pověřil tuto organizaci výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (SLZ). Mezi ně nově patří také ultralehké letouny do MTOM 600 kg (650 kg při provozování na vodě) s pádovou rychlostí nepřevyšující 83 km/h. Česká republika tedy využila maximální možné limity. Rozhodnutí nabylo dle zveřejněného pověření právní moci 20. března.

Na vyšší MTOM je třeba ultralight recertifikovat

Nenechme se však mýlit, že by snad po tomto kroku bylo možné automaticky zaplnit kabinu jakéhokoliv ultralightu dvěma dobře živenými mládenci, natankovat po špunty a legálně odstartovat. Byť bychom se do 600kg limitu vešli. Pro stroj, jehož maximální vzletová hmotnost je v současné době 450 kg (472,5 kg), platí toto omezení i nadále. Pokud se budeme chtít vydat novou cestou, je potřeba, aby ultralehký letoun splňoval podmínky dané nově vytvořeným předpisem UL 2 (2019). Jak prakticky postupovat?

Ultralehký letoun musí být pro létání s vyšší MTOM technicky způsobilý, což je třeba prokázat podle nového předpisu UL 2 (2019). Dokud nejsou příslušné dokumenty ke stroji upraveny, zůstává v platnosti stávající hmotnostní omezení.
Ultralehký letoun musí být pro létání s vyšší MTOM technicky způsobilý, což je třeba prokázat podle nového předpisu UL 2 (2019). Dokud nejsou příslušné dokumenty ke stroji upraveny, zůstává v platnosti stávající hmotnostní omezení.

Majitelé prototypů (technický průkaz Z) musí pro příslušné SLZ prokázat plnění nového předpisu. MTOM lze zvýšit na libovolnou úroveň nepřesahující povolené maximum. To ostatně platí i pro všechny další případy.

Létáme-li se stavebnicí typově schváleného letounu (technický průkaz A) a budeme-li chtít pohnout s MTOM nahoru, můžeme stroj buď převést na prototyp a postupovat dle výše uvedeného odstavce nebo musí držitel jeho typového průkazu prokázat plnění nového předpisu a nechat příslušný doklad upravit na vyšší MTOM.

V případě továrně vyrobeného typově schváleného letounu (technický průkaz P) budeme potřebovat, aby držitel typového průkazu prokázal plnění předpisu UL 2 (2019) a získal na vyšší hmotnost upravený doklad nebo podobně jako u stavebnice můžeme nechat převést ultralight do kategorie prototyp a prokázat plnění individuálně.

Podmínky plnění nového předpisu

LAA ČR vytvořený předpis UL 2 (2019) zohledňuje nejen nové hmotnostní limity. Zahrnuje i řadu další dílčích úprav. Jejich cílem bylo dle autorů vytvoření moderního certifikačního předpisu harmonizovaného s evropskými pravidly používanými pro menší letouny.

A tak zatímco v předchozí verzi požadavků letové způsobilosti ultralehkých letounů bylo dle dikce předpisu UL 2 třeba, aby maximální vzletová hmotnost dvoumístného ultralightu nebyla nižší než hmotnost, která se skládá z hmotnosti prázdného ultralehkého letounu s minimálním vybavením, minimální hmotnosti členů posádky 140 kg a hmotnosti paliva na půl hodiny letu při maximálním trvalém výkonu motoru, aktuální znění předpisu již operuje s posádkou o hmotnosti 200 kg a palivem na hodinu letu. S vyšší MTOM je jistá dietnost předchozího znění pryč.

V části věnované pevnosti konstrukce pak např. najdeme nově požadavek na pozemní vibrační zkoušku a flutterovou analýzu pro ultralehké letouny s návrhovou rychlostí strmého sestupného letu vyšší než 200 km/h. Jak naší redakci sdělil viceprezident LAA ČR Jan Fridrich, tento požadavek byl sice formou metodického pokynu při certifikaci aplikován již řadu posledních let, nyní se však stal přímo součástí předpisu UL 2 (2019).

„Prokázat plnění nového předpisu znamená prokázat zkouškou nebo výpočtem, případně jejich kombinací, že letadlo vyhovuje všem jeho bodům. V nejjednodušším případě to bude při přechodu na MTOM 600 kg znamenat nové letové zkoušky podle předpisu UL 2 (2019), které mimo kategorie ELSA a LSA nemohl nikdo legálně odlétat, a změnu štítků a listů letové příručky. Nový předpis je v některých oblastech přísnější než ASTM předpisy používané pro ELSA a LSA. V případě, že budou nutné konstrukční úpravy, bude třeba zopakovat některé pevnostní zkoušky,“ dodává k recertifikaci Jan Fridrich.

Dle jeho názoru mají na splnění nových limitů větší šanci letadla certifikovaná v posledních cca pěti letech. „Novou certifikaci na MTOM 600 kg již získal ultralehký letoun VL3 společnosti JMB Aircraft a zvýšení maximální vzletové hmotnosti na stejnou hodnotu již Technická komise LAA ČR odsouhlasila také pro JA 600 společnosti Zall Jihlavan Airplanes. V běhu je recertifikace dalších pěti ultralehkých letounů. Jejich celkový počet by mohl být přes 20,“ doplňuje k aktuálnímu dění viceprezident LAA ČR.

Pokud půjde vše podle plánu dalšího zájemce o zvýšení MTOM, koncem léta bychom mezi ultralighty s vyšším hmotnostním limitem mohli nalézt také stroje P92 Echo, P96 Golf a P2002 Sierra. Jiří Procházka, který se ve společnosti F AIR – držiteli typových průkazů těchto SLZ – věnuje rozvoji podnikání, se o splnění podmínek nového předpisu neobává, jelikož Tecnam tyto stroje projektoval na 550 kg, resp. 600 kg.

Vize, o které jsme psali téměř před dvěma roky, je v ČR naplněna / Zdroj Jan Fridrich
Vize, o které jsme psali téměř před dvěma roky, je v ČR naplněna / Zdroj Jan Fridrich

Další informace k opt-outu a jeho praktické realizaci nalezneme například v článku Jana Fridricha a Miroslava Kábrta publikovaném v prosincovém vydání časopisu Pilot. Dle prvního jmenovaného autora jsou v něm uvedené informace nadále platné v plném rozsahu. Podmínkám recertifikace a jejímu praktickému průběhu se pak bude věnovat článek hlavního inspektora techniky ultralehkých letounů LAA ČR Václava Chvály, který by měl vyjít v dubnovém Pilotovi.

Stávající průkazy pilotů ultralehkých letounů zůstávají v platnosti i pro létání s ultralighty recertifikovanými až na MTOM 600 kg, jelikož tato oprávnění jsou již nyní používána také pro kategorii ELSA s maximální vzletovou hmotností 600 kg.

Mohlo by vás zajímat

Tomáš Doležal

Aviatik sedlající různé létající aparáty od paraglidu po akrobatické letouny. Zkušební pilot ultralehkých letounů. Fyzik s širokým spektrem zájmů. Jedním z nich je psaná tvorba a jelikož se autor věnuje létání nejen mezi oblaky, ale i v informačním moři, můžete na Aerowebu nalézt stopy jeho činnosti.


Témata

Ultralighty


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

ULL MTOM 600 kg

20.04.2019 v 21:27 Ivo

Na toto téma by mne zajímalo jestli už došlo ke změně předpisu LA 2, poslední aktuální verze z 1.1.2019:

Předpokládám že ULL MTOM 600 kg bude spadat do

"Technický průkaz „P“ - typový"  označení SLZ „U“ ultralehký letoun, ultralehký motorový kluzák

ale čemu nerozumím u ELSA

"Technický průkaz „A“ - stavebnice" již tam není označení SLZ  "A"

Odpovědět

RE: ULL MTOM 600 kg

23.04.2019 v 8:03 autor

Rok znění 2019 zavdává předpoklad, že předpis LA 2 již odpovídá opt-outu. Ultralehké letouny s MTOM 600 kg mohou mít technické průkazy P (typový), A (stavebnice) i Z (prototyp). A také zůstává nadále v platnosti kategorie ELSA, kde mohly mít ultralighty tuto maximální vzletovou hmotnost již dříve. Ohledně "Technický průkaz „A“ - stavebnice" již tam není označení SLZ  "A" prosím o upřesnění dotazu.

Odpovědět

RE: RE: ULL MTOM 600 kg

23.04.2019 v 15:59 Ivo

Jak bude přidělena imatrikulace, předpis LA2 hlava 9.2. Poznávací značka obsahuje za d) označení SLZ a tady již písmeno „A" není.

Dosud bylo zřejmé rozdělení MTOW 450 kg (475 kg) „U" a MTOW 600 kg „A".

 

Odpovědět

RE: RE: RE: ULL MTOM 600 kg

23.04.2019 v 18:15 autor

Díky za upřesnění dotazu. Ani ve starším předpisu LA 2 písmeno "A" v systému přidělování poznávacích značek na místě označení kategorie SLZ nefigurovalo. Ultralehké letouny, jejichž letová způsobilost byla ověřena dle předpisu LA 2 (MTOM 450/472,5 kg), měly vyhrazeno písmeno "U" (viz např. https://web.archive.org/web/20170202085809/http://www.laacr.cz/SiteCollectionDocuments/predpisy/LA2_2009.pdf). Písmeno "A" bylo (a nadále je) použito pro označení kategorie SLZ ELSA, tedy ultralehkých letounů, jejichž letová způsobilost byla ověřena podle předpisu ELSA - A a doplňku ELSA - D (MTOM 600 kg).

Za stávající legislativní situace může být MTOM ultralightu se čtvrtým písmenem imatrikulace "U" různá. Jestli je 450 kg, 550 kg nebo třeba 600 kg, na první pohled z poznávací značky nevyčteme.

Odpovědět

Přidat komentář