EASA zhodnotila průběh GA Roadmap a představila další plány

15.04.2019

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) představila v rámci letošního ročníku veletrhu AERO několik novinek v rámci strategického plánu EASA GA Roadmap 2.0. Mezi ně patří například kvalifikace Basic Instrument Rating, přizpůsobená pilotům všeobecného letectví a opravňující létání podle přístrojů v omezeném rozsahu.

Kvalifikace Basic Instrument Rating by měla zjednodušit pilotům GA přístup k letům podle přístrojů a zvýšit tak bezpečnost
Kvalifikace Basic Instrument Rating by měla zjednodušit pilotům GA přístup k letům podle přístrojů a zvýšit tak bezpečnost

Zásadním přínosem kvalifikace BIR, o níž se coby záměru EASA mluvilo již v roce 2016, by měla být větší dostupnost pro piloty GA, a to zejména díky kratší době výcviku a nižším nárokům na její získání. V praxi by to znamenalo, že se přístrojové létání otevře každému pilotovi brzy po dokončení výcviku soukromého pilota. Na druhou stranu pro něj budou po získání této licence platit jistá omezení ve srovnání s klasickou doložkou IR - například vyšší minima přiblížení či hodnoty dohledností a výšek oblačnosti.

Další novinka, která nabyde platnosti v průběhu roku 2019, ale v tuzemských podmínkách až v průběhu roku 2020, se týká provozu a pilotních licencí pilotů balónů a kluzáků. V následujících měsících vejdou v platnost samostatné předpisy pro tyto kategorie, konkrétně Nařízení Komise (EU) 2018/395 a Nařízení Komise (EU) 2018/1976. Aktualizované je také Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, které řeší problematiku licencování posádek balónů a kluzáků.

Majitelé lehkých letounů snad potěší zjednodušení pravidel pro údržbu obsažených v Part-M Light. Mimo jiné se jedná například o možnost majitele sepsat vlastní program údržby na základě Minimum Inspection Programme (MIP), či zrušení kontroly programu údržby úřadem civilního letectví či organizací pro zachování letové způsobilosti (CAMO).

Změny zasáhnou také licencování mechaniků. Nařízení Komise (EU) 2018/1142 přináší dvě nové kategorie údržby letounů všeobecného letectví. Licence B2L umožní opravy avioniky a elektrických systémů u nekomplexních letounů. Výhodou jsou zjednodušená školení a ověřování způsobilosti. Držitelé licencí pak mohou získávat další oprávnění. Druhá licence s označením L opravňuje držitele k vybraným opravám a modifikacím na balónech, kluzácích, vzducholodích a letounech kategorie ELA1.

EASA také přijala nové nařízení ve spolupráci s výrobci lehkých letounů podle Part-21 Light, které zpřístupní a zjednoduší udělování letových způsobilostí.

V neposlední řadě patří k novinkám roku 2019, souvisejících s koncepcí GA Roadmap 2.0, zavedení Ohlášených organizací pro výcvik (DTO), o nichž jsme na Aerowebu již informovali v minulém týdnu.

Vývojáře mobilních aplikací by pak mohla zaujmout soutěž EASA GA Safety Award, kterou u příležitosti veletrhu ve Friedrichshafenu agentura vypsala. Tři vítězní vývojáři, kteří svou aplikací nejlépe přispějí k rozvoji bezpečeného létání, budou ocenění částkou 8 000 Eur (cca 205 000 korun), resp. 5 000 Eur (cca 128 000 korun), resp. 2 000 Eur (cca 51 000 korun). Více se o podmínkách soutěže dočtete v dokumentu Rules of contest.

A pod heslem Safety together! by měla EASA v následujících týdnech spustit zcela nový portál o bezpečném létání. Agentura slibuje, že bude osvětové materiály šířit populární formou a zmiňuje v souvislosti s tím videa či „osobnost“ již známé komiksové hrdinky Sunny Swiftové. Bez bližších podrobností také GA Roadmap 2.0 uvádí, že bude obsah portálu komunitně tvořem i všemi piloty.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář